Informace

Představujeme výsledky projektu Zdravé auto

Centrum CLASS se již více než rok podílí na řešení projektu podporovaného Norskými fondy a Státním fondem životního prostředí ČR s názvem Zdravé auto – Zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí u osobních vozidel. Nyní, v závěrečných týdnech projektu, budeme veřejnosti postupně představovat jeho hlavní výsledky a pozveme vás na akce pro veřejnost, které plánujeme.

Celý text


Konference
Úskalí komunikace mezi zdravotníky a pacienty aneb informovaný souhlas z různých pohledů

Úskalí komunikace mezi zdravotníky a pacienty aneb informovaný souhlas z různých pohledů

Mgr. MUDr. Jolana Kopsa Těšinová, Ph.D.,
a doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M.,
zvou na konfernci zdravotnického práva "Úskalí komunikace mezi zdravotníky a pacienty aneb informovaný souhlas z různých pohledů".
Datum konání: 18. května 2023, 9:30 - 14:00 hod.
Místo konání: hlavní budova AV ČR, Národní 3, Praha 1, sál č. 206
Registrace:  www.mv-consult.cz nebo veberova@mv-consult.cz 
Pozvánku naleznete viz "Celý text"

Celý text

Aktuálně
Svět knihy 2023

Svět knihy 2023

Ve dnech 11. - 14. května 2023 se bude konat mezinárodní knižní veletrh a literární festival
"SVĚT KNIHY PRAHA 2023" na Výstavišti Praha Holešovice.
28. ročník tohoto knižního veletrhu bude z hlediska tématu výjimečný. Koncept „Autoři bez hranic“ reaguje na současnou dobu, v níž jsou hranice – nejen ty fyzické, ale i kulturní, sociální, sexuální, žánrové či politické - čím dál méně zřetelné. 

Ústav státu a práva AV ČR se veletrhu zúčastní společně s 10 společenskovědními ústavy AV ČR.

 

Celý text

Workshop
Greenwashing a klimatická změna z právní perspektivy

Greenwashing a klimatická změna z právní perspektivy

Centrum pro klimatické právo a udržitelnost (CLASS) Ústavu státu a práva AV ČR ve spolupráci s FWO Scientific Research Network ‘Climate Change Law in Europe’ Vás srdečně zve na mezinárodní workshop "Greenwashing and climate change: legal perspectives". Workshop se uskuteční dne 12. května 2023 od 09:30 do 13:00 hod., a to prezenčně a online. Místo konání: Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1 /sál 108 + online.

Celý text

Přednáška
Soukromoprávní aspekty eIDAS 2.0

Soukromoprávní aspekty eIDAS 2.0

Dne 17. května 2023 pořádá Ústav státu a práva AV ČR přednášku na téma soukromoprávních aspektů eIDAS 2.0.

Přednáška se uskuteční prezenčně i online.

Další informace naleznete na našem webu

 

 

Celý text