Workshop

Ústavní soud ČR: Strážce ústavy nad politikou nebo v politice?

Katedra politologie a sociologie a Ústav státu a práva AV ČR si Vás dovolují pozvat na workshop:


Ústavní soud ČR: Strážce ústavy nad politikou nebo v politice?,


který se uskuteční v pátek 17. 5. 2019 na právnické fakultě Univerzity Karlovy, nám. Curieových 7, v místnosti č. 38

Celý text

Kolokvium

Právo a webová analytika

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., Centrum pro výzkum inovací a kyberpráva (CICeRo)
Vás dne 29. května 2019 od 18:30 zve na kolokvium s diskusí na téma právo a webová analytika. Kolokvium se uskuteční v rámci výzkumného programu Strategie AV21.


Program:
18:30 – 19:15  Cookies a webová analytika pohledem práva
Přednáší: Jakub Klodwig, Právnická fakulta MU, vítěz československého kola SVOČ s prací Aktuální otázky právní úpravy cookies

19:15 – 19:45   Moderovaná diskuse

Kolokvium se uskuteční v…

Celý text

Přednáška

Intuitions, Disagreement and Natural Law

Ústav státu a práva AV ČR a Filosofický ústav AV ČR
Vás  dne 15. května 2019 od 17:00  zvou na přednášku

prof. Briana Besonga (Ohio Dominican University, USA) na téma:


INTUITIONS, DISAGREEMENT AND NATURAL LAW


Místo konání:

Ústav státu a práva AV ČR, Národní 18, Praha 1,

7. patro

Celý text

Call for Papers

Výzva k zasílání příspěvků: Sto let od přijetí Ústavy ČSR

Téma časopisu Právník pro číslo 2/2020. Redakce má zájem o příspěvky zabývající se aktuálními otázkami z oblasti ústavního práva, státovědy a právní filosofie, jakož i soukromého a veřejného práva dokládající současnou úroveň české právní vědy. Termín pro zasílání anotací 3. června 2019, pro zasílání rukopisů 10. října 2019.

Celý text

Workshop

Rozhodování o poskytování zdravotní péče na konci života z pohledu civilního práva

ÚSTAV STÁTU A PRÁVA AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY, v. v. i.

 Vás dne 16. května 2019 zve na

WORKSHOP MEDICÍNSKÉHO PRÁVA A BIOETIKY

 na téma:

 Rozhodování o poskytování zdravotní péče na konci života z pohledu civilního práva

Workshop se bude věnovat problematice zásahů do integrity člověka při poskytování zdravotní péče v závěru života. Cílem je vydefinování toho, co je zásahem do integrity člověka v rámci upuštění od kurativní péče a jaké prostředky poskytuje k řešení těchto situací…

Celý text