Mezinárodní konference

Crisis, Modernity, Authority and the State

21-22 September 2018

Organised by: Department of Political Sciences and Sociology (Faculty of Law, Charles University) and Institute of State and Law (Czech Academy of Sciences)

 

Celý text

Konference

Obchodné spoločnosti (podniky) s účasťou štátu

Katedra občianskeho a obchodného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach v spolupráci s Ústavom štátu a práva SAV a Ústavom státu a práva AV ČR, v. v. i. si Vás dovoľujú pozvať na konferenciu s názvom:

Obchodné spoločnosti (podniky) s účasťou štátu (SOE – State Owned Enterprises)
Termín: 10. - 11. október 2018
Miesto konania: Kongresové centrum SAV Smolenice

Celý text