Aktuálně

Zvaná přednáška

Dne 1.12.2010 od 14.00 hod se v ÚSP uskuteční zvaná přednáška dr. I. Halásze, Ph.D. z Ústavu právních věd Maďarské akademie věd na téma přípravy nové maďarské ústavy.

Celý text

Aktuálně

Medaile

Dne 11. listopadu 2010 obdrželi níže jmenovaní pracovníci USP medaile AV ČR:

prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. - Pamětní medaile Jana Patočky,

doc. JUDr. Josef Blahož, DrSc. - Čestná medaile Karla Engliše za zásluhy v sociálních a ekonomických vědách,

JUDr. Jan Bárta, CSc. - Čestná medaile za zásluhy o Akademii věd ČR.

Celý text

Aktuálně

Mezinárodní konference

Právnická fakulta Univerzity P.J.Šafárika v Košicích ve spolupráci s Ústavem státu a práva AV ČR pořádá mezinárodní sympózium na téma

Obchodní právo a jeho širší kontexty (vybrané otázky).

Akce se uskuteční ve dnech 26.-28.10.2010 v hotelu Patria, Štrbské Pleso.

Hlavním garantem je Katedra ochodného práva a hospodářského práva PF UPJŠ v Košicích a ÚSP AV ČR.

Progam bude zaměřen zejména na tyto tři okruhy teoretických a legislativních problémů:

1) Systémové otázky obchodního práva v kontextu s…

Celý text

Aktuálně

Konference

Právnická fakulta MU v Brně, Právnická fakulta UK v Praze, Právnická fakulta ZČU v Plzni, Ústav státu a práva AV ČR a Společnost pro pracovní právo a sociální zabezpečení ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR pořádají konferenci

Pracovní právo 2010

na téma Flexibilní formy zaměstnávání

Místo konání: Zámecký hotel Třešť

Termín konání: 6.10. - 8.10.2010

Celý text

Aktuálně

Workshop

Ústav státu a práva AV ČR pořádá

WORKSHOP MEDICÍNSKÉHO PRÁVA a následné diskusní fórum k aktuálním otázkám právní odpovědnosti ve zdravotnických pracovníků z pohledu soukromého práva v ČR i EU.

Workshop se uskuteční dne 5. listopadu 2010 v zasedací síni ÚSP, Národní 18, Praha 1, 7. patro.

Nástin programu: 9.00-9.30 hod registrace, 9.30-14.30 odborný program, 14.30 hod diskuse.

Workshop je koncipován jako formální příležitost k setkání odborníků z oblasti medicínského práva. Program bude zaměřen…

Celý text

Aktuálně

Den otevřených dveří

Bližší informace o celé akci ZDE.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ÚSTAVU STÁTU A PRÁVA AV ČR

Místo konání: Národní 18, Praha 1, zasedací místnost, 7. patro Datum a doba otevření: 4. listopadu, 10:00–15:00 Kontakt: Hana Cihelková, tel.: 221 990 711, e-mail: ilaw@ilaw.cas.cz

Návštěvníkům budou poskytnuty informace o činnosti ústavu, o výzkumu v oblasti právní vědy.

Prezentována bude publikační činnost pracovníků vědeckých oddělení a taktéž vlastní publikační činnost ústavu včetně časopisu Právník (teoretický…

Celý text

Aktuálně

Mezinárodní konference

Ústav právních věd Maďarské akademie věd a Ústav státu a práva AV ČR pořádají v rámci společného projektu dne 21.9.2010 v Budapešti mezinárodní konferenci na téma

Symbolical Aspects of the Continuity and Discontinuity of State and Law in Central Europe.

Program:

1st Session

Chairman: Dr. Gábor Schweitzer PhD (Institute for Legal Studies of the HAS, Budapest)

Dr. habil. Tamás Nótári PhD (Institute for Legal Studies of the HAS, Budapest) Translatio imperii - Continuity of Empires in European…

Celý text

Aktuálně

Nová publikace

ÚSP ve spolupráci s vydavatelstvím Aleš Čeněk vydal nově v Ediční řadě Ústavu státu a práva AV ČR:

Cvrček, František: Právní informatika.

