Aktuálně

Konference

Ústav sociálních věd - Ústavní právních věd Maďarské AV a Ústav státu a práva AV ČR pořádají konferenci na téma

Historical and Written Constitutions: Past and Present

pod záštitou prof. Dr. Péter Paczolay CSc., prezidenta maďarského Ústavního soudu.

Budapest, 27. listopadu 2012

Ústav právních věd MAV, konferenční sál 2. patro, č. dv. 28, 1014 Budapest, Országház u. 30.

PROGRAM

9. 00. – 9.30.

Prof Dr. Vanda Lamm DSc., Institute for Legal Studies of the Centre for Social Sciences, Hungarian Academy of…

Celý text

Aktuálně

Odborné diskusní setkání

Ústav státu a práva Akademie věd ČR ve spolupráci s Katedrou práva životního prostředí Právnické fakulty UK v Praze pořádají

Odborné diskusní setkání nad novelou zákona na ochranu zvířat proti týrání

K 1. lednu 2013 nabyde účinnosti rozsáhlá novela zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, provedená zákonem č. 359/2012 Sb. Co je obsahem hlavních změn? Co novela přináší pro praktickou ochranu zvířat? Jaké jsou dopady novely na aplikaci dalších souvisejících předpisů, zejm. trestního…

Celý text

Aktuálně

Workshop

Ústav státu a práva AV ČR zve na workshop medicínského práva a bioetiky a následné diskusní fórum, tentokráte na téma

Ochrana soukromí pacienta ve zdravotnictví

Workshop se uskuteční dne 29.11.2012 v zasedací síni ÚSP AV ČR, Národní 18, Praha 1, 7. patro.

Zájemce o účast se mohou přihlásit na e-mail akce@ilaw.cas.cz.

PROGRAM:

9.00 - 9.30 hod registrace

9.30 - 11.30 hod Zahájení, I. blok

Pavlína Zímová: Etická rovina problematiky ochrany soukromí pacienta ve zdravotnictví

Radek Policar: Orgány činné v…

Celý text

Aktuálně

Týden vědy a techniky AV ČR

Ve dnech 1.-15.11.2011 se uskuteční již 12. ročník největšího vědeckého festivalu v ČR, který vědu představí formou přednášek, výstav, seminářů, soutěží apod.

Bližší informace naleznete zde.

Ústav státu a práva AV ČR v rámci Týdne vědy a techniky pořádá Den otevřených dveří, který se uskuteční dne 8.11.2012 od 10:00 hod do 15:00 hod.

Bližší informace o dnu otevřených dveří zde, kontakt ilaw@ilaw.cas.cz nebo tel. 221 990 711.

Celý text

Aktuálně

Akce

V Ústavu státu a práva AV ČR se dne 29.10.2012 uskuteční setkání

Pracovní skupiny expertů v rámci řešení otázky možného založení Rozhodčího sportovního soudu pro ČR.

V rámci diskusního panelu půjde o problematiku zabývající se potenciálem vzniku této instituce ve světle již fungujícího Rozhodčího soudu pro sport (CAS), který byl založen olympijským hnutím v Lausanne. Jednat se bude o statutu a právní subjektivitě, pravomoci či procesu řešení sporů a zda je reálné fungování takové instituce v…

Celý text

Aktuálně

Mezinárodní konference

Právnická fakulta UPJŠ v Košicích, katedra obchodního práva a hospodářského práva, ve spolupráci s Ústavem státu a práva AV ČR a Ústavem štátu a práva SAV si Vás dovolují pozvat na

III. ročník mezinárodního sympozia

PRÁVO - OBCHOD - EKONOMIKA.

Konference se uskuteční ve dnech 24.-26.10.2012 ve Štrbském Plese, Vysoké Tatry.

Pro bližší informace a přihlášky můžete zasílat na e-mail regina.palkova@upjs.sk.

Celý text

Aktuálně

Ocenění

Pracovník ÚSP AV ČR Mgr. Jan Kober získal cenu Randovy nadace za vynikající diplomovou práci z oboru obchodního práva a příbuzných oborů. Blahopřejeme!

