Aktuálně

Kolokvium k návrhu obč. zák.

Na 23. kolokviu k návrhu nového občanského zákoníku dne 3.11.2008 na téma Pojištění vystoupí:

prof. JUDr. Karel Eliáš, Dr. (ÚSP AV ČR a FPr ZČU v Plzni),

JUDr. Ludvík Bohman (AXA ČR),

JUDr. Magdalena Wawerková (Česká pojišťovna, a.s.),

Ing. JUDr. Dušan Tříška, CSc. (FSP/CD-F a VŠE).

Kolokvium se koná od 14.00 hod. v zasedací síni ÚSP AV ČR, Národní 18, Praha 1, 7. patro.

Účast volná. Bližší informace o pořádání cyklu kolokvií jsou uvedeny níže.

Celý text

Aktuálně

Diskusní fórum

Exekutorská komora ČR, Ústav státu a práva AV ČR a Fakulta právnická ZČU v Plzni uspořádaly

diskusní fórum Soudní exekuce 2008

ve dnech 22.-23.5.2008 v Zámeckém hotelu Třešť

Program:

Úvodní slovo - JUDr. J. Zachariáš, CSc., ředitel a děkan, JUDr. J. Podkonický, Ph.D., prezident Exekutorské komory ČR

Dědické právo a exekuce ve vztahu k aktuální judikatuře - JUDr. R. Fiala, Nejvyšší soud ČR

Katastr nemovitostí a exekuční řízení ve světle judikatury a stanovisek Českého úřadu zeměmeřičského a…

Celý text

Aktuálně

Uzavřené akademické kolokvium

Ústav státu a práva AV ČR pořádá ve dnech 23. - 24.6.2008 v konferenčním zařízení AV ČR - Zámecký hotel v Třešti, kolokvium

Dopady ratifikace Lisabonské smlouvy (právní a institucionální aspekty)

pořádané pod záštitou MUDr. L. Sefziga, předsedy výboru pro záležitosti EU Senátu PČR a ves spolupráci s Útvarem místopředsedy vlády pro evropské záležitosti RNDr. A. Vondry.

Pondělí 23.6.2008

10:00 Úvodní slovo JUDr. Jaroslav ZACHARIÁŠ, CSc., ředitel Ústavu státu a práva AV ČR

10:30 Úvodní diskuse: „Osud…

Celý text

Aktuálně

Kolokvium k návrhu obč. zák.

Na 22. kolokviu k návrhu nového občanského zákoníku dne 2.6.2008 na téma Závěť a zákonná posloupnost dědiců vystoupí:

prof. JUDr. Karel Eliáš, Dr. (ÚSP AV ČR a FPr ZČU v Plzni),

JUDr. Václav Bednář (FPr ZČU v Plzni),

JUDr. Ondřej Frinta (PF UK v Praze).

Kolokvium se koná od 14.00 hod. v zasedací síni ÚSP AV ČR, Národní 18, Praha 1, 7. patro.

Účast volná. Bližší informace o pořádání cyklu kolokvií jsou uvedeny níže a v rubrice Akce USP.

Celý text

Aktuálně

Seminář ČR a EU

Ústav státu a práva AV ČR si Vás dovoluje pozvat na seminář

Česká republika v Evropské unii (2004-2008): Institucionální a právní aspekty členství.

který se uskuteční dne 29.5.2008 v Akademii věd ČR, Národní 3, Praha 1, 2. patro, sál č. 206.

Účast volná. Kontakt akce@ilaw.cas.cz nebo tel. 221990711POZOR: Z kapacitních důvodů je ke dni 16.5.2008 přijímání dalších přihlášek zastaveno!

Program:

9.00 hod

I. blok: Formulování postoje ČR a prosazování národního zájmu v rozhodovacích procesech EU

moderuje:…

Celý text

Aktuálně

International conference

Institute for Legal Sciences of HAS and Institute of State and Law ASCR

hold Hungarian-Czech Conference

Influence of the European Integration on the Law of Citizenship. (Development of Citizenship: European and National Aspects.)

23rd May 2008, Budapest

Program:

JUDr. Michal Šejvl: European Identity and European Citizenship

Dr. Viktor Masenkó-Mavi: Citizens of EU nad Aliens in the Experience of the European Court of Justice

JUDr. Pavel Hamerník: Citizenship of EU in the Case Law of the European Court…

Celý text

Aktuálně

Popularizace vědy

Akademie věd ČR - Rada pro popularizaci vědy AV ČR si Vás dovoluje pozvat

do Akademické kavárny na téma K právu za dob c. k. monarchie

ve středu 2.4.2008 v 16.00 hod v knihkupectví Academia, Václavské nám. 34, Praha 1, I. patro.

