Titul DSc.

Vědecký titul „doktor věd“

Při ÚSP působí Komise pro obhajoby doktorských disertací v oboru „právní vědy“ jmenovaná Grémiem pro vědecký titul „doktor věd“ Akademie věd ČR  – „doctor scientiarum“, ve zkratce DSc.

Bližší informace na webu AV ČR.