Workshop Publikováno: 7. 6. 2016

WORKSHOP

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brněve spolupráci s Ústavem státu a práva AV ČR

pořádá odborný workshop na téma

NÁHRADA NEMAJETKOVÉ ÚJMY PŘI USMRCENÍ

Datum a místo konání:10.6.2016Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Program:

9:45 Registrace

10:00 - 10:50Náhrada nemajetkové újmy při usmrcení v rakouském právuHon.- Prof. Dr. Karl-Heinz Danzl předseda senátu Nejvyššího soudu Rakouska

11:00 - 11:30Výše náhrady nemajetkové újmy při usmrcení

JUDr. Petr Vojtekpředseda senátu Nejvyššího soudu České republiky

Přestávka.

12:00 - 12:30 Kritéria pro stanovení výše náhrady nemajetkové újmy při usmrcení

doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.Ústav státu a práva AV ČR

12:30 - 13:00 Mimosoudní odškodňování újmy při usmrcení

Mgr. Daniel Míkaředitel úseku likvidace pojistných událostí,Česká kancelář pojistitelů

Moderátor: doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.