Centrum pro klimatické právo a udržitelnost (CLASS) Centrum pro klimatické právo a udržitelnost (CLASS)
Photo: Matthew Murphy on Unsplash

Centrum pro klimatické právo a udržitelnost (CLASS)


Činnost Centra pro klimatické právo a udržitelnost je v letech 2020–2024 podporována Akademií věd ČR v rámci prémie Lumina quaeruntur.Centrum pro klimatické právo a udržitelnost je specializovaná výzkumná jednotka působící od roku 2020 v Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i. Naším posláním je zkoumat aktuální právní otázky a problémy spojené se změnou klimatu a ochranou životního prostředí a přispívat k jejich odbornému právnímu řešení v České republice. Impulsem pro založení Centra bylo udělení prémie  Lumina quaeruntur JUDr. Haně Müllerové, Ph.D., pro 5-letý výzkumný projekt s názvem Právo ochrany klimatu.

Mezi naše hlavní cíle patří v české právní vědě systematicky rozvíjet téma právní ochrany klimatu, prohlubovat znalosti a zvyšovat úroveň právního výzkumu v této oblasti, zjištěné poznatky prezentovat v českém právním prostoru i vůči veřejnosti, jakož i budovat odborné kontakty se zahraničními experty a pěstovat mezioborovou spolupráci v rámci řešených témat. Náš výzkumný tým, první u nás specializovaný na klimatické právo, se soustředí zejména na následující otázky:

  • environmentálně-právní souvislosti ochrany klimatu v rovině práva mezinárodního, evropského i vnitrostátního,
  • lidskoprávní aspekty klimatické změny,
  • vývoj klimatické litigace,
  • systémy regulace obchodování s emisními povolenkami,
  • právní opatření v oblasti energetiky a technologií,
  • právní přístupy k regulaci dopravy a emisí z ní,
  • právní aspekty mezinárodního obchodu a ochrany investic ve vztahu k ochraně klimatu.

Nově se rodící obor klimatického práva systematicky představujeme a rozvíjíme v českém právním prostoru budováním výzkumné infrastruktury a formou odborných publikací, organizováním konferencí a workshopů, pořádáním přednášek zahraničních i tuzemských expertů a aktivním šířením poznatků vůči odborné i laické veřejnosti. Za jeden ze svých významných úkolů ve veřejném zájmu považujeme též hodnotit stávající úroveň implementace klimatických závazků ČR v platné legislativě a dávat doporučení ohledně budoucí právní úpravy.

Práce na projektu s tématem klimatu nás staví před výzvu udržitelnosti naší vlastní vědecké práce. Naše závazky k udržitelnosti představujeme zde.

Informace o naší činnosti můžete nalézt kromě tohoto webu v našem Newsletteru, na Facebooku (česky) a Twitteru (anglicky). Na našem Youtube kanálu naleztene záznamy našich interních webinářů a nově také přednášky našich hostů v rámci série CLASS online.

 

                  


Přihlašte se k odběru našeho Newsletteru

Chcete-li dostávat náš čtvrtletní Newsletter, vyplňte prosím následující údaje:

 


 

Foto: Martin Bílek

 


Kontakty

Adresa

Centrum pro klimatické právo a udržitelnost (CLASS)

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.

Národní 18, 116 00 Praha 1

Mapa

Telefon

+420 221 990 744, 750 

Email

class@ilaw.cas.cz