Konference

Obchodné spoločnosti (podniky) s účasťou štátu

Katedra občianskeho a obchodného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach v spolupráci s Ústavom štátu a práva SAV a Ústavom státu a práva AV ČR, v. v. i. si Vás dovoľujú pozvať na konferenciu s názvom:

Obchodné spoločnosti (podniky) s účasťou štátu (SOE – State Owned Enterprises)
Termín: 10. - 11. október 2018
Miesto konania: Kongresové centrum SAV Smolenice

Celý text

Informace

A BOOK PROJECT ANNOUNCEMENT: Anti-Natalism under Fire.

A symposium, "Anti-Natalism under Fire", was held in Prague, Czech Republic on May 29, 2018, at which Professor David Benatar (University of Cape Town) gave the keynote address. Based on the quality of the papers presented at the symposium, it has been decided to produce a collection of papers assessing the views of Professor Benatar and other anti-natalists. The manuscript will be offered to a prestigious academic publisher. Professor Benatar will write a reply to each of the participating…

Celý text