Akce Publikováno: 15. 2. 2016

Česko-Slovenské symposium

PRŮMYSLOVÉ VZORY A OCHRANNÉ ZNÁMKY

Pořádá Ústav práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity ve spoluprácis Ústavem státu a práva Akademie věd České republiky a Ústavom práva duševnéhovlastníctva a informačních technológií Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

Datum a místo konání: 4. května 2016, Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, sál 206

Odborný program:

13:30 - 14:00 registrace účastníků14:00 - 14:30 zahájení

Josef Kratochvíl - předseda ÚPV ČR Ľuboš Knoth - predseda ÚPV SR Radim Polčák - vedoucí Ústavu práva a technologií MU Ján Matejka - ředitel Ústavu státu a práva Akademie věd ČR

14:30 – 16:00 panelová diskuse na téma: Pravděpodobnost záměny ochranných známek hlavní příspěvek přednese: Andrej Stec, referendář Tribunálu EU V diskusním panelu zasednou: Zuzana de Korver (ÚPV ČR), Tomáš Klinka (ÚPV SR), Jiří Macek (Vrchní soud v Praze) Panelovou diskusi bude řídit: Zuzana Adamová (PrF TRUNI)16:00 – 16:30 káva16:30 – 18:00 panelová diskuse na téma: Výmaz/neplatnost průmyslových vzorů hlavní příspěvek přednese: Ludmila Čelišová, člen Oddělení prohlášení neplatnosti průmyslových vzorů OHIM V diskusním panelu zasednou: Jiří Sedláček (ÚPV ČR), Janka Boháľová (ÚPV SR), Karel Čermák sr. (Čermák a spol. advokátní a patentová kancelář) Panelovou diskusi bude řídit: Pavel Koukal (PrF MU)Registrace: Zájemci o účast na symposiu se mohou přihlašovat prostřednictvím sekretariátu Ústavu státu a práva AV ČR na tel. 221 990 711, případně na adrese ilaw@ilaw.cas.cz. Účast je zdarma (kapacita sálu je omezena).Organizační výbor: JUDr. Zuzana Adamová, Ph.D., JUDr. Pavel Koukal, Ph.D., JUDr. Ján Matejka, Ph.D., doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.