Přednáška

Přednáška Hany Müllerové ze série Věda na doma AV ČR „Jak po pandemii covid-19 pomoci zachovat cíle ochrany klimatu?“

Zveme Vás ke zhlédnutí přednášky Hany Müllerové z Centra pro klimatické právo a udržitelnost ÚSP, která se bude věnovat tématu zachování klimatických cílů při rozhodování o podobě obnovy ekonomiky po pandemii. Přednáška určená pro veřejnost chce ukázat právně-teoretický pohled na tuto problematiku a představí zejména princip zákazu regrese, který má v oblasti ochrany klimatu a ochrany životního prostředí rostoucí význam. Přednáška je ke zhlédnutí zde:
 https://youtu.be/7yELS2wZM7Y 

 

Celý text


Aktuálně

Ústavnost mimořádných opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví

V čísle 5/2020 časopisu Právník vyšel příspěvek s názvem Ústavnost mimořádných opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Jeho autory jsou Jakub Dienstbier, Viktor Derka a Filip Horák. Článek předkládá odpovědi na otázky týkající se právní úpravy mimořádného vládnutí v ústavní i zákonné rovině.

Plný text je k dispozici zde.

Celý text

Informace

X. zasedání kolegia pro občanské právo při ÚSP AV ČR

X. zasedání kolegia pro občanské právo se uskuteční 22. června 2020 od 10:30 hod. v Ústavu státu a práva AV ČR , Národní 18, Praha 1, zasedací místnost 7. patro.
Tématem k jednání je: Pracovní návrh novely občanského zákoníku zaměřené na dědické právo.
Téma je zvoleno po projednání s Ministerstvem spravedlnosti ČR v souvislosti s přípravou novely zákona.

Celý text

Aktuálně

Poskytování zdravotních služeb v době pandemie.

Rozhovor na téma "Je etické přidělovat plicní ventilátor na základě věku pacienta?" poskytl Tomáš Doležal, vědecký pracovník Ústavu státu a práva AV ČR, Českému rozhlasu Plus. 

Naleznete jej zde:  

https://plus.rozhlas.cz/etika-v-lekarstvi-v-dobe-pandemie-rozhoduje-o-poskytnuti-ventilatoru-vek-8192463  

Přepis tohoto rozhovoru si můžete přečíst zde:

https://www.etikaepidemie.cz/clanky/27-poskytovani-zdravotnich-sluzeb-v-dobe-pandemie

 

Celý text

Informace
Newsletter o klimatickém právu.

Newsletter o klimatickém právu.

Centrum pro klimatické právo a udržitelnost právě vydalo svůj první newsletter s novinkami v oblasti ochrany klimatu a klimatického práva ve světě, v Evropě i v ČR. Newsletter si můžete přečíst zde.

 

Na prezentaci Centra pro klimatické právo a udržitelnost se můžete podívat zde.

Chcete-li příště dostat newsletter přímo do Vaší mailové stránky, můžete se přihlásit k jeho odběru zde.

 

Celý text