Workshop Publikováno: 7. 4. 2016

Workshop

Center for Law and Public Affairs (CeLAPA) Vás srdečně zve na workshop na téma:

Lidská práva, mezikulturní perspektivy a postnárodní kostelace

Datum: 12. dubna od 13:30hodMísto: Právnická fakulta UK v Praze, místnost 38.

Registrace: agha@ilaw.cas.cz

Program:

13:30 - 14:00 Úvodní slovo: Jiří Přibáň Lidská práva z nelidskosti”

14:00 - 14:50 Lidská práva: mezi právem a politikou

- Jan Kysela “Lidská práva: triumf nad propastí?”

- Jiří Baroš “Kritika rights-talku a hledání alternativní tradice lidských práv”

- Ondřej Preuss “Lidská práva univerzální v čase i v prostoru?”

- Lenka Bezoušková “Možnosti a meze konceptu lidských práv v islámském právu”

15:00 - 15:50 Lidská práva a stát

- Harald Scheu “Demokracie, lidská práva a řízení podle čl. 7 Smlouvy o EU”

- Veronika Bílková “Role lidských práv v zahraniční politice ČR”

- Michal Šejvl “Proč začala Evropa mluvit o právech?”

15:50 - 16:20 Václav Bělohradský “Globální vesnice uniklých sdělení”

16:20 - 17:20 Ideje a ideologie lidských práv

- Ondřej Lánský “Lidská práva – legitimizační nástroj nebo emancipační projekt?”

- Pavel Dufek “Lidská práva a politická teorie: je možno myslet LP “neideologicky”?

- Petr Agha “Hyper-realita lidských práv”