Mezinárodní konference

Prozařování OECD principů corporate governance (CG) do národních kodexů dobré správy obchodních korporací

V rámci projektu Grantové agentury ČR pořádají Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. a Vysoká škola CEVRO Institut, z. ú. mezinárodní konferenci na téma:
"Prozařování OECD principů corporate governance (CG) do národních kodexů dobré správy obchodních korporací".
Konference se bude konat dne 9. března 2021 ONLINE.

POZVÁNKA + "CALL FOR PAPERS" - VIZ "CELÝ TEXT"

Celý text


Konference

Emancipace dítěte v postmoderní společnosti

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., Psychologický ústav AV ČR, v. v. i. a Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. pořádají dne
19. dubna  2021 od 10:00 hod mezioborovou konferenci "Emancipace dítěte v postmoderní společnosti" ( Možnosti a meze právní regulace dětských dluhů v kontextu poznatků společenských věd ).
Místo konání: Akademie věd ČR, Národní 3, sál. č. 206

Celý text

Diskuse

Biomedicínský výzkum ve světle Dodatkového protokolu Úmluvy o lidských právech a biomedicíně

Kabinet zdravotnického práva ÚSP AV ČR, v. v. i., Centrum zdravotnického práva Lékařské fakulty a katedra mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity Vás zvou na pravidelné online                                                                                          BIOETICKÉ A MEDICÍNSKOPRÁVNÍ DISPUTACE ve středu 17. února 2021 od 18:00 do 20:00.

Pozvánka

Celý text

Kolokvium

Autorské právo v prostředí digitálních sítí

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., Centrum práva výzkumu, vývoje a inovací pořádá dne 24. února 2021 od 18:30 do 20:00 online kolokvium na téma "AUTORSKÉ PRÁVO V PROSTŘEDÍ DIGITÁLNÍCH SÍTÍ".

Pozvánku včetně informace o registraci naleznete zde.

Celý text

Call for Papers
PANDEMIE COVID-19: PRÁVNÍ, ETICKÉ A SOCIÁLNÍ ASPEKTY

PANDEMIE COVID-19: PRÁVNÍ, ETICKÉ A SOCIÁLNÍ ASPEKTY

"Časopis zdravotnického práva a bioetiky" připravuje monotematické číslo věnované právním, etickým a sociálním aspektům pandemie Covid-19 i pandemie obecně. Zájemce o publikování v tomto čísle prosíme o zaslání stručného abstraktu do 28. února 2021.

Celý text

Kolokvium

Online řešení sporů

Ústav státu a práva AV ČR Vás dne 27. ledna 2021 zve na online kolokvium, které pořádá Centrum práva výzkumu, vývoje a inovací.

Registrovat se můžete do 26. ledna 2021.
Registrovaní účastnící obdrží přihlašovací údaje.

PROGRAM

Celý text