Aktuálně

Den s Ústavem státu a práva AV ČR

Ústav státu a práva AV ČR pořádá v rámci výstavy „Věda – národ - dějiny“ věnované 125. výročí založení Akademie věd ČR Den s ústavem státu a práva AV ČR.

Akce proběhne dne 16. prosince 2015 v nové budově Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1 (budova bývalého Federálního shromáždění).

Program naleznete zde.

Celý text

Aktuálně

Přednáška

FLÚ AV a ÚSP AV zvou na přednášku

Doc. Tomáš Marvan, PhD. (FLÚ AV)

Hume o nutnosti, svobodě a odpovědnosti

Datum: 5.11. 2015 15:00-16:30

Místo: Filosofický ústav AV (zasedací místnost Centra medievistických studií), Jilská 1, Praha 1 (1. patro, vpravo)

Akce probíhá v rámci aktivit Strategie AV21.

pozvánka zde

Celý text

Aktuálně

CALL FOR PAPERS

Zveme autory k přípravě publikace na téma Základní lidské právo na příznivé životní prostředí. Uvítáme kapitoly týkající se možností využití nástrojů lidských práv pro ochranu životního prostředí obecně a lidského práva vztaženého ke kvalitě nebo k ochraně životního prostředí zvláště, interpretačních přístupů k čl. 35 odst. 1 LZPS, případně dalších souvisejících úprav, např. správního soudnictví.Termín pro zasílání kapitol: 15. leden 2016Bližší informace: www.ilaw.cas.cz/env

Celý text

Aktuálně

Videoworkshop

Centre for Law and Public Affairs (CeLAPA) ve spolupráci s Chaire Hoover d’éthique économique et sociale, Louvain University (Belgie)

a Institute of Law and Technology, Faculty of Law, Masaryk University (Brno) pořádá

PhD Videoworkshop in Law, Philosophy and Public Policy

Datum: 22. 10. 2015

Místo: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

PROGRAM

Coordination: Prof. Axel Gosseries (axel.gosseries@uclouvain.be)

Chaire Hoover and CeLAPA (Franz Weyr Fellow)

14h-14h30. Pavel Loutocký, PhD student in…

Celý text

Aktuálně

Den otevřených dveří

Ve dnech 1.- 15. 11.2015 se uskuteční další ročník největšího vědeckého festivalu v ČR Týden vědy a techniky, který vědu představí formou přednášek, výstav, seminářů, soutěží apod.

Bližší informace naleznete na http://www.tydenvedy.cz/

Ústav státu a práva AV ČR v rámci Týdne vědy a techniky pořádá Den otevřených dveří, který se uskuteční dne 12.11.2015 od 10:00 hod do 15:00 hod.

Bližší informace o dnu otevřených dveří zde, kontakt ilaw@ilaw.cas.cz nebo tel. 221 990 711.

Celý text

Aktuálně

Konference

Ústav státu a práva Akademie věd ČR, v. v. i., ve spolupráci s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity pořádá konferenci na téma

Eutanazie. Rozhodování na konci života.

Datum: 13. listopadu 2015 od 10.00 do 16.00 hod

Místo: Aula Lékařské fakulty OU, Syllabova 19, Ostrava-Zábřeh (nová budova ZY)

Program

10:00

Pavel Ševčík a David Černý: Úvodní slovo

Adam Doležal (Ústav státu a práva AV ČR): Eutanázie - právní otázky de lege ferenda a de lege lata.

Tomáš Doležal (Ústav státu a práva AV ČR):…

Celý text

Aktuálně

Konference

Ústav státu a práva Akademie věd ČR, v. v. i.,

pořádá konferenci na téma

Základní lidské právo na příznivé životní prostředí

Datum: 16. října 2015

Místo: Akademie věd, Národní 3, Praha 1

Bližší informace a přihlašování http://www.ilaw.cas.cz/env/

Celý text

Aktuálně

Diskusní setkání

Ústav státu a práva AV ČR pořádá diskusní setkání na téma

Eutanázie

Datum: 25. června 2015 od 15.00 hod

Místo: Ústav státu a práva AV ČR, Národní 18, 7. patro

Přednášející: JUDr. Adam Doležal, LL.M., PhDr. David Černý, JUDr. Petr Škvain

Akce je uzavřena.

Celý text

Aktuálně

Oznámení o konání obhajoby disertace - titul DSc.

Obhajoba disertace doc. JUDr. Richarda Krále, PhD., LL.M. se v souladu s Pravidly o udělování vědeckého titulu doktor věd v Akademii věd ČR, koná

dne 11.června 2015 v prostorách Právnické fakulty UK v Praze, nám. Curieových 7, Praha 1, místnost č. 38 (přízemí).

Název disertace „Směrnice EU z pohledu jejich transpozice a vnitrostátních účinků“

Oponenti:

prof. JUDr. Zdeněk Kučera, DrSc. – Praha

prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc. – Právnická fakulta MU, Brno

doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc. – Soukromá…

Celý text

Aktuálně

Oznámení o konání obhajoby disertace - titul DSc.

