Výběrové řízení

Volná pracovní pozice - vedoucí technicko-hospodářské správy

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.

vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucího technicko-hospodářské správy.

Písemné přihlášky s životopisem a motivačním dopisem zasílejte nejdéle do 31. 7. 2019 na adresu ilaw@ilaw.cas.cz. Zaslané přihlášky budou hodnoceny průběžně. Vybraní uchazeči/uchazečky budou přizváni k osobnímu pohovoru.

Celý text


Informace

Úspěch Právníka v anketě

Časopis Právník získal třetí místo v anketě o Prestižní cenu pro nejlepší právnický časopis. Cenu uděluje společnost Karlovarské právnické dny na základě ankety mezi odbornou veřejností. Redakce děkuje autorům i čtenářům Právníka za přízeň.

Celý text

Výběrové řízení

Volná pracovní pozice - samostatný účetní referent/referentka

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. - oddělení Hospodářské správy přijme samostatného účetního referenta/referentku.

Písemné přihlášky s životopisem a motivačním dopisem zasílejte nejdéle do 31. 7. 2019 na adresu ilaw@ilaw.cas.cz. Zaslané přihlášky budou hodnoceny průběžně. Vybraní uchazeči/uchazečky budou přizváni k osobnímu pohovoru.

Celý text

Mezinárodní konference

Autonomous Vehicle Ethics: Beyond the Trolley Problem

Villa Lanna, Prague, Czech Republic, June 27-28, 2019

The conference is organized by the Karel Čapek Center for Values in Science and Technology (Prague, Czech Republic), the Institute of State and Law of the Czech Academy of Sciences, the Institute of Computer Science of the Czech Academy of Sciences, the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences, the Faculty of Science, Charles University,  the Department of Philosophy of the University of Haifa (Israel), and Ethics + Emerging…

Celý text

Workshop

Ústavní soud ČR: Strážce ústavy nad politikou nebo v politice?

Katedra politologie a sociologie a Ústav státu a práva AV ČR si Vás dovolují pozvat na workshop:


Ústavní soud ČR: Strážce ústavy nad politikou nebo v politice?,


který se uskuteční v pátek 17. 5. 2019 na právnické fakultě Univerzity Karlovy, nám. Curieových 7, v místnosti č. 38

Celý text