Odborná stanoviska

Vědecká stanoviska ústavu může ústav vypracovat na základě písemné žádosti podané zadavatelem. Na vypracování stanoviska není právní nárok. Stanovisko se vypracovává zpravidla za úplatu. Stanoviska se především soustřeďují na právní otázky obecného významu, nikoliv na posuzování skutkových okolností v konkrétních případech.

Žádost o stanovisko lze zaslat na adresu ústavu.