Knihy a e-knihy

Vyhledávání

Nepřirozené právo Kniha

Nepřirozené právo

Tomáš Sobek / 2022

Publikace se věnuje normativním zdrojům práva a morálky.

Vládnoucí a ovládaní. Explikace vlivu, kontroly a legitimního vládnutí Kniha

Vládnoucí a ovládaní. Explikace vlivu, kontroly a legitimního vládnutí

Jana Kokešová / 2022

Publikace je právní monografií s přesahy do příbuzných filozofických oborů, zejména etiky a politické filozofie. Zaměřuje se na problematiku normativity, legitimity a kolektivního aktérství.

Osnova československého občanského zákoníku E-kniha

Osnova československého občanského zákoníku

Jan Kober / 2021

Publikace přináší edici pramenů k historickému vývoji československého civilního práva – vládní návrh občanského zákoníku z roku 1937 a z roku 1946. Edici doplňuje podrobná studie zasazující oba návrhy do historického kontextu své doby.

Lékařské posudky v pracovním právu Kniha

Lékařské posudky v pracovním právu

Martin Štefko / 2020

Publikace se věnuje oblasti pracovně-lékařského práva, kterou je posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnance k výkonu práce. Jádrem knihy je analýza institutů regulujících posuzování zdravotní způsobilosti, včetně klíčového výstupu z této činnosti.

Republika so Svätou korunou? Kniha

Republika so Svätou korunou? Svätá koruna, idea republiky a historická ústava v maďarskom právnom poriadku.

Ivan Halász / 2020

Cieľom publikácie je objasniť odbornej i laickej verejnosti niektoré dôležité pojmy maďarského (predtým uhorského) ústavnoprávneho vývoja, ktoré po druhej svätovej vojne síce ustúpili do úzadia, ale po roku 2010 došlo k ich revitalizácii.

Manuál AcademicLex 1 E-kniha

Manuál AcademicLex 1

František Cvrček / 2020

Manuál obsahující popis a vysvětlení nejdůležitějších funkcí systému AcademicLex.

Dějiny Nejvyššího soudu Spojených států Kniha

Dějiny Nejvyššího soudu Spojených států. Legendární soudci, významné případy a právní doktríny

Martin Dostál / 2020

Publikace obsahuje všechny informace potřebné k pochopení funkce amerického Nejvyššího soudu v historii i v současnosti, průzkum klíčových případů, biografické portréty dřívějších a nynějších soudců i objasnění ústavních principů a právních koncepcí.

Vítězové a poražení: Právní a etické problémy současné koronakrize E-kniha

Vítězové a poražení: Právní a etické problémy současné koronakrize

Michal Šejvl – Petr Agha – Tomáš Sobek – Jana Kokešová – David Černý / 2020

Biometric Data and Its Specific Legal Protection Kniha

Biometric Data and Its Specific Legal Protection

Ján Matejka – Alžběta Krausová – Vojen Güttler / 2020

Publikace pojednává o aktuálním tématu současného digitálního věku, jímž jsou otázky spojené s právní ochranou biometrických údajů, včetně možnosti jejich zneužití.

Stačí právo držet krok? Dynamika společnosti a vědy na začátku 21. století E-kniha

Stačí právo držet krok? Dynamika společnosti a vědy na začátku 21. století

Zuzana Vrbová a kol. / 2019

Odpověď práva na nové společenské fenomény očima nové generace českých právníků a právních vědců

Tereziánské právní reformy Kniha

Tereziánské právní reformy

Jan Kober, Antonín Lojek a kol. / 2019

Publikace se zabývá uskutečněnými i pouze připravovanými reformami ve vybraných oblastech života společnosti druhé poloviny 18. století. Přibližuje význam a činnost několika strůjců reforem z okolí Marie Terezie, stejně jako náhledy panovnice samotné.

Minulosť a symbolika v ústavách štátov strednej Európy Kniha

Minulosť a symbolika v ústavách štátov strednej Európy

Ivan Halász / 2019

Cieľom publikácie je predstaviť vzťah textu súčasných ústav k vlastnej národnej minulosti. Analýza sa sústreďuje na krajiny skupiny V4. Spomínaný vzťah ústavy vyjadrujú jednak vo svojich preambulách a ustanoveniach, jednak cez svoju symboliku.

Efficient Collective Redress Mechanisms in Visegrad 4 Countries: An Achievable Target? E-kniha

Efficient Collective Redress Mechanisms in Visegrad 4 Countries: An Achievable Target?

Rita Simon – Hana Müllerová / 2019

Kolektivní nástroje právní ochrany v situacích hromadné újmy v oblasti životního prostředí a ochrany spotřebitele v zemích V4

Zodpovědné plánování: Území a sesuvy E-kniha

Zodpovědné plánování: Území a sesuvy

Hana Müllerová a kol. / 2018

Správné zohlednění svahových deformací v územním plánování a souvisejících právních procesech

Právo na příznivé životní prostředí: Teoretické základy, interpretace, zahraniční zkušenosti a jejich využití pro ČR Kniha

Právo na příznivé životní prostředí: Teoretické základy, interpretace, zahraniční zkušenosti a jejich využití pro ČR

Hana Müllerová / 2018

Triptych knih o právu na příznivé životní prostředí v papírovém boxu.

