Přednáška

Tajemství neuronových sítí a hlubokého učení

Centrum Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice Vás zve na přednášku Františka Hakla, která se uskuteční dne 18. června 2021 od 14:00 v Ústavu státu a práva AV ČR, Národní 18, Praha 1, 7. patro.

Pozvánka včetně informace o registraci - viz "Celý text".

Celý text


Konference

Emancipace dítěte v postmoderní společnosti – NOVÝ TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., Psychologický ústav AV ČR, v. v. i., a Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., pořádají dne 4. října 2021 od 10:00 hod. mezioborovou konferenci "Emancipace dítěte v postmoderní společnosti" (Možnosti a meze právní regulace dětských dluhů v kontextu poznatků společenských věd).
Místo konání: Apollonův sál ve Vile Lanna, V Sadech 1, Praha 6 – Bubeneč

Celý text

Diskuse

Standardy poskytování zdravotních služeb

Kabinet zdravotnického práva ÚSP AV ČR, v. v. i., Centrum zdravotnického práva Lékařské fakulty a katedra mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity Vás zvou na pravidelné online BIOETICKÉ A MEDICÍNSKOPRÁVNÍ DISPUTACE ve středu 19. května 2021 od 18:00 do 20:00.

Pozvánka

Celý text

Call for Papers

Právo a moderní technologie

Výzva k zaslání příspěvků

Redakce časopisu Právník vyhlašuje toto téma pro číslo 2/2022. Anotaci zamýšleného příspěvku je možné zaslat do 3. června 2021. Redakce na základě předběžného komisionálního posouzení osloví autory, aby svoji stať zpracovali nejpozději do 18. října 2021. Více

Celý text