Plán genderové rovnosti (GEP)

Plán genderové rovnosti Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i. (GEP ÚSP) zastřešuje strategii a aktivní úsilí o podporu genderové rovnováhy a rovných příležitostí v rámci ÚSP. Vyjadřuje vůli ÚSP zajistit dodržování principu rovnosti při realizaci všech činností v jeho působnosti. GEP ÚSP se skládá z aktivit zaměřených na odbourávání nevědomých předsudků, implementaci strategií, podporu odstraňování bariér rovnosti a monitorování pokroku prostřednictvím stanovených indikátorů. Je zaměřen na všechny zaměstnané osoby vykonávající činnosti výzkumné, výzkum podporující a ostatní související.

Plán genderové rovnosti 2023–2025

Plán genderové rovnosti 2022