Nová e-kniha

Nová e-kniha

Dovolujeme si Vás informovat, že právě byla vydána kniha kolektivu autorů

Hana Müllerová a kol.

Právo na příznivé životní prostředí: Nové interpretační přístupy Praha: Ústav státu a práva AV ČR.

V podobě e-knihy je dostupná ke stažení v sekci Vydané knihy/Eknihy.

V tištěné podobě bude kniha vydána v příštím roce jako součást triptychu knih o právu na příznivé životní prostředí.

Celý text

Seminář

Seminář

ÚSTAV STÁTU A PRÁVA AV ČR, v. v. i.,

is pleased to invite you to attend a seminar

ENFORCING THE COMMON VALUES IN THE EU? RECENT EXPERIENCE FROM POLAND

TUE, 6 DECEMBER 2016 | MEETING ROOM, 7TH FLOOR, NÁRODNÍ 18, PRAGUE 1

Working Languages Czech, Polish, English, French

PROGRAMME

13:30 – 14:45 COMMON VALUES, THEIR EXISTENCE AND IMPACT

Constitution, Constitutional Tribunal, and Concerns on the International LevelMaria Kruk – Jarosz, professor at Łazarski University, Warsaw

“Good Change” in…

Celý text

Workshop

Workshop

Ústav státu a práva AV ČR ve spolupráci sMinisterstvem zdravotnictví ČRpořádáworkshop a následné diskuzní fórum na téma:

Právní odpovědnost a povinné očkování

Datum konání: 7. prosince 2016

Místo konání: Akademie věd ČR (hlavní budova), Národní 3, Praha 1

Předpokládaný program:9:00 - 9:30 registrace10:00 - 15:00 odborný program

Závazné přihlášky zasílejte e-mailem na: ilaw@ilaw.cas.cz.Počet míst je omezen.

Celý text

Nová kniha

Nová kniha

Upozorňujeme, že Ústav státu a práva AV ČR vydal v edici Kabinetu zdravotnického práva a bioetiky knihu

KAUZALITA V CIVILNÍM PRÁVUse zaměřením na medicínskoprávní spory

autoři: Adam Doležal, Tomáš Doležal

nyní také v tištěné podobě.

Celý text

Workshop

Workshop

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. - Kabinet zdravotnického práva a bioetiky -

pořádá workshop medicínského práva a bioetiky na téma:

KAUZALITA V PRÁVU

Datum konání: 1. prosince 2016 od 14:30 hod.

Místo konání: Ústav státu a práva AV ČR, Národní 18, Praha 1,1. patro

Program:

09:30 - 10:00 registrace

10:00 - 12:00 I. Blok

Jak rozumět kauzálnímu spojení? - Petr Dvořák (FLÚ AV ČR)

Kauzalita vs. normativita - Tomáš Sobek

Využití možných testů faktuální kauzality v právu. Conditio sine qua non test,NESS…

Celý text

Přednáška

Přednáška

Centre for Law and Public Affairs (CeLAPA)

vás srdečně zve na přednášku

The Economic Approach to Law as the Dominant Legal Methodology and its Challenges in the Age of the Digital Revolution, kterou přednese Eli Salzberger, University of Haifa - Faculty of Law

Datum konání: 22. listopadu 2016 od 10:00 hod.

Místo konání: Villa Stiassni (https://www.vila-stiassni.cz/).

The talk will describe the historical and philosophical background for the emergence of Law & Economics as a dominant legal theory…

Celý text

Přednáška

Přednáška

Centre for Law and Public Affairs (CeLAPA)

vás srdečně zve na přednášku

Neo-Mediaeval Permutations of Personhood in the European Union,kterou přednese Dimitry Kochenov, University of Groningen - Faculty of Law

Datum konání: 29. listopadu 2016 od 10:00 hod.

Místo konání: Právnická fakulta University Karlovy, místnost č. 38

Abstract:

The legal understanding of personhood is dynamic and evolves through the ages. This paper shows how a contemporary shift, under the influence of, inter alia, the law…

Celý text

Přednáška

Přednáška

Centre for Law and Public Affairs (CeLAPA).

vás srdečně zve na přednášku

Climate Change Justice: A Philosophical Introduction, kterou přednese Dominic Roser, Research Fellow at the Oxford Martin Programme on Human Rights for Future Generations and at the Law Faculty

Datum konání: 15. prosince 2016 od 10.00 hod.

Místo konání: Právnická fakulta University Karlovy, místnost č. 38

Abstract:

The threat of climate change shapes the 21st century like few other challenges. In response, there is a…

Celý text

Nová kniha

Nová kniha.

