Aktuálně 2. 12. 2010

Zvaná přednáška

Dne 1.12.2010 od 14.00 hod se v ÚSP uskuteční zvaná přednáška dr. I. Halásze, Ph.D. z Ústavu právních věd Maďarské akademie věd na téma přípravy nové maďarské ústavy.

Celý text

Aktuálně 15. 11. 2010

Medaile

Dne 11. listopadu 2010 obdrželi níže jmenovaní pracovníci USP medaile AV ČR:

prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. - Pamětní medaile Jana Patočky,

doc. JUDr. Josef Blahož, DrSc. - Čestná medaile Karla Engliše za zásluhy v sociálních a ekonomických vědách,

JUDr. Jan Bárta, CSc. - Čestná medaile za zásluhy o Akademii věd ČR.

Celý text

Aktuálně 29. 10. 2010

Mezinárodní konference

Právnická fakulta Univerzity P.J.Šafárika v Košicích ve spolupráci s Ústavem státu a práva AV ČR pořádá mezinárodní sympózium na téma

Obchodní právo a jeho širší kontexty (vybrané otázky).

Akce se uskuteční ve dnech 26.-28.10.2010 v hotelu Patria, Štrbské Pleso.

Hlavním garantem je Katedra ochodného práva a hospodářského práva PF UPJŠ v Košicích a ÚSP AV ČR.

Progam bude zaměřen zejména na tyto tři okruhy teoretických a legislativních problémů:

1) Systémové otázky obchodního práva v kontextu s…

Celý text

Aktuálně 25. 10. 2010

Konference

Právnická fakulta MU v Brně, Právnická fakulta UK v Praze, Právnická fakulta ZČU v Plzni, Ústav státu a práva AV ČR a Společnost pro pracovní právo a sociální zabezpečení ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR pořádají konferenci

Pracovní právo 2010

na téma Flexibilní formy zaměstnávání

Místo konání: Zámecký hotel Třešť

Termín konání: 6.10. - 8.10.2010

Celý text

Aktuálně 7. 10. 2010

Workshop

Ústav státu a práva AV ČR pořádá

WORKSHOP MEDICÍNSKÉHO PRÁVA a následné diskusní fórum k aktuálním otázkám právní odpovědnosti ve zdravotnických pracovníků z pohledu soukromého práva v ČR i EU.

Workshop se uskuteční dne 5. listopadu 2010 v zasedací síni ÚSP, Národní 18, Praha 1, 7. patro.

Nástin programu: 9.00-9.30 hod registrace, 9.30-14.30 odborný program, 14.30 hod diskuse.

Workshop je koncipován jako formální příležitost k setkání odborníků z oblasti medicínského práva. Program bude zaměřen…

Celý text

Aktuálně 5. 10. 2010

Den otevřených dveří

Bližší informace o celé akci ZDE.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ÚSTAVU STÁTU A PRÁVA AV ČR

Místo konání: Národní 18, Praha 1, zasedací místnost, 7. patro Datum a doba otevření: 4. listopadu, 10:00–15:00 Kontakt: Hana Cihelková, tel.: 221 990 711, e-mail: ilaw@ilaw.cas.cz

Návštěvníkům budou poskytnuty informace o činnosti ústavu, o výzkumu v oblasti právní vědy.

Prezentována bude publikační činnost pracovníků vědeckých oddělení a taktéž vlastní publikační činnost ústavu včetně časopisu Právník (teoretický…

Celý text

Aktuálně 16. 9. 2010

Mezinárodní konference

Ústav právních věd Maďarské akademie věd a Ústav státu a práva AV ČR pořádají v rámci společného projektu dne 21.9.2010 v Budapešti mezinárodní konferenci na téma

Symbolical Aspects of the Continuity and Discontinuity of State and Law in Central Europe.

Program:

1st Session

Chairman: Dr. Gábor Schweitzer PhD (Institute for Legal Studies of the HAS, Budapest)

Dr. habil. Tamás Nótári PhD (Institute for Legal Studies of the HAS, Budapest) Translatio imperii - Continuity of Empires in European…

Celý text

Aktuálně 1. 9. 2010

Nová publikace

ÚSP ve spolupráci s vydavatelstvím Aleš Čeněk vydal nově v Ediční řadě Ústavu státu a práva AV ČR:

Cvrček, František: Právní informatika.