Podrobnosti viz sekce Ediční činnost.

Celý text

Aktuálně

Nové publikace

ÚSP ve spolupráci s vydavatelstvím Aleš Čeněk vydal nově v Ediční řadě Ústavu státu a práva AV ČR:

Šejvl, M. a kol.: Aplikace práva EU v České republice. Vybrané problémy.

Louda, T. - Grospič. J. a kol.: Partnerství veřejného a soukromého sektoru. Právní a ekonomické aspekty.

Podrobnosti viz sekce Ediční činnost.

Celý text

Aktuálně

Předání ocenění Akademie věd ČR

Dne 2.6.2010 předal předseda AV ČR v reprezentativních prostorách vily Lanna

Prémii Otty Wichterleho

jako ocenění 22 mladých vědeckých pracovníků Akademie věd ČR.

Jedním z laureátů je i pracovník USP JUDr. Jan Malíř, Ph.D. Seznam všech oceněných naleznete zde. Fotografie ze slavnostního předávání zde.

x x x

Dne 26.5.2010 předal předseda AV ČR v reprezentativní dvoraně AV ČR třinácti badatelům prestižní vědecký titul doktor věd (ve zkratce DSc.).

Mezi držiteli byli též pracovnice ÚSP prof. JUDr.…

Celý text

Aktuálně

Mezinárodní konference Znojmo

Ústav státu a práva AV ČR a Fakulta právnická ZČU v Plzni

pořádají mezinárodní vědeckou konferenci

METAMORFÓZY PRÁVA VE STŘEDNÍ EVROPĚ II. Dvacet let poté.

Datum konání: 9. - 11.6.2010

Místo konání: Znojmo, Loucký klášter

Zaměření: Konference Metamorfózy práva II. si klade za cíl dále pokročit ve snaze identifikovat hlavní tendence a problémy v oblasti práva ve střední Evropě. Během posledních dvaceti let fungování demokracie jsme dosáhli mnoha úspěchů. Zaznamenali jsme ale i mnoho nezdarů. Nadto…

Celý text

Aktuálně

Zpráva o vědecké akci

Ústav státu a práva AV ČR uspořádal dne 1.4.2010 v zasedací síni Akademie věd ČR diskusní setkání

PARLAMENTNÍ DEMOKRACIE VERSUS ÚSTAVNOST.

Diskutována byla tři témata zosobněná nedávnými rozhodnutími Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu, která týkají střetu dvou principů rozhodování. Forma moderované diskuse umožnila dotknout se širších otázek, které tato rozhodutí otevírají.

I. diskusní blok Suverenita České republiky a Lisabonská smlouva.

II. diskusní blok Parlamentní demokracie vs.…

Celý text

Aktuálně

Diskusni setkani

Ústav státu a práva AV ČR pořádá

dne 1.4.2010 v zasedací síni Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, č. 205

diskusní setkání na téma:

PARLAMENTNÍ DEMOKRACIE VERSUS ÚSTAVNOST

V každém politickém systému na sebe narážejí dva principy rozhodování. První je založen na většinové vůli parlamentu, který svoji legitiitu odvozuje z demokratických voleb, druhý na normativních standardech, které svoji legitimitu odvozují z principů politické morálky, přičemž onu většinovou vůli limitují. Hranice mezi…

Celý text

Aktuálně

Nové publikace

ÚSP ve spolupráci s vydavatelstvím Aleš Čeněk vydal nově v Ediční řadě Ústavu státu a práva AV ČR:

Sobek, T.: Nemorální právo.

Malíř, J. a kol.: Česká republika v Evropské unii (2004-2009). Institucionální a právní aspekty členství.

Podrobnosti viz sekce Ediční činnost.

Celý text