Nová kniha Publikováno: 10. 11. 2016

Nová kniha

Upozorňujeme, že Ústav státu a práva AV ČR vydal v edici Kabinetu zdravotnického práva a bioetiky knihu

KAUZALITA V CIVILNÍM PRÁVUse zaměřením na medicínskoprávní spory

autoři: Adam Doležal, Tomáš Doležal

nyní také v tištěné podobě.