Nová e-kniha Publikováno: 3. 8. 2016

Nová e-kniha

Ústav státu a práva AV ČR vydal v edici Kabinetu zdravotnického práva a bioetiky novou e-knihu

KAUZALITA V CIVILNÍM PRÁVUse zaměřením na medicínskoprávní spory

autoři: Adam Doležal, Tomáš Doležal

Knihu je možné zdarma si stáhnout na tomto webu v sekci Vydané knihy.