Titul DSc.

Vědecký titul „doktor věd“

Při ÚSP působí Komise pro obhajoby doktorských disertací v oboru "právní vědy" jmenovaná Grémiem pro vědecký titul "doktor věd" Akademie věd ČR  – "doktor scientiarum", ve zkratce DSc.

Bližší informace na webu AV ČR.