Vedení

 • JUDr. Ján Matejka, Ph.D. / ředitel

 • JUDr. Lenka Vostrá, Ph.D. / zástupce ředitele

 • JUDr. Miloslava Hálová, Ph.D. / vědecká tajemnice

 • JUDr. Michal Šejvl, Ph.D. / vedoucí oddělení teorie práva a právní filozofie

 • doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M. / vedoucí oddělení soukromého práva

 • JUDr. Hana Müllerová, Ph.D. / vedoucí oddělení veřejného práva

Rada Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i.

 • prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc. / externí člen

  Institute of State and Law of the SAS

 • doc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc. / externí člen

  Právnická fakulta UK v Praze

 • PhDr. Ondřej Ševeček, Ph.D. / externí člen

  Filosofický ústav AV

 • JUDr. Jan Bárta, CSc. / interní člen – místopředseda

 • JUDr. Michal Šejvl, Ph.D. / interní člen

 • JUDr. Lenka Vostrá, Ph.D. / interní člen

 • JUDr. Jan Malíř, Ph.D. / interní člen – předseda

 • JUDr. Pavel Hamerník, Ph.D. / tajemník Rady

Dozorčí rada Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i.

 • PhDr. Pavel Baran,CSc. / předseda

  AV ČR a FLÚ AV ČR

 • JUDr. Miloslava Hálová, Ph.D. / místopředsedkyně

  ÚSP

 • doc. JUDr. Regina Hučková, Ph.D. / členka

  PF Univerzity P. J. Šafárika

 • JUDr. Michal Švorc / člen

  MPO ČR

 • PhDr. Taťána Petrasová, CSc. / členka

  ÚDU AV ČR

 • JUDr. Pavel Hamerník, Ph.D. / tajemník DR

  ÚSP

Vědecká rada Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i.

 • prof. JUDr. et Dr. Karel Eliáš / člen

 • JUDr. Michal Šejvl, Ph.D. / tajemník

 • JUDr. Hana Müllerová, Ph.D. / člen

 • JUDr. František Novák, CSc. / člen

 • prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. / člen

 • prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. / člen

 • JUDr. František Cvrček, CSc. / předseda