Informace

Úspěch Právníka v anketě

Časopis Právník v červnu získal třetí místo v anketě o Prestižní cenu pro nejlepší právnický časopis. Cenu uděluje společnost Karlovarské právnické dny na základě ankety mezi odbornou veřejností. Redakce děkuje autorům i čtenářům Právníka za přízeň.

Celý text


Mezinárodní konference

Mediace 2019

V. ročník mezinárodní konference pořádá Právnická fakulta Univerzity Palackého 12.13. 9. 2019. Cílem je interdisciplinární reflexe mediace, analýza podmínek jejího výkonu s doporučením pro její další zkoumání a aplikaci v praxi. Průběh: 1. Plenární zasedání: významní čeští i zahraniční odborníci; 2. část: tematicky zaměřené sekce; 3. část: interaktivní workshopy. Výstupem bude monografie vybraných příspěvků. Termín přihlášek: 30. 8. 2019 www.pf.upol.cz/mediace

Celý text

Výběrové řízení

Volná pracovní pozice - vedoucí technicko-hospodářské správy

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.

vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucího technicko-hospodářské správy.

Písemné přihlášky s životopisem a motivačním dopisem zasílejte nejdéle do 31. 7. 2019 na adresu ilaw@ilaw.cas.cz. Zaslané přihlášky budou hodnoceny průběžně. Vybraní uchazeči/uchazečky budou přizváni k osobnímu pohovoru.

Celý text

Výběrové řízení

Volná pracovní pozice - samostatný účetní referent/referentka

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. - oddělení Hospodářské správy přijme samostatného účetního referenta/referentku.

Písemné přihlášky s životopisem a motivačním dopisem zasílejte nejdéle do 31. 7. 2019 na adresu ilaw@ilaw.cas.cz. Zaslané přihlášky budou hodnoceny průběžně. Vybraní uchazeči/uchazečky budou přizváni k osobnímu pohovoru.

Celý text