Centrum pro výzkum pracovního práva, dopadů nových technologií a podporu výzkumných infrastruktur (CeLLIT)

Specializované právní centrum pro zkoumání aktuálních otázek a problémů v oblasti individuálního a kolektivního pracovního práva se zřetelem na nové fenomény pracovněprávního prostředí zasahující do oblasti zaměstnanosti, kvalita pracovních podmínek zaměstnanců, bezpečnosti práce, jakož i problematiky digitalitace a robotizace práce, bezpečnosti a ochrany zdraví, jakož i aspektů zaměstnanosti v prostředí rozšiřujících se nových autonomních systémů, včetně souvisejících praktických řešení otázek podpory výzkumných infrastruktur, s cílem prohlubovat znalosti a zvyšovat úroveň vědeckého bádání v těchto oborech a zjištěné poznatky prezentovat v českém i zahraničním právním prostoru a pěstovat mezioborovou spolupráci v rámci řešených témat.