Aktuálně

Kolokvium k návrhu obč. zák.

Oznamujeme, že z technických důvodů se ruší kolokvium v rámci Cyklu k vybraným otázkám návrhu nového občanského zákoníku plánované dne 17.12.2007 a přesouvá se na pondělí 28. ledna 2008. Téma Nájem a pacht, zvláštní ustanovení o nájmu bytu zůstává.

LV

Celý text

Aktuálně

Workshop

Ústav státu a práva AV ČR a Fakulta právnická ZČU v Plzni zve na

workshop Spolupráce a partnerství veřejného a soukromého sektoru,

který se uskuteční dne 12. prosince 2007

v budově Fakulty právnické, Sady Pětatřicátníků 14, Plzeň.

Přihlášky: akce@ilaw.cas.cz

Celý text

Aktuálně

19. kolokvium k návrhu obč. zák.

Na 19. kolokviu dne 26.11.2007 na téma Vedlejší doložky v kupní smlouvě vystoupí:

prof. JUDr. et Dr. Karel Eliáš (Ústav státu a práva AV ČR a PrF ZČU v Plzni)

JUDr. Milan Hulmák (Fakulta právnická ZČU v Plzni)

JUDr. PhDr. David Elischer (Právnická fakulta UK v Praze)

Bližší informace o pořádání cyklu kolokvií jsou uvedeny níže.

Celý text

Aktuálně

18. kolokvium k návrhu obč. zák.

Na 18. kolokviu dne 29.10.2007 na téma Postavení právnických osob vystoupí:

prof. JUDr. et Dr. Karel Eliáš (Ústav státu a práva AV ČR a PrF ZČU v Plzni)

JUDr. Ivana Štenglová (Nejvyšší soud ČR)

JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. (Právnická fakulta MU v Brně)

Bližší informace o pořádání cyklu kolokvií jsou uvedeny níže.

Celý text

Aktuálně

International workshop

Institute of State and Law of the Academy of Sciences of the Czech Republic

with participation of the researchers of

Institute for European Integration Research of the Austrian Academy of Sciences

and

Institute for Legal Studies of the Hungarian Academy of Sciences

and with the support of Austrian Science and Research Liaison Office Brno on behalf of the Austrian Federal Ministry for Education, Science and Culture

hold the international workshop

„The influence of EU Law to Legal Orders of the Central…

Celý text

Aktuálně

17. kolokvium k obč. zák.

Na 17. kolokviu dne 24.9.2007 na téma Dědická přihláška. Zřeknutí se dědictví a odmítnutí dědictví. Vedlejší doložky v závěti. Dědická substituce. vystoupí:

prof. JUDr. et Dr. Karel Eliáš (Ústav státu a práva AV ČR a PF ZČU v Plzni)

JUDr. Václav Bednář (Fakulta právnická ZČU v Plzni)

JUDr. Jindřich Psutka (Fakulta právnická ZČU v Plzni)

Bližší informace o pořádání cyklu kolokvií jsou uvedeny níže.

Celý text

Aktuálně

Mezinárodní konference v SR

Národní rada Slovenské republiky - Stála komisia pre Ústavu SR a rokovací poriadok Národnej rady SR - s příspěním Ústavu státu a práva AV ČR

pořádá dne 25. září 2007 v Bratislavě, v budově Národní rady SR, konferenci s mezinárodní účastí

Vnímánie poslaneckej imunity v súčastnosti, jej význam a kontexty jej uplatňovania v Slovenskej republike.

Celý text

Aktuálně

Exploratory workshop

Institute for Legal Studies, Hungarian Academy of Sciences / Institute for International Legal Studies, Italian National Research Council / Institute of Legal Studies, Polish Academy of Sciences / Institute of State and Law, Czech Academy of Sciences

ESF Exploratory Workshop on

Sustainable Development and Transboundary Co-Operation in Mountain Regions

Budapest, 20 - 22 September 2007

Summary: Good governance of mountain regions is among the key priorities on the international environmental agenda.…

Celý text

Aktuálně

Oznámení o konání konference

Dne 28. června 2007 se v konferenčním sále Starého purkrabství na Vyšehradě konala konference řešitelských kolektivů grantového projektu GA AV ČR Ústavu státu a práva AV ČR, Fakulty právnické ZČU v Plzni a Vysoké školy aplikovaného práva na téma

Právní politika boje proti terorismu a demokracie: otevřená otázka současnosti.

Celý text

Aktuálně

Konference

Právnická fakulta MU v Brně, Právnická fakulta UK v Praze, Právnická fakulta ZČU v Plzni, Ústav státu a práva AV ČR a Společnost pro pracovní právo a sociální zabezpečení ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR pořádají konferenci

Pracovní právo 2007

Aktuální problémy pracovního práva a sociálního zabezpečení.

Místo konání: Zámecký hotel Třešť

Termín konání: 3. - 5. října 2007

Základní okruhy: Kolektivní pracovní právo. Změny v sociální legislativě.

Konferenční poplatek činí 1.000,-…

Celý text

Aktuálně

16. kolokvium k obč. zák.

