Workshop Publikováno: 10. 11. 2016

Workshop

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. - Kabinet zdravotnického práva a bioetiky -

pořádá workshop medicínského práva a bioetiky na téma:

KAUZALITA V PRÁVU

Datum konání: 1. prosince 2016 od 14:30 hod.

Místo konání: Ústav státu a práva AV ČR, Národní 18, Praha 1,1. patro

Program:

09:30 - 10:00 registrace

10:00 - 12:00 I. Blok

Jak rozumět kauzálnímu spojení? - Petr Dvořák (FLÚ AV ČR)

Kauzalita vs. normativita - Tomáš Sobek

Využití možných testů faktuální kauzality v právu. Conditio sine qua non test,NESS test a test substanciálního faktoru - Adam Doležal

12:00 - 13:00 Pauza, občerstvení

13:00 - 16:00 II. Blok

Předstižná kauzalita a odpovědnost - Filip Melzer

Alternativní kauzalita - Tomáš Doležal

Proporcionální odpovědnost ve vztahu k úpravě v NOZ - Jiří Hrádek

16:00 Závěr

Závazné přihlášky zasílejte e-mailem na: akce@ilaw.cas.cz.Počet míst je omezen.