V nakladatelství Academia byla vydána kniha autorského kolektivu pod vedením pracovníků Ústavu státu a práva AV ČR: H. Müllerová, D. Černý, A. Doležal a kol.

Kapitoly o právech zvířat: My a oni z pohledu filosofie, etiky, biologie a práva.

Předmluva: Kateřina Šimáčková

Praha: Academia, 2016.

Vyšlo v edici Právo - etika - společnost.

Knihu je možné zakoupit v e-shopu nakladatelství Academia.

Celý text

Workshop

Workshop

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. , společně s Filosofickým ústavem AV ČR, v. v. i., u příležitosti prvního Světového dne bioetiky, srdečně zvou všechny zájemce na workshop

Princip dvojího účinku v etice a právu

Místo konání: Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., Národní 18, Praha, zasedací místnost (6. patro)

Doba konání: 27.10.2016 od 15:00 hod.

Registrace: david.cerny@ilaw.cas.cz

Celý text

Akce

Den otevřených dveří

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.

pořádá

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Datum konání: 10. listopadu 2016

Doba konání: 10.00 až 15.00 hod.

Místo konání: Budova Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i., Národní 18, Praha 1

Návštěvníci dne otevřených dveří Ústavu státu a práva AV ČR se budou moci seznámit s činností Střediska vědeckých informací ÚSP AV ČR, v. v. i., které zabezpečuje infrastrukturu pro výzkumnou činnost ústavu, zejména v podobě knihovnických a rešeršních služeb a zajišťování přístupu do…

Celý text

Konference

KONFERENCE

ÚSP AV ČR ve spolupráci s INP PAN (Varšava) pořádá bilaterální konferenci

Topical issues of international responsibility

Termín: 29.9.2016Místo konání: ÚSP AV ČR, Národní 18, Praha 1zasedací místnost v 7. patře

10:30 - 11:00 Registration, exhibition of publications11:00 - 11:20 Introduction

Panel I: Jus cogens and State responsibility

11:20 - 11:40State responsibility for violations of jus cogensProf. Dr.hab. Wladyslaw Czapliński

11:40 - 12:00The Ways of Identification of jus cogens and Invocation of…

Celý text

Workshop

WORKSHOP

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. pořádá pracovní seminář

DOBRÝ VLÁDCE: SYMBOLIKA, PAMĚŤ A KULT NA PŘÍKLADUZPŘÍTOMŇOVÁNÍ CÍSAŘE A KRÁLE KARLA IV.

Pracovní seminář se bude zabývat otázkami paměti, symboliky a kultu císaře a krále Karla IV., zejména ve vztahu k právním a právně-politickým otázkám.

Termín: 22. září 2016 od 10:00 hodinMísto konání: Ústav státu a práva AV ČR, Národní 18, Praha 1 zasedací místnost v 7. patře

K účasti je možné se přihlásit na e-mailu poctova@ilaw.cas.cz

Celý text

Akce

Kulatý stůl.

SESUVY PŮDY - PODCEŇOVANÉ NEBEZPEČÍ?

Zveme zájemce na diskusní kulatý stůl pořádaný v rámci programu Strategie AV21 Přírodní hrozby.

Datum a místo konání:

26. září 2016 od 10:30 v hlavní budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, sál 205

Úvodní vstupní příspěvky:

Jan Klimeš a Jan Blahůt (Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR)

Karolina Pauknerová (Centrum pro teoretická studia UK a AV ČR),Petr Gibas (Sociologický ústav AV ČR) a Jiří Woitsch (Etnologický ústav AV ČR)

Hana Müllerová a Miloslava…

Celý text

Nová e-kniha

Nová e-kniha

Ústav státu a práva AV ČR vydal v edici Kabinetu zdravotnického práva a bioetiky novou e-knihu

KAUZALITA V CIVILNÍM PRÁVUse zaměřením na medicínskoprávní spory

autoři: Adam Doležal, Tomáš Doležal

Knihu je možné zdarma si stáhnout na tomto webu v sekci Vydané knihy.

Celý text

Informace

Výběrové řízení

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa výzkumného pracovníka.

Požadujeme: probíhající nebo dokončené studium doktorského studijního programu (Ph.D.), aktivní znalost nejméně jednoho cizího jazyka, vědecko-organizační schopnosti, zaměření zejména na výzkum otázek: korporátního práva, soukromoprávních deliktů, medicínského práva a bioetiky, práva ve vztahu k ochraně veřejného zájmu, soudnictví ve vztahu k právu a ke společnosti, vztahu práva a technologií,…

Celý text

Akce

DISKUSE

SVOBODA, DETERMINISMUS A ODPOVĚDNOST

V rámci 10. ročníku Evropského festivalu filosofie se bude konatdiskuse odborníků z FF MU a AV ČR (členové týmu projektu Svoboda a odpovědnost, Strategie AV 21)o svobodě, determinismu a mravní a právní odpovědnosti za své jednání.

