Institucionální spolupráce ad hoc


UNIVERSITEIT ATWERPEN, FACULTEIT RECHTEN, Centrum for Law and Cosmopolitan Values (Univerzita v Atwerpách, Fakulta práva)

2012 - 2015 projekt Evropský soud pro lidská práva jako spolutvůrce evropské identity - dialog mezi "starou" a "novou" Evropou


INSTITUT INTERNATIONAL DES DROITS DE L´HOMME (Mezinárodní institut lidských práv, Štrasburk)

2006  konference Aktuální otázky evropského práva lidských práv (Praha)

INSTITUT FÜR EUROPÄISCHE INTEGRATIONSFORSCHUNG DER ÖSTERREICHISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN (Ústav pro studium evropské integrace Rakouské akademie věd, Vídeň)

2006  projekt The Application of EC Law in the Domestic Legal Orders of the Member States: Austrian, Czech and Hungarian Experience

2007  projekt The Influence of EU Law Legal Orders of the Central European Countries

ESTERHÁZY KÁROLY FÖISKOLA (Vysoká škola Esterházy Károly, Eger, HU)

2009  projekt The Role of the V4 Countries in the European Neighbourhood Policy