Aktuálně

Obhajoba disertace DSc.

Veřejná obhajoba disertace doc. JUDr. Jana Ondřeje, CSc. (Právnická fakulta UK) „Odzbrojení, prostředek zajištění mezinárodní bezpečnost

se v souladu se Směrnicí AR AV ČR č. 3/2003, pravidla o udělování vědeckého titulu „doktor věd“ v Akademii věd ČR, koná

pátek 15. prosince 2006 v 10.30 hod.

Obhajoba se uskuteční v zasedací síni Ústavu státu a práva AV ČR, 7. patro, Národní 18, Praha 1.

Oponenti: prof. JUDr. Jiří Malenovský, CSc.

prof. JUDr. Mahulena Hofmann, CSc.

JUDr. Josef Mrázek, DrSc.

Doktor…

Celý text

Aktuálně

10. kolokvium k návrhu obč. zák.

Na 10. kolokviu dne 11.12.2006 na téma Manželské majetkové právo vystoupí:

prof. JUDr. et Dr. Karel Eliáš (Ústav státu a práva AV ČR)

prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. (Právnická fakulta UK v Praze)

JUDr. PhDr. David Elischer (Právnická fakulta UK v Praze)

Bližší informace o pořádání cyklu kolokvií jsou uvedeny níže.

Celý text

Aktuálně

9. kolokvium k návrhu obč. zák.

Na 9. kolokviu dne 27.11.2006 na téma Zástavní právo vystoupí:

prof. JUDr. et Dr. Karel Eliáš (Ústav státu a práva AV ČR)

JUDr. Tomáš Richter, LLM. Ph.D. (Fakulta sociálních věd UK v Praze)

Bližší informace o pořádání cyklu kolokvií jsou uvedeny níže.

Celý text

Aktuálně

Konference

Ústav státu a práva AV ČR pořádá v rámci své mezinárodní vědecké spolupráce s ústavy právních věd Slovenské akademie věd, Polské akademie věd, Maďarské akademie věd a Ruské akademie věd a ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze a Fakultou právnickou ZČU v Plzni konferenci na téma

Územní samospráva v České republice a Evropě. Její problémy a perspektivy v XXI. století.

Konference se koná ve dnech 20. - 21. listopadu 2006 v zámeckém hotelu Třešť - Středisko společných činností Akademie…

Celý text

Aktuálně

8. kolokvium k návrhu obč. zák.

Na 8. kolokviu dne 30.10.2006 na téma Odkaz jako nový institut dědického práva vystoupí:

prof. JUDr. et Dr. Karel Eliáš (Ústav státu a práva AV ČR)

JUDr. Václav Bednář (Právnická fakulta ZČU v Plzni)

JUDr. Eva Cechlová (Notářská kancelář v Bohumíně)

Bližší informace o pořádání cyklu kolokvií jsou uvedeny níže.

Celý text

Aktuálně

Konference

Právnická fakulta MU, Právnická fakulta UK, Právnická fakulta ZČU, Ústav státu a práva AV ČR a Společnost pro pracovní právo ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí

pořádají ve dnech 4.-6. října 2006 mezinárodní vědeckou konferenci

Pracovní právo 2006

Téma konference: Nové zákony v pracovním a sociálním právu.

Místo konání: Zámecký hotel Třešť, zařízení SSČ AV ČR

Bližší informace: gregor@law.muni.cz

Celý text

Aktuálně

Mezinárodní workshop

Institute of State and Law of the Academy of Sciences of the Czech Republic

with participation of the researchers of

Institut für Europäische Integrationsforschung, Österreichische Akademie der Wissenschaften

and

Institute for Legal Studies, Hungarian Academy of Sciences

and with the support of Austrian Science and Research Liaison Office Brno on behalf of the Austrian Federal Ministry for Education, Science and Culture

have the pleasure to invite you to the international workshop

„The Application…

Celý text

Aktuálně

7. kolokvium k návrhu obč. zák.

Na 7. kolokviu dne 25.9.2006 na téma Dědické tituly vystoupí:

prof. JUDr. et Dr. Karel Eliáš (Ústav státu a práva AV ČR)

JUDr. Alice Sedláková (Notářská kancelář v Brně)

JUDr. Václav Bednář (Právnická fakulta ZČU v Plzni)

Bližší informace o pořádání cyklu kolokvií jsou uvedeny níže.

Celý text

Aktuálně

6. kolokvium k návrhu obč. zák.

Na 6. kolokviu dne 26.6.2006 na téma Kupní smlouva. Smlouva o dílo. vystoupí:

prof. JUDr. et Dr. Karel Eliáš (Ústav státu a práva AV ČR)

JUDr. Ivana Štenglová (Nejvyšší soud ČR)

Bližší informace o pořádání cyklu kolokvií jsou uvedeny níže.

Celý text

Aktuálně

Popularizace vědy

Dne 9. 5. 2006 pořádal Tiskový odbor Akademie věd ČR přednášku pro středoškolské studenty Internet a právo, která se uskutečnila ve 14:00 h v místnostech 205 a 206 v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, v rámci cyklu přednášek Nebojte se vědy. Přednášející: JUDr. Ján Matejka, Ústav státu a práva AV ČRInformace: Zuzana Bukovská, TiO AV ČR, tel.: 221 403 354, e-mail: bukovska@kav.cas.cz.

