Struktura

Účelem vědeckých jednotek je zajišťování a organizace pracovněprávních vztahů při výzkumu a vývoji, servisní oddělení zajišťují infrastrukturu.

Je-li to vhodné k lepšímu naplňování cílů samostatných výzkumných projektů nebo zvlášť významných či mimořádných úkolů, ředitel může se souhlasem Rady ústavu formou organizačního opatření ředitele zřídit samostatné centrum, laboratoř nebo jinou obdobnou výzkumnou jednotku.

Vedoucí:

doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M.

Telefon: +420 221 990 747

Seznam pracovníků

Vedoucí:

JUDr. Hana Müllerová, Ph.D.

Telefon: +420 221 990 744

Seznam pracovníků

Vedoucí:

doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M.

Seznam pracovníků

Vedoucí:

doc. JUDr. František Cvrček, CSc.

Seznam pracovníků

Vedoucí:

Mgr. Alžběta Solarczyk Krausová, Ph.D., LL.M.

Telefon: +420 221 990 711
E-mail:

Seznam pracovníků

Vedoucí:

Mgr. Jolanta Sokolová

Telefon: +420 221 990 734
E-mail:

Seznam pracovníků

Sekretariát ředitele

Vedoucí:

Martina Hamzová Panošová

Telefon: +420 221 990 711 ,224 933 494
E-mail:

Seznam pracovníků

Hospodářská správa

Vedoucí:

Ing. Jana Synková

Telefon: +420 221 990 746
E-mail:

Seznam pracovníků