Provoz podatelny a podmínky přijímání dokumentů

Adresa pro doručování analogových dokumentů a dokumentů na přenosných technických nosičích dat:

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
Národní 18
110 00 Praha 1

 

 • úřední hodiny podatelny: pondělí – pátek, 9:30 – 16:00

 • digitální dokumenty jsou přijímány na elektronické adrese: ilaw@ilaw.cas.cz

 • identifikátor datové schránky: 9x7nbxx

   

ÚSP přijímá elektronické dokumenty v následujících formátech:

 • pdf (Portable Document Format),
 • PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving),
 • xml (Extensible Markup Language Document),
 • html/htm (Hypertext Markup Language Document),
 • odt (Open Document Text),
 • ods (Open Document Spreadsheet),
 • odp (Open Document Presentation),
 • txt (prostý text),
 • rtf (Rich Text Format),
 • doc/docx (MS Word Document),
 • xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet),
 • ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation),
 • jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange),
 • png (Portable Network Graphics),
 • tif/tiff (Tagged Image File Format),
 • gif (Graphics Interchange Format).

 

 • Velikost datové zprávy podávané standardní elektronickou poštou, nikoliv přes datovou schránku: 4 MB
 • Velikost zprávy dodávané přes datovou schránku: 10 MB
 • Technické požadavky na obrazové dokumenty: rozlišení snímání nejméně 300 x 300 dpi, barevná hloubka nejméně 24 bitů nebo 256 stupňů šedi, jde-li výlučně o černobílé převádění.
 • Podporovaná předávací média: CD / DVD, USB flash memory stick.

 

ÚSP nepřijímá:

 • komprimované, šifrované nebo spustitelné soubory ani soubory, do nichž bude přistup chráněn heslem.

 • datové soubory obsahující tzv. škodlivý kód (chybný datový formát nebo počítačový program způsobilý přivodit škodu na informačním systému, programovém vybavení nebo informacích ÚSP, popřípadě způsobilý poškodit ÚSP zneužitím informací). Projevem tzv. škodlivého kódu je rovněž stav, kdy dokument není uživatelsky vnímatelný – čitelný.

 • v případě doručení elektronického nebo analogového dokumentu u něhož byl zjištěn tzv. škodlivý kód a lze z něj identifikovat kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí jej ÚSP o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se ÚSP ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit nebo nelze odesílatele určit, ÚSP dokument nezpracovává.

 Zodpovědnost (včetně právní zodpovědnosti) za dodržení výše uvedených podmínek nese odesílatel.