Aktuálně

Workshop

Ústav státu a práva AV ČR, Kabinet zdravotnického práva a bioetiky Vás zvou na

WORKSHOP ZDRAVOTNICKÉHO PRÁVA A BIOETIKY

na téma KAUZALITA JAKO NUTNÝ ELEMENT PRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTI?

Datum: 12. 12. 2013 od 14.30 hod

Místo: Ústav státu a práva AV ČR, Národní 18, Praha 1, 1. patro

Celý text

Aktuálně

Zvaná přednáška

Ústav státu a práva AV ČR a Centre for Law and Cosmoplitan Values UA pořádají přednášku

Hana Müllerová

The right to a favourable environment in the Czech Constitution and its application

Datum: 27. 11. 2013, 14.00 hod

Místo: Univerzita of Antwerpen, Centre for Law and Cosmopolitan Values, Sint-Jacobstraat 2, 2000 Antwerpen

Incorporating the human right to a favourable environment in the Czech constitutional Charter of Fundamental Rights and Freedoms dates back to 1993. However, this right remains…

Celý text

Aktuálně

Nová kniha

Upozorňujeme, že v nakladatelství Academia vyšla nová kniha, která je výsledkem grantového projektu GA ČR Právní ochrana zvířat a péče o ně (aspekty mezinárodní, komunitární, vnitrostátní), reg. č. 407/08/1053:

Müllerová, Hana a Stejskal, Vojtěch. Ochrana zvířat v právu. Praha : Academia, 2013. 490 s. ISBN 978-80-200-2317-9

Knihu je možné zakoupit v nakladatelství nebo on-line zde.

Celý text

Aktuálně

Konference

Právnická fakulta UK v Praze a Ústav státu a práva AV ČR pořádají mezinárodní vědeckou konferenci

Viktor Knapp - vědecké dílo v proměnách času.

Konference se uskuteční ve dnech 12.-14. 12. 2013 v prostorách Karolina a následně Právnické fakulty UK, Praha 1.

Bližší informace www.viktorknapp.eu.

Celý text

Aktuálně

Debata

Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu a Centre for Law and Public Affairs Ústavu státu a práva AV ČR pořádají odbornou debatu na téma

Uznávání cizích rozhodnutí týkajících se stejnopohlavních párů a jejich dětí

Datum: 12.12.2013, 10.00 - 14.00 hod

Místo: Ústav státu a práva AV ČR, Národní 18, Praha 1, 7. patro

České státní orgány již řeší otázku uznávání cizích rozhodnutí týkajících se stejnopohlavních párů a jejich dětí a lze odůvodněně předpokládat, že těchto případů bude rychle…

Celý text

Aktuálně

Přednáška

Ústav státu a práva AV ČR, Center for Law and Public Affairs zvou na přednášku v rámci FRANZ WEYR FELLOWSHIP

Jiří Přibáň

Koncept suverenity a jeho sémantika

The Self-Referential Semantics of Sovereignty: A Systems Theoretical Response to (Post)Sovereignty Studies

Datum: 2. 12. 2013, od 11.00 hod

Místo: Ústav státu a práva AV ČR, Národní 18, Praha 1, 1. patro

The talk focuses on the proliferation of the sovereignty discourse and the normative expectations of some major and typical theories of…

Celý text

Aktuálně

Call for papers

Ústav státu a práva AV ČR, Center for Law and Political Affairs, a Univerzita v Antverpách pořádají

kolokvium

Subsidiarity and Its Discontents

Datum: 18. 12. 2013, od 10.00 hod

Místo: Ústav státu a práva AV ČR, Národní 18, Praha 1, 7. patro

Subsidiarity is a widely applicable concept. It has been referred to in various ways for several fields of law and it assumes different functions in each area of law. The principle is increasingly referred to by current human rights scholarship, as a tool to…

Celý text

Aktuálně

Přednáška

Ústav státu a práva AV ČR, Center for Law and Public Affairs zvou na přednášku v rámci HANS KELSEN ANNUAL LECTURE

Mattias Kumm

The Foundations of Law in Europe and the Problem of Constitutional Conflict

Datum: 16. 12. 2013, 14.00 hod

Místo: Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, 2. patro, č. 205

The question of the foundations of law is not one that is merely of academic interest. Even though a great many practical questions in law appear to be resolved without reference to foundational questions,…

Celý text

Aktuálně

Týden vědy a techniky AV ČR

Ve dnech 1.- 15. 11.2013 se uskuteční již další ročník největšího vědeckého festivalu v ČR, který vědu představí formou přednášek, výstav, seminářů, soutěží apod.

Bližší informace naleznete zde.

Ústav státu a práva AV ČR v rámci Týdne vědy a techniky pořádá Den otevřených dveří, který se uskuteční dne 14.11.2013 od 10:00 hod do 15:00 hod.

Bližší informace o dnu otevřených dveří zde, kontakt ilaw@ilaw.cas.cz nebo tel. 221 990 711.

