Centrum pro klimatické právo a udržitelnost (CLASS) Centrum pro klimatické právo a udržitelnost (CLASS)
Photo: Matthew Murphy on Unsplash

Centrum pro klimatické právo a udržitelnost (CLASS)


Činnost Centra pro klimatické právo a udržitelnost je v letech 2020–2024 podporována Akademií věd ČR v rámci prémie Lumina quaeruntur.Centrum pro klimatické právo a udržitelnost je specializovaná výzkumná jednotka působící od roku 2020 v Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i. Naším posláním je zkoumat aktuální právní otázky a problémy spojené se změnou klimatu a ochranou životního prostředí a přispívat k jejich odbornému právnímu řešení v České republice. Impulsem pro založení Centra bylo udělení prémie  Lumina quaeruntur JUDr. Haně Müllerové, Ph.D., pro 5-letý výzkumný projekt s názvem Právo ochrany klimatu.

Mezi naše hlavní cíle patří v české právní vědě systematicky rozvíjet téma právní ochrany klimatu, prohlubovat znalosti a zvyšovat úroveň právního výzkumu v této oblasti, zjištěné poznatky prezentovat v českém právním prostoru i vůči veřejnosti, jakož i budovat odborné kontakty se zahraničními experty a pěstovat mezioborovou spolupráci v rámci řešených témat. Náš výzkumný tým, první u nás specializovaný na klimatické právo a udržitelnost, se soustředí zejména na následující otázky:

  • environmentálně-právní souvislosti ochrany klimatu v rovině práva mezinárodního, evropského i vnitrostátního,
  • lidskoprávní aspekty klimatické změny,
  • vývoj klimatické litigace,
  • systémy regulace obchodování s emisními povolenkami,
  • právní opatření v oblasti energetiky a technologií,
  • právní přístupy k regulaci dopravy a emisí z ní,
  • právní aspekty mezinárodního obchodu a ochrany investic ve vztahu k ochraně klimatu,
  • právní aspekty udržitelné spotřeby.

Nově se rodící obor klimatického práva systematicky představujeme a rozvíjíme v českém právním prostoru budováním výzkumné infrastruktury a formou odborných publikací, organizováním konferencí a workshopů, pořádáním přednášek zahraničních i tuzemských expertů a aktivním šířením poznatků vůči odborné i laické veřejnosti.

Foto: Veronika RadováV květnu 2024 jsme uspořádali první velkou mezinárodní konferenci věnovanou klimatickému právu v ČR. Více než 60 účastníků ze všech kontinentů diskutovalo o vývoji klimatického práva a roli různých typů aktérů v něm. Dvoudenní konference byla zahájena keynote panelem tří špičkových expertů klimatického práva: Prof. Laurence Boisson De Chazournes, Prof. Annalisy Savaresi a Prof. Dr. Moritze Reese. Následovalo deset odborných panelů členěných podle rolí jednotlivých typů aktérů v klimatickém právu – vlád, občanské společnosti, soudů, byznysu a dalších. Zvláštním hostem konference byl prof. Bedřich Moldan, přední osobnost českého environmentalismu a první československý ministr životního prostředí. Konference se konala v reprezentativních prostorách hlavní budovy Akademie věd ČR. Program konference a další fotografie z ní najdete na webové stránce konference.

Na konci roku 2022 jsme vydali první kolektivní monografii v českém jazyce, která obor klimatického práva popisuje (H. Müllerová a kol.: Klimatické právo, Praha: Wolters Kluwer, 2022).

Za jeden ze svých významných úkolů ve veřejném zájmu považujeme též hodnotit stávající úroveň implementace klimatických závazků ČR v platné legislativě a dávat doporučení ohledně budoucí právní úpravy; aktuálně se věnujeme mimo jiné tématu klimatických zákonů evropských států jako možné inspiraci pro případ, že by Česká republika zvažovala rovněž přípravu takového zákona.  

Práce na projektu s tématem klimatu nás staví před výzvu udržitelnosti naší vlastní vědecké práce. Naše závazky k udržitelnosti představujeme zde.

Informace o naší činnosti můžete nalézt kromě tohoto webu v našem Newsletteru a na sociální síti LinkedIn. Na našem Youtube kanálu naleznete záznamy přednášek našich tuzemských i zahraničních hostů v rámci série CLASS online, záznamy našich interních webinářů a prezentací v češtině i angličtině a také videozáznamy prezentací z námi pořádaných konferencí, například z konference Human Rights and Climate Change  (2021) nebo z mezioborového sympozia Reflexe klimatické změny v českých společenských vědách (2022).

Srpen 2023: Nově spouštíme prezentaci našeho týmu a naší práce na síti LinkedIn Obsah budeme postupně doplňovat a aktualizovat.

Omlouváme se našim dosavadním sledujícím na Facebooku a Twitteru, že tyto sítě nebudeme nadále aktualizovat a doufáme, že nás budete sledovat zde: 

          

Zde se můžete podívat na prezentace CLASS na sociálních sítích do června 2023:

                  


Přihlašte se k odběru našeho Newsletteru

Chcete-li dostávat náš čtvrtletní Newsletter, vyplňte prosím následující údaje:

 


Náš tým v roce 2021, včetně stážistů ELSA:

Foto: Martin Bílek

 

Náš tým v začátcích působení CLASS v roce 2020:

Foto: Martin Bílek

 


Kontakty

Adresa

Centrum pro klimatické právo a udržitelnost (CLASS)

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.

Národní 18, 116 00 Praha 1

Mapa

Telefon

+420 221 990 744, 750 

Email

class@ilaw.cas.cz