Na 16. kolokviu dne 25.6.2007 na téma Správa cizího majetku. vystoupí:

prof. JUDr. et Dr. Karel Eliáš (Ústav státu a práva AV ČR a PF ZČU v Plzni)

JUDr. Tomáš Richter, LLM. Ph.D. (Fakulta sociálních věd UK v Praze a AK)

Bližší informace o pořádání cyklu kolokvií jsou uvedeny níže.

Celý text

Aktuálně

Konference

Exekutorská komora ČR

ve spolupráci s Ústavem státu a práva AV ČR, v. v. i. a Fakultou právnickou ZČU v Plzni

pořádají ve dnech 21. - 22. května 2007 v prostorách Zámeckého hotelu Třešť

diskusní fórum na téma

SOUDNÍ EXEKUCE 2007

Celý text

Aktuálně

15. kolokvium k návrhu obč. zák.

Na 15. kolokviu dne 28.5.2007 na téma Právo stavby. Věcná břemena a reálná břemena. vystoupí:

prof. JUDr. et Dr. Karel Eliáš (Ústav státu a práva AV ČR a PF ZČU)

JUDr. Filip Melzer, Ph.D. (Právnická fakulta UP v Olomouci)

Bližší informace o pořádání cyklu kolokvií jsou uvedeny níže.

Celý text

Aktuálně

14. kolokvium k návrhu obč. zák.

Na 14. kolokviu dne 30.4.2007 na téma Sousedská práva. Právo nezbytné cesty. Nález. vystoupí:

prof. JUDr. et Dr. Karel Eliáš (Ústav státu a práva AV ČR a PF ZČU)

prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. (Právnická fakulta UK v Praze)

JUDr. Petr Tégl (Právnická fakulta UK v Praze)

Bližší informace o pořádání cyklu kolokvií jsou uvedeny níže.

Celý text

Aktuálně

1. quodlibetní disputace

Ústav státu a práva Akademie věd ČR, v. v. i.

si Vás dovoluje pozvat na 1. disputaci v cyklu

„QUODLIBETNÍ DISPUTACE

aneb disputace o čemkoliv“

na téma Právo a násilí.

Referující: JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph. D. (PF MU)

Koreferáty: JUDr. Michal Šejvl, JUDr. Tomáš Sobek (ÚSP AV ČR)

Moderátor disputace: JUDr. PhDr. Zdeněk Masopust, DrSc. (ÚSP AV ČR)

Předmětem disputace bude monografie

Škop, Martin: Právo a násilí. Vybrané teorie vztahu práva a násilí.

Brno, Masarykova univerzita 2006. 152 s.

----------------…

Celý text

Aktuálně

13. kolokvium k návrhu obč. zák.

Na 13. kolokviu dne 26.3.2007 na téma Péče o dítě vystoupí:

doc. JUDr. Michaela Zuklínová, CSc. (Právnická fakulta UK v Praze)

JUDr. Ondřej Frinta (Právnická fakulta UK v Praze)

JUDr. Lenka Vostrá (Ústav státu a práva AV ČR)

Bližší informace o pořádání cyklu kolokvií jsou uvedeny níže.

Celý text

Aktuálně

12. kolokvium

Na 12. kolokviu dne 26.2.2007 na téma Změny závazků v subjektech a v obsahu. vystoupí:

prof. JUDr. et Dr. Karel Eliáš (Ústav státu a práva AV ČR)

JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. (Fakulta právnická ZČU v Plzni)

JUDr. Kamil Šebesta, MBA (Právnická fakulta UK v Praze)

JUDr. PhDr. David Elischer (Právnická fakulta UK v Praze)

Bližší informace o pořádání cyklu kolokvií jsou uvedeny níže.

Celý text

Aktuálně

11. kolokvium k návrhu obč. zák.

Na 11. kolokviu dne 29.1.2007 na téma Zneužití práva a přístup osnovy občanského zákoníku k jeho zákazu a postihu. Ochrana dobré víry. vystoupí:

prof. JUDr. et Dr. Karel Eliáš (Ústav státu a práva AV ČR)

prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. (Právnická fakulta MU)

Bližší informace o pořádání cyklu kolokvií jsou uvedeny níže.

Celý text

Aktuálně

Cyklus kolokvií k návrhu obč. zák. 2007

Ústav státu a práva Akademie věd ČR, v. v. i.

nadále pořádá

Cyklus kolokvií

k vybraným otázkám návrhu nového občanského zákoníku.

Témata kolokvií:

1) 29. ledna 2007 - Zneužití práva a přístup osnovy občanského zákoníku k jeho zákazu a postihu. Ochrana dobré víry.

2) 26. února 2007 - Změny závazků v subjektech a v obsahu.

3) 26. března 2007 - Péče o dítě.

4) 30. dubna 2007 - Sousedská práva. Právo nezbytné cesty. Nález.

5) 28. května 2007 - Právo stavby. Věcná břemena a reálná břemena.

6) 25. června…

Celý text