Bližší informace o cenách a Randově nadaci při Spolku českých právníků Všehrd zde.

Celý text

Aktuálně

Konference

PF MU, PF UK, FPr ZČU, ÚSP AV ČR a Společnost pro pracovní právo a sociální zabezpečení ve spolupráci s MPSV pořádají ve dnech 3.-5.10.2012 v konferenčním zařízení AV ČR v Třešti mezinárodní vědeckou konferenci

PRACOVNÍ PRÁVO 2012 na téma Závislá práce a její podoby.

Přihlášky zasílejte prosím na Zdenka.Gregorova@law.muni.cz nejpozději do 21.9.2012.

Celý text

Aktuálně

Konference

PF UK v Praze, ÚSP AV ČR a Česká společnost pro právo životního prostředí pořádají ve dnech 11.-13.9.2012 v konferenčním zařízení AV ČR v Třešti 13. ročník mezinárodní vědecké konference (Česko-Polsko-Slovensko) na téma

Ochrana světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO ve středoevropském právním kontextu.

Program:

I. blok Ochrana světového kulturního a přírodního dědictví ve srovnání tří partnerských zemí.

II. blok Ochrana světového kulturního a přírodního dědictví v Evropě.

III. blok…

Celý text

Aktuálně

Cyklus kolokvií

Ústav státu a práva AV ČR, Kabinet zdravotnického práva a bioetiky, si Vás dovoluje pozvat na

CYKLUS KOLOKVIÍ K NOVÉ ZDRAVOTNICKÉ LEGISLATIVĚ.

Termíny a témata:

4.10.2012 Nová legislativa jako výraz změny přístupu v poskytování zdravotní péče. Nová legislativa a vztah k novému občanskému zákoníku. Změny v postavení pacienta a lékaře za účinnosti nového občanského zákoníku.

15.11.2012 Vybrané instituty zákona o zdravotních službách a jejich geneze.

6.12.2012 Problematické stránky praktické aplikace…

Celý text

Aktuálně

Konference

Centre for Law and Cosmopolitan Values - University of Antwerp a Centre of Excellence in Foundations of European Law and Polity - University of Helsinki ve spolupráci s Ústavem státu a práva AV ČR pořádali dne 7.5.2012 v Helsinkách mezinárodní konferenci

The Margin of Appreciation and Cultural Diversity in Europe.

Účastníci:

Ján Šikuta, ECtHR; Päivi Hirvelä, ECtHR; Jiří Pribáň, Cardiff University; Lorenzo Zucca, Kings College London; Steven Greer, University of Bristol; Dominic McGoldrick,…

Celý text

Aktuálně

Workshop

Ústav státu a práva AV ČR pořádal ve dnech 11.-12.6.2012 v Liblicích, v konferenčním centru AV ČR, workshop na téma

Subjekty ochrany lidských práv.

Program:

I. Lidská práva - nástroj ochrany jednotlivce

II. Hranice a obsah práva na soukromí ve světle rozvoje technologií

III. Zvířata - právní subjektivita a práva

IV. Lidská práva a zdravotní právo

V. Sport a lidská práva

Celý text

Aktuálně

Konference Znojmo

Metamorfózy práva ve střední Evropě III.

Quo vadis central Europe? - Kam kráčíš střední Evropo?

Konference se uskuteční ve dnech 27.-29.6.2012 v Louckém klášteře, Znojmo.

Přihláška na konferenci, bližší informace a PROGRAM konference na www.ilaw.cas.cz/metamorphoses

Přijímání přihlášek je prodlouženo do 18.6.2012.

Celý text

Aktuálně

Workshop

Ústav státu a práva AV ČR zve na workshop medicínského práva a bioetiky a následné diskusní fórum, tentokráte na téma

Informovaný souhlas - střet bioetického a právního pojetí?

Workshop se uskuteční dne 22.5.2012 v zasedací síni ÚSP AV ČR, Národní 18, Praha 1, 7. patro.

Zájemce o účast, příp. o přednesení příspěvku, prosíme přihlásit se přes e-mail akce@ilaw.cas.cz.

Program zde

Celý text