Podrobnosti viz sekce Ediční činnost.

Celý text

Aktuálně 23. 6. 2010

Nové publikace

ÚSP ve spolupráci s vydavatelstvím Aleš Čeněk vydal nově v Ediční řadě Ústavu státu a práva AV ČR:

Šejvl, M. a kol.: Aplikace práva EU v České republice. Vybrané problémy.

Louda, T. - Grospič. J. a kol.: Partnerství veřejného a soukromého sektoru. Právní a ekonomické aspekty.

Podrobnosti viz sekce Ediční činnost.

Celý text

Aktuálně 8. 6. 2010

Předání ocenění Akademie věd ČR

Dne 2.6.2010 předal předseda AV ČR v reprezentativních prostorách vily Lanna

Prémii Otty Wichterleho

jako ocenění 22 mladých vědeckých pracovníků Akademie věd ČR.

Jedním z laureátů je i pracovník USP JUDr. Jan Malíř, Ph.D. Seznam všech oceněných naleznete zde. Fotografie ze slavnostního předávání zde.

x x x

Dne 26.5.2010 předal předseda AV ČR v reprezentativní dvoraně AV ČR třinácti badatelům prestižní vědecký titul doktor věd (ve zkratce DSc.).

Mezi držiteli byli též pracovnice ÚSP prof. JUDr.…

Celý text

Aktuálně 28. 4. 2010

Mezinárodní konference Znojmo

Ústav státu a práva AV ČR a Fakulta právnická ZČU v Plzni

pořádají mezinárodní vědeckou konferenci

METAMORFÓZY PRÁVA VE STŘEDNÍ EVROPĚ II. Dvacet let poté.

Datum konání: 9. - 11.6.2010

Místo konání: Znojmo, Loucký klášter

Zaměření: Konference Metamorfózy práva II. si klade za cíl dále pokročit ve snaze identifikovat hlavní tendence a problémy v oblasti práva ve střední Evropě. Během posledních dvaceti let fungování demokracie jsme dosáhli mnoha úspěchů. Zaznamenali jsme ale i mnoho nezdarů. Nadto…

Celý text

Aktuálně 2. 4. 2010

Zpráva o vědecké akci

Ústav státu a práva AV ČR uspořádal dne 1.4.2010 v zasedací síni Akademie věd ČR diskusní setkání

PARLAMENTNÍ DEMOKRACIE VERSUS ÚSTAVNOST.

Diskutována byla tři témata zosobněná nedávnými rozhodnutími Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu, která týkají střetu dvou principů rozhodování. Forma moderované diskuse umožnila dotknout se širších otázek, které tato rozhodutí otevírají.

I. diskusní blok Suverenita České republiky a Lisabonská smlouva.

II. diskusní blok Parlamentní demokracie vs.…

Celý text

Aktuálně 4. 3. 2010

Diskusni setkani

Ústav státu a práva AV ČR pořádá

dne 1.4.2010 v zasedací síni Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, č. 205

diskusní setkání na téma:

PARLAMENTNÍ DEMOKRACIE VERSUS ÚSTAVNOST

V každém politickém systému na sebe narážejí dva principy rozhodování. První je založen na většinové vůli parlamentu, který svoji legitiitu odvozuje z demokratických voleb, druhý na normativních standardech, které svoji legitimitu odvozují z principů politické morálky, přičemž onu většinovou vůli limitují. Hranice mezi…

Celý text

Aktuálně 25. 2. 2010

Nové publikace

ÚSP ve spolupráci s vydavatelstvím Aleš Čeněk vydal nově v Ediční řadě Ústavu státu a práva AV ČR:

Sobek, T.: Nemorální právo.

Malíř, J. a kol.: Česká republika v Evropské unii (2004-2009). Institucionální a právní aspekty členství.

Podrobnosti viz sekce Ediční činnost.

Celý text