Workshop Publikováno: 20. 10. 2016

Workshop

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. , společně s Filosofickým ústavem AV ČR, v. v. i., u příležitosti prvního Světového dne bioetiky, srdečně zvou všechny zájemce na workshop

Princip dvojího účinku v etice a právu

Místo konání: Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., Národní 18, Praha, zasedací místnost (6. patro)

Doba konání: 27.10.2016 od 15:00 hod.

Registrace: david.cerny@ilaw.cas.cz