Výběrové řízení

Výběrové řízení

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.   vyhlašuje výběrové řízení na pozici výzkumný pracovník – doktorand do Centra pro klimatické právo a udržitelnost (CLASS) na tematiku právní ochrany klimatu.

Výše úvazku: 0.3.  Nástup září: 2022.

Bližší dotazy rádi zodpovíme na adrese class@ilaw.cas.cz.

Písemné přihlášky s životopisem a motivačním dopisem zasílejte do 21. 8. 2022 na adresu ilaw@ilaw.cas.cz. Vybraní uchazeči/uchazečky budou přizváni k osobnímu pohovoru.

Celý text


Informace
Dr. Hana Müllerová byla jmenována členkou Vědecké rady ministryně životního prostředí

Dr. Hana Müllerová byla jmenována členkou Vědecké rady ministryně životního prostředí

Naše vědecká pracovnice, vedoucí Centra pro klimatické právo a udržitelnost, JUDr. Hana Müllerová, Ph.D., byla jmenována členkou Vědecké rady ministryně životního prostředí. Tato Rada zajišťuje ministryni poradenskou činnost v oblasti důležitých koncepčních záměrů, podporu při tvorbě strategických dokumentů ze sféry odborné a vědeckovýzkumné činnosti a v oblasti koordinace odborné a informační základy resortu životního prostředí.

Celý text

Informace
Rozhovor o výsledku klimatické žaloby ve Vinohradské 12

Rozhovor o výsledku klimatické žaloby ve Vinohradské 12

JUDr. Hana Müllerová, Ph.D. z  Centra pro klimatické právo a udržitelnost  hovořila  dne
22. června. 2022 v podcastu Českého rozhlasu Vinohradská 12 s titulem
 „Česku chybí ministerstvo pro klima. Boj proti změnám musíme koordinovat, vybízí expertka“. Hlavním tématem rozhovoru byl výsledek prvoinstančního soudního řízení ve věci první české klimatické žaloby, rozhodnutý 15. 6. 2022 Městským soudem v Praze, z velké části ve prospěch žalobců.

Celý text

Informace
Alžběta Krausová oceněna Deloitte Legal Disruptors Awards

Alžběta Krausová oceněna Deloitte Legal Disruptors Awards

Alžběta Krausová z Ústavu státu a práva AV ČR je jednou z pěti laureátů druhého ročníku ocenění pro právní inovátory Deloitte Legal Disruptors Awards. Ceny byly předány v rámci slavnostního večera 17. května 2022 v Praze. Alžběta Krausová byla oceněna za inovace v oblasti právních aspektů umělé inteligence, robotiky, brain-computer interfaces a propojování technologií s organickým životem.

Další informace zde

Celý text

Diskuse

Setkání se členy Komise pro rovné příležitosti AV ČR

Dne 23. června 2022 se uskutečnilo diskusní setkání odborníků Ústavu státu a práva AV ČR se členy Komise pro rovné příležitosti AV ČR. Diskutovanými tématy byly právní a ekonomické aspekty slaďování pracovního a rodinného života se zaměřením na náklady péče o osobu blízkou.

Celý text

Nová kniha

Vládnoucí a ovládaní

Ústav státu a práva vydal knihu Jany Kokešové s názvem Vládnoucí a ovládaní. Explikace vlivu, kontroly a legitimního vládnutí. Další informace zde

Celý text