Celý text

Aktuálně

Nová e-kniha

Upozorňujeme, že novou e-knihu

llerová, H. at al. Public Participation in Environmental Decision-Making. Implementation of the Aarhus Convention. Praha: Ústav státu a práva AV ČR 2013.

naleznete na těchto webových stránkách v rubrice Vydané knihy. E-kniha je ke stažení zdarma.

Celý text

Aktuálně

Nová kniha

Upozorňujeme, že Kabinet zdravotnického práva a bioetiky vydal ve své edici novou knihu

Černý, D. - Doležal, A.- Doležal, T. Kmenové buňky - etické a právní aspekty výzkumu. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2013.

Knihu je možné zakoupit on-line v distribuci nakl. Aleš Čeněk zde.

Celý text

Aktuálně

Franz Weyr Visiting Fellow Seminar

Ústav státu a práva AV ČR, Centre for Law and Public Affairs (CeLAPA) si Vás dovolují pozvat na první

Franz Weyr Visiting Fellow Seminar

„Čekání na existenciální revoluci v Evropě“

Jan Komárek

Franz Weyr Visiting Fellow, CeLAPA/lecturer in EU law, LSE

Disident Václav Havel ve svých esejích „Moc bezmocných“ a „Politika a svědomí“ volal po existenciální revoluci, jež měla vést k zásadní proměně vztahu občanů a věcí veřejných. Důraz kladl na morální rozměr politiky a rozvinutou občanskou společnost,…

Celý text

Aktuálně

Mezinárodní konference

Ústav státu a práva spolupořádal mezinárodní konferenci zaměřenou na praxi s názvem

AKÉ PRINCÍPY VLÁDNU ZDRAVOTNÍCTVU?

Idea - realita - možnosti,

která se uskutečnila ve dnech 11. -12. 4. 2013 v Košicích.

Bližší informace zde.

Celý text

Aktuálně

E-kniha

Upozorňujeme, že novou e-knihu

Kotous, J. - Munková, G. - Štefko, M. Obecné otázky sociální politiky. Praha: Ústav státu a práva AV ČR 2013.

naleznete na těchto webových stránkách v rubrice Vydané knihy. E-kniha je ke stažení zdarma.

Celý text

Aktuálně

Call for papers

Ústav humanitních studií v lékařství 1. lékařské fakulty v Praze společně s Ústavem státu a práva AV ČR v.v.i. pořádají konferenci a připravují vydání recenzovaného sborníku s názvem

Smrt a umírání: Etické, právní a medicínské otazníky na konci lidského života

Lidský život nevyhnutelně končí smrtí. Rovněž díky pokroku moderní vědy se na konci lidského života vynořuje celá řada etických, právních a medicínských otázek, na něž by se měly pokusit najít odpověď příspěvky v připravovaném sborníku.…

Celý text

Aktuálně

Workshop

Ústav státu a práva AV ČR, Kabinet zdravotnického práva a bioetiky zve na

worshop medicínského práva a bioetiky a

následné diskusní fórum na téma

Hodnota lidského života na pozadí wrongful life a wrongful birth žalob

Workshop se uskuteční dne 20.6.2013 v 7. patře budovy ÚSP AV ČR, Národní 18, Praha 1.

Program:

9.00 - 9.30 hod Registrace

9.30 Zahájení

9.40 - 12.00 hod I. blok

Tomáš Doležal - Úvod do problematiky wrongful birth a wrongful life

Tomáš Doležal - Problematika wrongful birth žalob z právního…

Celý text

Aktuálně

Popularizační přednášky

Ústav státu a práva AV ČR se účastní JARNÍ EXKURZE DO SVĚTA VĚDY s nabídkou přednášek pro skupiny studentů zejména středních škol, a to na následující témata:

Symbolika práva a spravedlnosti ve výtvarném umění Umění, demokracie a politika

Úvod do islámského práva

Islámské rodinné právo

Právní a etické aspekty lékařského výzkumu

Právní ochrana zvířat aneb k čemu jsou zvířatům zákony?

Bližší informace naleznete zde.

Celý text

Aktuálně

Přednáška

Ústav státu a práva Vás srdečně zve na přednášku z následnou diskusí

prof. dr. Ivana Jelić

Human Rights and Multiculturalism: A Montenegro Perspective

Přednáška se uskuteční dne 15.5.2013 od 14.00 hod v budově ÚSP AV ČR, Národní 18, Praha 1, v zasedací místnosti, 7. patro.

Přednášející působí jako Extraordinary (Associate) Professor na Právnické fakultě Univerzity Černá Hora, Podgorica, se zaměřením na mezinárodní právo veřejné a právo lidských práv.

Přednáška bude proslovena v anglickém jazyce…

Celý text

Aktuálně

Workshop

Ústav státu a práva AV ČR vás zve na

Mezinárodní workshop o účasti veřejnosti v environmentálním rozhodování a implementaci požadavků Aarhuské úmluvy v zemích Visegrádské čtyřky

Workshop se koná ve dnech 16. - 17. května 2013 v budově Ústavu státu a práva AV ČR, Národní 18, Praha 1, zasedací síň v 7. patře.