Diskusi na téma práva uvede a moderuje RNDr. Zdeněk Šesták, DrSc., dále vystoupí prof. JUDr. Karolina Adamová, CSc. na téma domovského práva a JUDr. Zdeněk Karabec, CSc. na téma trestání a tresty a JUDr. Jan Bárta, CSc. na téma život státního úředníka.

Celý text

Aktuálně

Kolokvium k návrhu obč. zák.

Na 21. kolokviu k návrhu nového občanského zákoníku dne 7.4.2008 na téma Náhrada škody vystoupí:

prof. JUDr. Karel Eliáš, Dr. (ÚSP AV ČR a FPr ZČU v Plzni),

JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D. (ÚSP AV ČR),

JUDr. Jindřich Psutka (FPr ZČU v Plzni).

Bližší informace o pořádání cyklu kolokvií jsou uvedeny níže.

Celý text

Aktuálně

Mezinárodní konference Znojmo

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. a Fakulta právnická ZČU v Plzni

pořádají mezinárodní právněteoretickou konferenci

METAMORFÓZY PRÁVA VE STŘEDNÍ EVROPĚ

Datum konání: 11. - 13.6.2008

Místo konání: Znojmo, Loucký klášter

Konference je konána za účelem vytvoření dlouhodobější platformy pro identifikaci hlavních problémů v oblasti práva ve střední Evropě.

Cílem konference by mělo být vytvoření základní představy o společných problémech práva zúčastněných zemí a o jejich příčinách a formulování…

Celý text

Aktuálně

Workshop

1. workshop sportovního práva s diskusí k aktuálním otázkám sportovního práva v ČR i EU

se koná ve dnech 14. - 15.3.2008 v zasedací místnosti Ústavu státu a práva AV ČR, 7. patro.

Program:

Pátek 14.3.2008

9.15 - 9.45 hod registrace, úvod

1. blok 9.45 - 12.00 hod PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST ZA SPORTOVNÍ ÚRAZY

Mgr. Michal Králík, Ph.D. (soudce); JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D. (ÚSP AV ČR); Libor Dušek, Ph.D. (CERGE-EI Praha)

2. blok 13.00 - 14.45 hod EVROPSKÉ SPORTOVNÍ PRÁVO, SPORTOVNÍ KLUBY

JUDr. Pavel Hamerník,…

Celý text

Aktuálně

Cyklus kolokvií k návrhu obč. zák. 2008

Ústav státu a práva Akademie věd ČR, v. v. i. nadále pořádá

Cyklus kolokvií

k vybraným otázkám návrhu nového občanského zákoníku.

Témata kolokvií

1) 7. dubna 2008 - Náhrada škody.

2) 2. června 2008 - Závěť, zákonná posloupnost dědiců.

3) 3. listopadu 2008 - Pojištění.

4)

- vždy od 14.00 hod. v zasedací místnosti ÚSP AV ČR, Národní 18, Praha 1, 7. patro.

Cyklus se koná pod záštitou vedoucího vědeckého pracovníka a zpracovatele návrhu nového občanského zákoníku prof. JUDr. et Dr. Karla Eliáše.

Obsah…

Celý text

Aktuálně

ČSPŽP - pozvánka

Česká společnost pro právo životního prostředí Vás zve na

5. den práva životního prostředí na téma Nové odpadové právo EU a ČR

které se uskuteční dne 26. února 2008 v zasedací síni Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1.

Bližší informace: www.cspzp.com

Celý text

Aktuálně

Obhajoba disertace DSc.

Obhajoba disertace doc. JUDr. Jaroslava Fenyka, Ph.D. (Právnická fakulta MU v Brně) se v souladu s Pravidly o udělování vědeckého titulu doktor věd v Akademii věd ČR, koná dne

pondělí 10. března 2008 v 13.00 hod v zasedací síni ÚSP AV ČR, 7. patro, Národní 18, Praha 1.

Název disertace: Mezinárodní justiční spolurpáce v trestních věcech - obecné výklady. doplněná o soubor uveřejněných vědeckých prací.

Oponenti:

prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc. - Právnická fakulta UK v Praze,

prof. JUDr. Jozef…

Celý text

Aktuálně

Kolokvium k návrhu obč. zák.

Na 20. kolokviu na téma Nájem a pacht. Zvláštní ustanovení o nájmu bytu. vystoupí:

prof. JUDr. Karel Eliáš, Dr. (ÚSP AV ČR a FPr ZČU v Plzni),

JUDr. Markéta Selucká (Právnická fakulta MU v Brně),

JUDr. Jindřich Urfus (Ministerstvo zemědělství).

Bližší informace o pořádání cyklu kolokvií jsou uvedeny níže.

Celý text