Struktura

Vedoucí:

doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M.

Telefon: +420 221 990 747

Seznam pracovníků

Vedoucí:

JUDr. Hana Müllerová, Ph.D.

Telefon: +420 221 990 744

Seznam pracovníků

Vedoucí:

doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M.

Seznam pracovníků

Vedoucí:

Mgr. Petr Agha, Ph.D., LL.M.

Seznam pracovníků

Vedoucí:

doc. JUDr. František Cvrček, CSc.

Seznam pracovníků

Centrum práva výzkumu, vývoje a inovací

Vedoucí:

JUDr. Miloslava Hálová, Ph.D.

Seznam pracovníků

Vedoucí:

PhDr. Jarmila Čermáková

Telefon: +420 221 990 730
E-mail:

Seznam pracovníků

Sekretariát ředitele

Vedoucí:

Martina Hamzová Panošová

Telefon: +420 221 990 711 ,224 933 494
E-mail:

Seznam pracovníků

Hospodářská správa

Vedoucí:

Lenka Ježková

Telefon: +420 221 990 745

Seznam pracovníků