Mezinárodní konference

Mediace 2019

V. ročník mezinárodní konference pořádá Právnická fakulta Univerzity Palackého 12.13. 9. 2019. Cílem je interdisciplinární reflexe mediace, analýza podmínek jejího výkonu s doporučením pro její další zkoumání a aplikaci v praxi. Průběh: 1. Plenární zasedání: významní čeští i zahraniční odborníci; 2. část: tematicky zaměřené sekce; 3. část: interaktivní workshopy. Výstupem bude monografie vybraných příspěvků. Termín přihlášek: 30. 8. 2019 www.pf.upol.cz/mediace

Celý text

Informace

Úspěch Právníka v anketě

Časopis Právník v červnu získal třetí místo v anketě o Prestižní cenu pro nejlepší právnický časopis. Cenu uděluje společnost Karlovarské právnické dny na základě hlasování odborné veřejnosti. Redakce děkuje autorům i čtenářům Právníka za přízeň.

Celý text

Mezinárodní konference

Autonomous Vehicle Ethics: Beyond the Trolley Problem

Villa Lanna, Prague, Czech Republic, June 27-28, 2019

The conference is organized by the Karel Čapek Center for Values in Science and Technology (Prague, Czech Republic), the Institute of State and Law of the Czech Academy of Sciences, the Institute of Computer Science of the Czech Academy of Sciences, the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences, the Faculty of Science, Charles University,  the Department of Philosophy of the University of Haifa (Israel), and Ethics + Emerging…

Celý text

Workshop

Ústavní soud ČR: Strážce ústavy nad politikou nebo v politice?

Katedra politologie a sociologie a Ústav státu a práva AV ČR si Vás dovolují pozvat na workshop:


Ústavní soud ČR: Strážce ústavy nad politikou nebo v politice?,


který se uskuteční v pátek 17. 5. 2019 na právnické fakultě Univerzity Karlovy, nám. Curieových 7, v místnosti č. 38

Celý text

Kolokvium

Právo a webová analytika

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., Centrum pro výzkum inovací a kyberpráva (CICeRo)
Vás dne 29. května 2019 od 18:30 zve na kolokvium s diskusí na téma právo a webová analytika. Kolokvium se uskuteční v rámci výzkumného programu Strategie AV21.


Program:
18:30 – 19:15  Cookies a webová analytika pohledem práva
Přednáší: Jakub Klodwig, Právnická fakulta MU, vítěz československého kola SVOČ s prací Aktuální otázky právní úpravy cookies

19:15 – 19:45   Moderovaná diskuse

Kolokvium se uskuteční v…

Celý text