Odkazy

I. Přehled katalogů českých knihoven, které jsou zaměřeny výlučně a nebo také na právo

Obecné knihovny:

Knihovna AV ČR
http://www.lib.cas.cz/web/

Katalogy a služby Národní knihovny ČR
https://aleph.nkp.cz/F/GCELV3UEJVKRPNDDEMV41CY75LYJSPQH5MXLH8G2YJ7SCEMS1G-00333?func=file&file_name=base-list

Souborný katalog ČR
www.caslin.cz

Informační portál Knihovny.cz
http://www.knihovny.cz

Brána k informacím (jednotný přístup k mezinárodním databázím, jejichž předplatiteli je konsorcium odborných knihoven a institucí na území ČR)
http://bi.cuni.cz/index.php

Státní vědecké a jiné odborné knihovny
https://www.firmy.cz/Instituce-a-urady/Vzdelavaci-instituce/Knihovny/Studijni-a-vedecke-knihovny

Městská knihovna v Praze
https://www.mlp.cz/cz/

 

Specializované knihovny:

Knihovna Právnické fakulty UK, Praha
http://knihovna.prf.cuni.cz/

Knihovna Právnické fakulty MU, Brno
https://www.law.muni.cz/content/cs/o-fakulte/organizacni-struktura/oddeleni-a-centra/ustredni-knihovna/

Knihovna Právnické fakulty Západočeské univerzity, Plzeň (nemá vlastní website, její obsah je zahrnut do katalogu celouniverzitní knihovny)
http://www.knihovna.zcu.cz/

Knihovna Právnické fakulty Univerzity Palackého, Olomouc (nemá vlastní website, její obsah je zahrnut do katalogu celouniverzitní knihovny)
http://knihovna.upol.cz/index.html

Knihovna Parlamentu ČR
http://www.psp.cz/kps/knih/

Knihovny ČAK
Praha https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=168
Brno https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=1682

 

II. Přehled zahraničních knihoven, které jsou zaměřeny výlučně a nebo také na právo

Obecné knihovny: 

Knihovna Kongresu USA (Library of Congress, Washington, USA)
http://www.loc.gov/

Francouzská národní knihovna (Bibliotheque Nationale de France, Paříž, Francie)
http://www.bnf.fr/

Britská knihovna (British Library, Londýn, Spojené království)
http://www.bl.uk/

Ruská státní knihovna (Rossijskaja Gosudarstvennaja Biblioteka, Moskva, Ruská federace)
http://www.rsl.ru/

Německá knihovna (Deutsche Bibliothek, Lipsko a Frankfurt nad Mohanem, SRN)
https://portal.dnb.de/opac.htm?view=redirect%3A%2Fopac.htm&dodServiceUrl=https%3A%2F%2Fportal.dnb.de%2Fdod

Knihovny institucí Evropské unie
https://europa.eu/european-union/documents-publications/libraries-archives_cs


Specializované knihovny:

Knihovna Evropského soudu pro lidská práva, Štrasburk, Francie (veřejný přístup ke katalogu)
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home

Knihovna Soudního dvora ES, Lucemburk, Lucembursko (pouze přehled přírůstků)
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/

Knihovna Právnické fakulty Harvardovy univerzity, Cambridge (MA), USA
http://www.law.harvard.edu/library/

 

III. Ostatní

Generátor bibliografické citace (podle normy ČSN ISO 690 a 690-2)
http://www.citace.com