Aktuálně

Mezinárodní vědecká konference - Třešť 2003

Ve dnech 22. – 24. října 2003 se konala Třešti mezinárodní vědecká konference „Reforma veřejné správy v teorii a praxi (Problémy reformy veřejné správy v České republice, Maďarské republice, Polské republice a Slovenské republice)“. Konferenci pořádal Ústav státu a práva Akademie věd ČR ve spolupráci s Fakultou právnickou Západočeské univerzity v Plzni, Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze a Vysokou školou ekonomickou v Praze. Příprava mezinárodní vědecké konference se setkala s…

Celý text