České právo – informace a odkazy

 

Právní řád České republiky vstoupil v život 1. ledna 1993 v souvislosti se vznikem České republiky, která je nástupnickým státem Československé republiky založené v r. 1918.  Historie práva na území českých zemí však sahá do mnohem hlubší minulosti. Z hlediska svých tradic, konstrukce, pramenů práva, systému a institucí se právní řád ČR řadí do románsko-germánské právní rodiny resp. do systému evropského kontinentálního práva.