Workshop Publikováno: 19. 9. 2016

WORKSHOP

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. pořádá pracovní seminář

DOBRÝ VLÁDCE: SYMBOLIKA, PAMĚŤ A KULT NA PŘÍKLADUZPŘÍTOMŇOVÁNÍ CÍSAŘE A KRÁLE KARLA IV.

Pracovní seminář se bude zabývat otázkami paměti, symboliky a kultu císaře a krále Karla IV., zejména ve vztahu k právním a právně-politickým otázkám.

Termín: 22. září 2016 od 10:00 hodinMísto konání: Ústav státu a práva AV ČR, Národní 18, Praha 1 zasedací místnost v 7. patře

K účasti je možné se přihlásit na e-mailu poctova@ilaw.cas.cz