Obhajoba disertace doc. JUDr. Jana Kysely, PhD., se v souladu s Pravidly o udělování vědeckého titulu doktor věd v Akademii věd ČR, koná

dne 11. června 2015 v prostorách Právnické fakulty UK v Praze, nám. Curieových 7, Praha 1, místnost č. 38 (přízemí).

Název disertace „Ústava mezi právem a politikou. Úvod do ústavní teorie“

Oponenti:

doc. JUDr. Josef Blahož, DrSc. – Ústav státu a práva AVČR, Praha

JUDr. Eduard Barány, DrSc. – Ústav štátu a práva SAV, Bratislava

prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc. –…

Celý text

Aktuálně

Přednáška

Ústav státu a práva AV ČR, Center for Law and Public Affairs (CeLAPA) pořádá přednáškuDr. Elena LoizidouLaw, Love, Anarchism Datum: 28. května od 16:00 hodMísto: Ústav státu a práva AV ČR, Národní 18, 7. patro, zasedací místnostPřihlášky a bližší informace: agha@ilaw.cas.czAnotace:Center for Law and Public Affairs (CeLAPA) Vás srdečně zve na přednášku na téma: Law, Love, Anarchism kterou přednese Dr. Elena Loizidou a která se koná v zasedačce v 7. patře. Dr. Loizidou by se take rada neformalne…

Celý text

Aktuálně

Přednáška

Ústav státu a práva AV ČR Vás zve na přednášku

Prof. Dr. Ivana Jelić

(Faculty of Law, University of Montenegro, UN Human Rights Committee member, 2nd Vice Chair of the Advisory Committee on the Framework Convention for the Protection of National Minorities)

“Minority Rights Protection at Universal and European

Legal Perspective

Datum: 8. června 2015 od 14.30 hod

Místo: sídlo Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, sál č. 108 (1.patro)

Vzhledem k omezené kapacitě sálu prosíme zájemce o přihlašování na…

Celý text

Aktuálně

Přednáška

Ústav státu a práva AV ČR, Center for Law and Public Affairs (CeLAPA) pořádá přednášku

Christian Joerges

What is left of the European Economic Constitution?

Datum: 2. 4. 2015 od 14.00 hod

Místo: Ústav státu a práva AV ČR, Národní 18, 7. patro, zasedací místnost

Přihlášky a bližší informace: agha@ilaw.cas.cz

A spectre is haunting Europeanists. The spectre is German ordo-liberalism, allegedly inspiring the crisis management which the Union’s most powerful Member State orchestrates through the…

Celý text

Aktuálně

Workshop

Ústav státu a práva ve spolupráci s Ústavem právní vědy Maďarské akademie věd Vás zve na

WORKSHOP

Status of the Judge in the Era of Judicialization: Czech-Hungarian Experience

Datum: 5. 3. 2015. od 14:00

Místo: Ústav státu a práva AV ČR, Národní 18, Praha 1, zasedací místnost 7. patro

Podrobný program naleznete zde

Celý text

Aktuálně

Workshop

Ústav státu a práva AV ČR Vás zve na

WORKSHOP

Nové trendy v ústavnom vývoji štátov Visegrádskej skupiny po finančno-ekonomickej kríze 2008

Datum: 19. 1. 2015, 13.00 hod

Místo: Ústav státu a práva AV ČR, Národní 18, Praha 1, zasedací místnost 7. patro

Okruhy otázok pre diskusiu:

Možno vôbec po roku 2008 hovoriť o nových trendoch vo vývoji ústavného práva?

K akým ústavnopávnym zmenám došlo vo višegrádskom regióne počas poslednej ekonomickej krízy?

Přihlášky: akce@ilaw.cas.cz

Celý text

Aktuálně

Nová e-kniha

Upozorňujeme, že Ústav státu a práva AV ČR vydal novou knihuMÜLLEROVÁ, H. a HUMLÍČKOVÁ, P. Nové přístupy k implementaci Aarhuské úmluvy v ČR. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2014. ISBN 978-80-87439-16-6.Knihu je možné si zdarma stáhnout na tomto webu v sekci Vydané knihy.

Celý text

Aktuálně

Workshop

Ústav státu a práva AV ČR, CeLAPA a Kabinet medicínského práva a bioetiky Vás zve na

WORKSHOP

The Law and Ethics of Age Limits - Czech perspectives

Datum: 15. 1. 2015

Místo: Ústav státu a práva AV ČR, Národní 18, Praha 1, zasedací místnost 7. patro

Convenors: Adam Doležal (CeLAPA, Research Unit for Medical Law and Bioethics) and Axel Gosseries (Louvain and Franz Weyr Fellow, CeLAPA)

This workshop will aim at discussing specific uses of age limits in law and practice, in employment, pensions,…

Celý text