Akce Publikováno: 30. 9. 2016

Den otevřených dveří

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.

pořádá

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Datum konání: 10. listopadu 2016

Doba konání: 10.00 až 15.00 hod.

Místo konání: Budova Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i., Národní 18, Praha 1

Návštěvníci dne otevřených dveří Ústavu státu a práva AV ČR se budou moci seznámit s činností Střediska vědeckých informací ÚSP AV ČR, v. v. i., které zabezpečuje infrastrukturu pro výzkumnou činnost ústavu, zejména v podobě knihovnických a rešeršních služeb a zajišťování přístupu do odborných tuzemských i zahraničních databází. Dále bude pro návštěvníky připravena prezentace ústavu a jeho výzkumné činnosti, výstava nejnovějších publikací vydaných Ústavem státu a práva AV ČR a časopisů vydávaných ústavem. Informace o výzkumné činnosti ústavu budou návštěvníkům podávat také přítomní pracovníci ústavu. V rámci dne otevřených dveří proběhnou rovněž dvě přednášky pro veřejnost:

11:00 hod. – zasedací místnost v 7. patře:

Rituály a ceremonie při pohřbech středověkých panovníků - pohřeb Karla IV.

Právo se dotýká člověka i po jeho smrti, a to nejen v oblasti dědického či autorského práva, ale i v oblasti pohřbení jeho ostatků. To nás přivádí k zamyšlení, jak to bylo v případě pohřbů významných středověkých panovníků, jako byl Karel IV. Je nepochybné, že pohřeb Karla IV. byl provázen nejen rituály a ceremoniemi, ale v případě práva byl prodchnut i právní symbolikou projevující se v pohřebních insigniích a rituálech právní povahy, popsaných v dobových pramenech.

Přednášející: JUDr. Antonín Lojek, Ph.D.

14.00 hod. – zasedací místnost v 7. patře:

Právní informatika

V současné době se výpočetní technika využívá ve výzkumu práva, v legislativě, na soudech i obecně v právní praxi. Práce současného právníka je bez počítačů nemyslitelná. Přednáška poskytne přehled o posledních počítačových výzkumech českého právního řádu a o způsobech využití počítačů v právní praxi. Jednotlivé programy a výsledky výzkumu budou prezentovány na obrazcích a grafech přístupnou formou srozumitelnou i pro neprávníky, např. studenty středních škol, ale i širokou veřejnost.

Přednášející: doc. JUDr. František Cvrček, CSc.

Kontakt pro organizační zajištění: ilaw@ilaw.cas.cz