Odkazy

I. Přehled českých knihoven, které jsou zaměřeny výlučně a nebo také na právo

Obecné knihovny:

http://www.lib.cas.cz/web/
Knihovna AV ČR

https://aleph.nkp.cz/F/GCELV3UEJVKRPNDDEMV41CY75LYJSPQH5MXLH8G2YJ7SCEMS1G-00333?func=file&file_name=base-list
Katalogy a služby Národní knihovny ČR

www.caslin.cz
Souborný katalog ČR

http://www.jib.cz/
Jednotná informační brána (přístup k databázím Národní knihovny a Knihovny UK)

http://bi.cuni.cz/index.php
Brána k informacím (jednotný přístup k mezinárodním databázím, jejichž předplatiteli je konsorcium odborných knihoven a institucí na území ČR)

https://www.firmy.cz/Instituce-a-urady/Vzdelavaci-instituce/Knihovny/Studijni-a-vedecke-knihovny
Státní vědecké a jiné odborné knihovny

https://www.mlp.cz/cz/
Městská knihovna v Praze


Specializované knihovny:

http://knihovna.prf.cuni.cz/
Knihovna Právnické fakulty UK, Praha

http://www.law.muni.cz/knihovna/index.shtml
Knihovna právnické fakulty MU, Brno

http://www.knihovna.zcu.cz/
Knihovna Právnické fakulty Západočeské univerzity, Plzeň (nemá vlastní website, její obsah je zahrnut do katalogu celouniverzitní knihovny)

http://knihovna.upol.cz/index.html
Knihovna Právnické fakulty Univerzity Palackého, Olomouc (nemá vlastní website, její obsah je zahrnut do katalogu celouniverzitní knihovny)

http://www.psp.cz/kps/knih/
Knihovna Parlamentu ČR

II. Přehled zahraničních knihoven, které jsou zaměřeny výlučně a nebo také na právo

Obecné knihovny: 

http://www.loc.gov/
Knihovna Kongresu USA (Library of Congress, Washington, USA)

http://www.bnf.fr/
Francouzská národní knihovna (Bibliotheque Nationale de France, Paříž, Francie)

http://www.bl.uk/
Britská knihovna (British Library, Londýn, Spojené království)

http://www.rsl.ru/
Ruská státní knihovna (Rossijskaja Gosudarstvennaja Biblioteka, Moskva, Ruská federace)

https://europa.eu/european-union/documents-publications/libraries-archives_cs
Knihovny institucí Evropské unie

https://portal.dnb.de/opac.htm?view=redirect%3A%2Fopac.htm&dodServiceUrl=https%3A%2F%2Fportal.dnb.de%2Fdod
Německá knihovna (Deutsche Bibliothek, Lipsko a Frankfurt nad Mohanem, SRN)


Specializované: 

http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home
Knihovna Evropského soudu pro lidská práva, Štrasburk, Francie (veřejný přístup ke katalogu)

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
Knihovna Soudního dvora ES, Lucemburk, Lucembursko (pouze přehled přírůstků)

http://www.law.harvard.edu/library/
Knihovna Právnické fakulty Harvardovy univerzity, Cambridge (MA), USA

III. Ostatní

http://www.citace.com
generátor bibliografické citace
(podle normy ČSN ISO 690 a 690-2)