Aktuálně

Konference

Právnická fakulta MU v Brně, Právnická fakulta UK v Praze, Právnická fakulta ZČU v Plzni, Ústav státu a práva AV ČR a Společnost pro pracovní právo a sociální zabezpečení ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR pořádají konferenci

Pracovní právo 2009

Místo konání: Zámecký hotel Třešť

Termín konání: 30.9. - 2.10.2009

Bližš informace: Zdenka.Gregorova@law.muni.cz

Celý text

Aktuálně

Sdělení k tvrzením v médiích o posudcích ÚSP

1. Expertizní činnost spočívající ve zpracování stanovisek a posudků je tradiční a neoddělitelnou složkou činnosti jakékoliv veřejné vědecké instituce, nejen ve společenskovědní oblasti, jako je právní věda.

2. Tato expertizní činnost je obvyklá v institucích domácích i zahraničních, a v případě právní vědy lze v této expertizní činnosti spatřovat jeden z aplikovaných výsledků, ať už jde o expertizy týkající se platného práva či expertizy de lege ferenda, anebo vyslovující se k…

Celý text

Aktuálně

Týden vědy a techniky AV ČR

Týden vědy a techniky Akademie věd ČR

se v tomto roce uskuteční ve dnech 2. - 8.11.2009.

V rámci Týdne se uskuteční Dny otevřených dveří ÚSP ve dnech 2.11. v 13.00-16.00 hod a 3.11. v 10.00-15.00 hod. Prezentována bude vědecká činnost pracoviště a krátké přednášky na téma sportovního práva, medicínského práva, mezinárodního práva. Pro bližší informace nás kontaktujte ilaw@ilaw.cas.cz

Podrobný program pro celou AV ČR včetně časového harmonogramu naleznete na www.tydenvedy.cz.

Celý text

Aktuálně

Mezinárodní konference

Ústav státu a práva AV ČR v rámci své mezinárodní spolupráce a v souladu s tradicí pořádá

ve dnech 5. - 6.11.2009 v Zámeckém hotelu Třešť mezinárodní konferenci, tento rok na téma

Spolupráce a partnerství veřejného a soukromého sektoru, právní a ekonomické aspekty.

Srdečně Vás na konferenci zveme.

Přihlášku naleznete zde.

Konferenční poplatek činí 1.600,- Kč bez ubytování. Bližší informace tel. 221990711 nebo akce@ilaw.cas.cz.

Program:

Čtvrtek 5. 11. 2009

8.00 – 10.00 hod. Příjezd, prezentace a…

Celý text

Aktuálně

Obhajoba disertace - titul DSc.

Obhajoba disertace prof. JUDr. Karoliny Adamové, CSc. se v souladu s Pravidly o udělování vědeckého titulu doktor věd v Akademii věd ČR, koná

dne 18. září 2009 v 13.00 hod v ÚSP, Národní 18, Praha 1, 7. patro, zasedací místnost.

Název disertace: První česká federativní ústava z roku 1619.

Oponenti:

prof. dr.h.c. JUDr. Karel Malý, DrSc.

prof. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc.

prof. JUDr. Antonín Hrdina, DrSc.

Celý text

Aktuálně

Mezinárodní workshop

Eszterházy Károly College Eger ve spolupráci s Ústavem státu a práva AV ČR, Instytutem spraw publicznych Warszawa, Research Institute of Ethnic and National Minorities of the Hungarian Academy of Sciences Budapest a Centrem pro evropské a severoatlantické záležitosti Bratislava

koná dne 15.6.2009 ve svém Lyceu, Eszterházy tér 1, Eger

workshop na téma The Role of the V4 Countries in the European Neighbourhood Policy.

Workshop se uskuteční v rámci společného stejnojmenného projektu podporovaného…

Celý text

Aktuálně

Ocenění

Dne 21.5.2009 předal předseda AV ČR v reprezentativních prostorách vily Lanna

Prémii Otty Wichterleho

jako ocenění 24 mladých vědeckých pracovníků Akademie věd ČR.

Jedním z laureátů je i pracovník USP JUDr. Ján Matejka, Ph.D. Seznam všech oceněných naleznete zde. Fotografie ze slavnostního předávání zde.

Celý text

Aktuálně

Medaile

Předseda Akademie věd ČR prof. V. Pačes předal dne 17. března 2009 u příležitosti významného životního jubilea

JUDr. Jiřímu Grospičovi, CSc.

Čestnou oborovou medaili Karla Engliše za zásluhy v sociálních a ekonomických vědách.

Fotografie ze slavnostního předání zde.

Celý text

Aktuálně

Obhajoba disertace - titul DSc.

Obhajoba disertace prof. JUDr. Moniky Pauknerové, CSc. se v souladu s Pravidly o udělování vědeckého titulu doktor věd v Akademii věd ČR, koná dne

středa 15. dubna 2009 v 14.00 hod v místnosti č. 117, I. patro, Právnická fakulta UK, nám. Curierových 7, Praha 1.

Název disertace: Evropské mezinárodní právo soukromé.

Oponenti:

prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.

prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.

doc. JUDr. Jan Ondřej, DSc.

Celý text

Aktuálně

Přednáška

Ústav státu a práva AV ČR si Vás dovoluje pozvat na přednášku s diskusí na aktuální téma

Politická situace v Izraeli, kterou povede prof. Frederick Lazin (University of California).

Přednáška se uskuteční v pátek 13.2.2009 v 13.00 hod v zasedací síni v 7. patře. (Jednacím jazykem je angličtina.)

Celý text

Aktuálně

Nové publikace

ÚSP ve spolupráci s vydavatelstvím Aleš Čeněk vydal nově v Ediční řadě Ústavu státu a práva AV ČR:

Lego, J. - Louda, T. (eds.): Partnerství veřejného a soukromého sektoru.

Adamová, Karolina: První česká federativní ústava z roku 1619.

Podrobnosti viz sekce Publikace ÚSP.

Celý text