Celý text

Aktuálně

Diskusní fórum Třešť

Exekutorská komora ČR

Ústav státu a práva AV ČR a Právnická fakulta ZČU v Plzni

pořádají ve dnech 15.-16. května 2006

diskusní fórum Soudní exekuce 2006

Diskusní fórum se koná v zařízení Akademie věd ČR - Zámecký hotel Třešť.

Program:

15. května 2006

10.00 hod příjezd a registrace účastníků

13.00 hod slavnostní zahájení

JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., prezident Exekutorské komory ČR

JUDr. Jaroslav Zachariáš, CSc., ředitel ÚSP AV ČR

13.30 - 17.00 hod

Ústavněprávní ochrana majetku povinných osob v exekučním…

Celý text

Aktuálně

5. kolokvium k návrhu obč. zák.

Na 5. kolokviu dne 29.5.2006 na téma Vybrané otázky obecných institutů obligačního práva vystoupí:

prof. JUDr. et Dr. Karel Eliáš (Ústav státu a práva AV ČR)

JUDr. Ondřej Frinta (Právnická fakulta UK v Praze)

JUDr. Milan Hulmák (Ústav státu a práva AV ČR)

Bližší informace o pořádání cyklu kolokvií jsou uvedeny níže.

Celý text

Aktuálně

Kolokvium C.E.D.E.

Ve dnech 5. – 6. května 2006 se bude v ÚSP AV ČR konat výroční kolokvium Evropské rady pro právo životního prostředí (Conseil Européen du Droit de l’Environnement – C. E. D. E.).

C.E.D.E. vznikla v roce 1974 jakožto mimořádně vlivná a prestižní nevládní organizace vědeckého charakteru, sdružující nezávislé renomované právníky profesionální či zájmové ekologické orientace pocházející ze zemí EU (dříve ES). Jejím základním posláním je studium a rozvoj především komunitárního práva životního…

Celý text

Aktuálně

4. kolokvium k návrhu obč. zák.

Na 4. kolokviu dne 24.4.2006 na téma Vlastnické právo vystoupí:

prof. JUDr. et Dr. Karel Eliáš (Ústav státu a práva AV ČR)

prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. (Právnická fakulta UK v Praze)

JUDr. Jan Pauly, CSc. (Právnická fakulta ZČU v Plzni)

JUDr. Filip Melzer, Ph.D. (Právnická fakulta UP v Olomouci)

PhDr. Jana Girmanová (Právnická fakulta UP v Olomouci)

Bližší informace o pořádání cyklu kolokvií jsou uvedeny níže.

Celý text

Aktuálně

3. kolokvium k návrhu obč. zák.

Na 3. kolokviu dne 27.3.2006 na téma Právní postavení nezletilého vystoupí:

doc. JUDr. Michaela Zuklínová,CSc. (Právnická fakulta UK v Praze)

prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc. (Právnická fakulta MU v Brně)

Mgr. Vendula Jabůrková (Právnická fakulta UP v Olomouci)

moderuje: JUDr. PhDr. Zdeněk Masopust, DrSc. (Ústav státu a práva AV ČR)

Bližší informace o pořádání cyklu kolokvií jsou uvedeny níže.

Celý text

Aktuálně

MOOT COURT 2006

Czech National Preliminary Round

of the 2006 Phillip C. Jessup International Law Moot Court Competition

Místo konání: Ústav státu a práva AV ČR

Datum konání: 28. února 2006

bližší informace: sejvl@ilaw.cas.cz

Celý text

Aktuálně

2. kolokvium k návrhu obč. zák.

Na 2. kolokviu dne 27.2.2006 na téma Člověk jako subjekt práva. Jeho právní status. Ochrana práv člověka vystoupí:

prof. JUDr. et Dr. Karel Eliáš (Ústav státu a práva AV ČR)

JUDr. Otakar Motejl (Veřejný ochránce práv)

doc. JUDr. Milan Galvas, CSc. (Právnická fakulta MU v Brně)

JUDr. Tomáš Doležal (Ústav státu a práva AV ČR)

moderuje: JUDr. Jaroslav Zachariáš, CSc., JUDr. PhDr. Zdeněk Masopust, DrSc. (Ústav státu a práva AV ČR)

Bližší informace o pořádání cyklu kolokvií jsou uvedeny níže.

Celý text

Aktuálně

1. kolokvium k návrhu obč. zák.

Na 1. kolokviu dne 30.1.2006 na téma Myšlenkový základ a hlavní zásady stavby nového občanského zákoníku vystoupí:

prof. JUDr. et Dr. Karel Eliáš (Ústav státu a práva AV ČR)

prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc. (Ústavní soud ČR)

JUDr. Petr Bezouška (Fakulta právnická ZČU v Plzni)

moderuje: JUDr. Jaroslav Zachariáš, CSc., ředitel ÚSP AV ČR

Bližší informace o pořádání cyklu kolokvií naleznete v rubrice Aktuality.

UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k počtu přihlášených je k 24.1.06 kapacita zasedací místnosti vyčerpána…

Celý text