Akce je pořádána ve spolupráci s partnerskými ústavy akademií věd Slovenska, Polska a Maďarska v rámci projektu podporovaného Visegradským fondem. Více informací o projektu a přihlášku viz www.i…

Celý text

Aktuálně

Disputace

Ústav státu a práva AV ČR pořádá 2. disputaci v cyklu QUODLIBETNÍ DISPUTACE aneb disputace o čemkoliv na téma

Horizontální aplikace práva lidských práv - příklad sportovního práva.

Referující: JUDr. Pavel Hamerník, Ph.D.

Téma disputace je inspirováno nedávno vydanou monografií:

Hamerník, Pavel: Sportovní právo. Hledání rovnováhy mezi specifickou sportovní úpravou a platným právem. Praha, ÚSP AV ČR 2012. Kniha je ke stažení zde.

Moderuje: doc. JUDr. Josef Blahož, DrSc.

Disputace se uskuteční dne…

Celý text

Aktuálně

Workshop

Ústav státu a práva AV ČR Vás srdečně zve na workshop

Zahraniční vzory a mezinárodní asistence při tvorbě nových ústav,

která se uskuteční dne 15.4.2013 od 10.00 hod v ÚSP AV ČR v zasedací místnosti v 7. patře.

Program:

10.00 hod Úvodní slovo ředitele ÚSP AV ČR

10.15 hod

Tvorba, interpretace a aplikace ústavy – vliv a význam zahraničních vzorů

(prof. JUDr. Jan Filip CSc., PF MU, Brno)

Zahraniční vzory v československém ústavodárném procesu po roce 1989

(doc. JUDr. Josef Blahož DrSc., ÚSP AV ČR)

Zahranič…

Celý text

Aktuálně

Prezentace

Ústav státu a práva AV ČR a Fakulta informatiky MU srdečně zvou na prezentaci

Právnického elektronického slovníku (PES),

která se uskuteční dne 20.5.2013 ve 14.00 hod v ÚSP AV ČR v zasedací místnosti v 7. patře.

Právnický elektronický slovník (PES) vznikl ve spolupráci pracovníků ÚSP AV ČR, odd. teorie práva (datová část právních termínů) a pracovníků FI MU (programová část a databáze obecného základu jazyka). Právnickou část slovníku předvede dr. F. Cvrček a lingvistický modul doc. K. Pala.

PES…

Celý text

Aktuálně

Konference

Ústav státu a práva AV ČR a vysoká škola CEVRO Institut ve spolupráci se školou a gymnáziem J. Gutha-Jarkovského a Biosem-Společností pro bioetiku Vás srdečně zvou na 3. konferenci

Etické a právní aspekty výzkumu kmenových buněk,

která se uskuteční dne 18.5.2013 od 15.00 hod v CEVRO Institutu, Jungmanova 17, Praha 1.

Program:

Marek Vácha (3. LF UK): Kmenové buňky: odlišné pohledy biologie, biologických technologií a etiky.

Josef Kuře (Lékařská fak. MU): Lidské embryonální kmenové buňky: možnosti…

Celý text

Aktuálně

Ekniha

Upozorňujeme, že e-knihu

Hamerník, Pavel. Sportovní právo. Praha: Ústav státu a práva AV ČR 2012.

naleznete na těchto webových stránkách v nové rubrice Vydané knihy. E-kniha je ke stažení zdarma.

Celý text

Aktuálně

Akce

V Ústavu státu a práva AV ČR se dne 20.2.2013 uskutečnilo druhé setkání

Pracovní skupiny expertů v rámci řešení otázky možného založení Rozhodčího sportovního soudu pro ČR.

V rámci této nezávislé iniciativy se mezi odborníky z teorie i praxe diskutovalo mimo jiné o variantách podoby tohoto sportovního tribunálu, zejména zda by se jednalo pouze o odvolací orgán nebo by bylo možné rozhodovat některé spory již v prvním stupni. S tím souvisela i rozprava o tom, jaké druhy sporů by tribunál řešil ve…

Celý text

Aktuálně

Workshop

Ústav státu a práva AV ČR, Kabinet zdravotnického práva a bioetiky a občanské sdružení Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu pořádá worskhop

Transgender a právo

Workshop se uskuteční dne 31.1.2013 v 7. patře budovy ÚSP AV ČR.

Program:

9.45 - 10.00 Registrace

10.00 – 10.30 Úvod

10.30 – 14.00 Odborné příspěvky a následná diskuse

Petr Agha Trans jako výzva symbolickému uspořádání společnosti

Adam Doležal Konstrukce identity v právním diskursu a dvojí pojetí bytí

Martina Štěpánková Transgender a…

Celý text

Aktuálně

Ocenění

Blahopřejeme vědeckému pracovníkovi doc. JUDr. Bohumilu Havlovi, Ph.D. k získání ocenění Právník roku 2012 v oboru obchodní právo.

Bližší informace zde.

Celý text