Datum a místo konání:8.6.2016Velké Meziříčí, Jupiter club (velký sál), 17:00

Moderátor: Mgr. Petr Dvořák, Ph.D.

Diskutující:PhDr. David Černý, Ph.D.JUDr. Adam Doležal, LL.M.prof. PhDr. Josef Krob, CSc.doc. Mgr. Tomáš Marvan, Ph.D.

Celý text

Workshop

WORKSHOP

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brněve spolupráci s Ústavem státu a práva AV ČR

pořádá odborný workshop na téma

NÁHRADA NEMAJETKOVÉ ÚJMY PŘI USMRCENÍ

Datum a místo konání:10.6.2016Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Program:

9:45 Registrace

10:00 - 10:50Náhrada nemajetkové újmy při usmrcení v rakouském právuHon.- Prof. Dr. Karl-Heinz Danzl předseda senátu Nejvyššího soudu Rakouska

11:00 - 11:30Výše náhrady nemajetkové újmy při usmrcení

JUDr. Petr Vojtekpředseda senátu Nejvyššího…

Celý text

Mezinárodní konference

MEZINÁRODNÍ SYMPOSIUM

Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach,Právnická fakulta, Katedra obchodného práva a hospodárského práva ve spolupráci s Ústavem státu a práva AV ČR, v. v. i. a Ústavom štátu a práva SAV

pořádá

MEDZINÁRODNÉ SYMPÓSIUMPRÁVO • OBCHOD • EKONOMIKA

Termín: 26.10. - 28.10.2016

Místo konání: Štrbské pleso (Hotel Patria), Vysoké Tatry

Předběžný program:

26. října 201614:00 - 14:30 zahájení konference14:30 - 18:00 jednání 19:00 raut

27. října 201609:00 - 12:00 jednání12:30 - 14:00 oběd14:00 - 18:00 jednání

28.…

Celý text

Konference

Konference

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach ve spolupráci s Ústavom štátu a práva SAV a Ústavem státu a práva AV ČR, v.v.i. pořádá konferenci s názvem:

Akcionárske dohody a ich implikácie na riadenie obchodných společnosti

Termín: 30. - 31. března 2016Místo konání: Kongresové centrum SAV Smolenice

Konferencia je súčasťou riešenia projektu „Modernizácia práva obchodných spoločností ako súčasť rekodifikácie súkromného práva“ podporovaného Agentúrou na podporu…

Celý text

Workshop

Workshop

The Incubator Research Group of the Hungarian Academy of Sciences, Centre for Social Sciences, Institute for Legal Studies with the cooperation of the Institute of State and Law, Czech Academy of Sciences

cordially invites you and your colleagues to the conference and official kick-off event of the Incubator project entitled

‘The Interpretation and Functioning of the Right to Healthy Environment within the Central and Eastern European Region – Legal and Public Policy Frames’

Venue and date:Hall…

Celý text

Konference

Konference

Ústav státu a práva AV ČR a Filosofický ústav AV ČRpořádají dne 26.5.2016jednodenní konferenci

Milovat kočky, jíst krávy: etika a práva zvířat

Program:

15:00 - 15:30 Tomáš HříbekJiné mysli, jiná vědomí

15:30 - 16:00 Michal MilkoRawlsův kontraktualismus a morální status zvířat

16:00 - 16:30 Vlastimil VohánkaEtický vegetarianismus a efektivní altruismus pro speciesisty

16:30 - 16:45 Přestávka na kávu

16:45 - 17:15 Josef KuřeRussell a Burch: Mezi rétorikou a realitou

17:15 - 17:45 David ČernýEtika…

Celý text

Workshop

Workshop

Prague Spring Law and Public Policy workshops (CeLAPA)May 10-11, 2016Convenor: Axel Gosseries

“What’s wrong with discrimination?” CeLAPA Research workshop - May 10, 2016Venue: Charles University, Faculty of Law, nám. Curieových 901/7

Morning chair:Jana Ondrejko (Charles University, Faculty of Law)

10h – 11h15 - Tom Parr (Essex)The Wrongness of Discrimination: A Defence of Pluralism

Abstract: Some philosophers defend a harm-based account of the wrongness of discrimination, according to which we can…

Celý text

Workshop

Workshop

CeLAPA Doctoral Full Speed workshopMay 11, 2016Venue: Czech Academy of Science, Institute of Law and State, Narodni 18

Chair: Axel Gosseries, Franz Weyr Fellow

9h30-9h50 - Radek Píša, PhD. Candidate, Charles University, Constitutional LawDo courts really vary from public opinion? Courts are usually imagined as institutions providing additional, structural perspective; this is one of the very basic assumptions behind the most theories of judicial legitimacy (most notably Alexy’s argumentative…

Celý text

Workshop

Workshop

Center for Law and Public Affairs (CeLAPA) Vás srdečně zve na workshop na téma:

Lidská práva, mezikulturní perspektivy a postnárodní kostelace

Datum: 12. dubna od 13:30hodMísto: Právnická fakulta UK v Praze, místnost 38.

Registrace: agha@ilaw.cas.cz

Program:

13:30 - 14:00 Úvodní slovo: Jiří Přibáň Lidská práva z nelidskosti”

14:00 - 14:50 Lidská práva: mezi právem a politikou

- Jan Kysela “Lidská práva: triumf nad propastí?”

- Jiří Baroš “Kritika rights-talku a hledání alternativní tradice…

Celý text

Akce

Panelová diskuse

Centre for Law and Public Affairs (CeLAPA) vás ve spolupráci se Salónem Práva a Common Law Society zve na panelovou diskusi:

Lidská práva (ne)smysl české politiky

Datum: úterý 12. 4. 2016 v 18.00 hodMísto: Právnická fakulta UK v Praze, místnost č. 100.

Diskutující:

- prof. PhDr. Václav Bělohradský, Ph.D.- doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.- prof. Ing. Petr Drulák, Ph.D.- PhDr. Michal Kopeček, Ph.D.- prof. JUDr. Jiří Přibáň, DrSc.- Mgr. Anna Šabatová, Ph.D.

Celý text

Mezinárodní konference

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE

METAMORFÓZY PRÁVA VE STŘEDNÍ EVROPĚ V.

Překrásný nový svět nebo ostrov?

Konference se tradičně uskuteční ve dnech 8. - 10. června 2016 v prostorách Louckého kláštera ve Znojmě.

Zaměření:

Budeme žít ve světě, který popsal Aldous Huxley ve svých románech, nebo se uzavřeme světu a budeme doufat, že přežijeme na ostrovech? Na země V4 lze pohlížet jako na lokalitu, která reaguje na globální problémy současnosti specifickým způsobem. Extrémní nárůst nerovnosti, nerespektování mezinárodního práva,…

Celý text

Workshop

Workshop

Centre for Law and Public Affairs (CeLAPA) vás srdečně zve na na workshop:

Kai Moller (LSE) Proportionality and the Global Model of Constitutional Rights, který se koná v pátek 26. února v místnosti č. 38 od 10:00 hod na Prf UK

Program:

10:00 - 11:30

Keynote přednáška Kai Moller (LSE) (diskusant George Pavlakos (ÚSP AV ČR, University of Glasgow, School of Law) ) + diskuze

11:30 - 12:00

coffee break / neformální diskuze

12:00 - 12:40

Pavel Ondřejek: Balancing: Key Argument of Constitutional Review…

Celý text

Akce

Česko-Slovenské symposium

PRŮMYSLOVÉ VZORY A OCHRANNÉ ZNÁMKY

Pořádá Ústav práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity ve spoluprácis Ústavem státu a práva Akademie věd České republiky a Ústavom práva duševnéhovlastníctva a informačních technológií Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

Datum a místo konání: 4. května 2016, Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, sál 206

Odborný program:

13:30 - 14:00 registrace účastníků14:00 - 14:30 zahájení

Josef Kratochvíl - předseda ÚPV ČR Ľuboš Knoth - predseda…

Celý text

Workshop

Law and Public Policy PhD Workshop

CeLAPA (Institute of State and Law, Prague) ve spolupráci s Global School of Law (Universidade Catolica Portuguesa, Lisbon)pořádá

Law and Public Policy PhD Workshop

Datum: úterý 26. 1. 2016

Místo: Praha, Lisabon

PROGRAM

Coordination: Prof. Axel Gosseries

15h15-15h35 - Radek Píša, PhD. Candidate, Charles UniversityRespondent: Armando Rocha

Why is constitutional review crucial in post-communist countries?Courts are usually perceived (and criticized) as counter-majoritarian institutions, concept coined…

Celý text

Nová e-kniha

Nová e - kniha

Upozorňujeme, že Ústav státu a práva AV ČR vydal novou knihuZdena Žáčková Viktor Knapp v Československé akademii věd Kariéra českého právního vědce Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2015.Knihu je možné si zdarma stáhnout na tomto webu v sekci Vydané knihy.

Celý text