Právo na příznivé životní prostředí: Zkušenosti vybraných evropských zemí a návrhy pro budoucí uplatňování v ČR E-kniha

Právo na příznivé životní prostředí: Zkušenosti vybraných evropských zemí a návrhy pro budoucí uplatňování v ČR

Hana Müllerová / 2018

Lidské právo na životní prostředí ve vybraných evropských státech a v ČR

Lidská práva jako subjektivní práva. Teoretické a historické aspekty E-kniha

Lidská práva jako subjektivní práva. Teoretické a historické aspekty

Michal Šejvl / 2017

Lidská práva jako subjektivní práva. Teoretické a historické aspekty

Karel IV.: paměť-právo-reprezentace Kniha

Karel IV.: paměť-právo-reprezentace

Antonín Lojek, Jan Kober a kol. / 2016

Právo na příznivé životní prostředí: Nové interpretační přístupy E-kniha

Právo na příznivé životní prostředí: Nové interpretační přístupy

Hana Müllerová a kol. / 2016

Právo na životní prostředí nově po nálezu ÚS z r. 2014

Kauzalita v civilním právu E-kniha

Kauzalita v civilním právu

Adam Doležal, Tomáš Doležal / 2016

se zaměřením na medicínskoprávní spory

Právní rozum a morální cit: hodnotové záklády právního myšlení Kniha

Právní rozum a morální cit: hodnotové záklády právního myšlení

Tomáš Sobek / 2016

Praha: Ústav státu a práva AV ČR

Právo na životní prostředí: teoretické aspekty E-kniha

Právo na životní prostředí: teoretické aspekty

Hana Müllerová / 2015

Životní prostředí a lidská práva

Práva na práci občanů třetích států z pohledu ČR a SRN. Aktuální otázky Kniha

Práva na práci občanů třetích států z pohledu ČR a SRN. Aktuální otázky

Ulrich Becker, Martin Štefko a kol. / 2015

Praha: Ústav státu a práva AV ČR

Viktor Knapp v Československé akademii věd E-kniha

Viktor Knapp v Československé akademii věd

Zdena Žáčková / 2015

Kariéra českého právního vědce

Praktický personální marketink. Řízení lidských zdrojů v pracovněprávních souvislostech Kniha

Praktický personální marketink. Řízení lidských zdrojů v pracovněprávních souvislostech

Čeněk Tim Šlapák, Martin Štefko / 2015

Praha: Ústav státu a práva AV ČR

Dobrý, nebo lepší život? Kniha

Dobrý, nebo lepší život? Human enhancement.

Jan Payne – David Černý– Adam Doležal / 2015

Základní problémy mezinárodního soudního procesu E-kniha

Základní problémy mezinárodního soudního procesu

Bohumil Kučera / 2014

Základní problémy mezinárodního soudního procesu. Úvodním slovem opatřil Jan Malíř

Nové přístupy k implementaci Aarhuské úmluvy v ČR E-kniha

Nové přístupy k implementaci Aarhuské úmluvy v ČR

Hana Müllerová a Petra Humlíčková / 2014

Účast veřejnosti v environmentálním rozhodování, posuzování vlivů na životní prostředí

Právníci doby osvícenské Kniha

Právníci doby osvícenské

Karolina Adamová, Antonín Lojek / 2014

Praha: Ústav státu a práva AV ČR

Právníci doby rudolfínské Kniha

Právníci doby rudolfínské

Karolina Adamová, Antonín Lojek / 2013

Praha: Ústav státu a práva AV ČR

Obecné otázky sociální politiky E-kniha

Obecné otázky sociální politiky

Jan Kotous, Gabriela Munková, Martin Štefko / 2013

Obecné otázky sociální politiky

Public Participation in Environmental Decision-Making... E-kniha

Public Participation in Environmental Decision-Making...

Hana Müllerová a kol. / 2013

Public Participation in Environmental Decision-Making: Implementation of the Aarhus Convention

Praktické dopady NOZ na provozování lékařské praxe E-kniha

Praktické dopady NOZ na provozování lékařské praxe

Adam Doležal, Tomáš Doležal / 2013

Praktické dopady nového občanského zákoníku na provozování lékařské praxe

Smrt a umírání. Etické, právní a medicínské otazníky na konci života Kniha

Smrt a umírání. Etické, právní a medicínské otazníky na konci života

David Černý, Adam Doležal (eds) / 2013

Praha: Ústav státu a rpáva AV ČR

Kmenové buňky - etické a právní aspekty výzkumu Kniha

Kmenové buňky - etické a právní aspekty výzkumu

David Černý, Adam Doležal, Tomáš Doležal / 2013

Praha: Ústav státu a práva AV ČR

Etické a právní aspekty výzkumu kmenových buněk. Sborník z konference Kniha

Etické a právní aspekty výzkumu kmenových buněk. Sborník z konference

David Černý, Adam Doležal (eds) / 2013

Praha: Ústav státu a práva AV ČR

Sportovní právo E-kniha

Sportovní právo

Pavel Hamerník / 2012

Hledání rovnováhy mezi specifickou sportovní úpravou a platným právem

Metamorfózy práva ve střední Evropě III Kniha

Metamorfózy práva ve střední Evropě III

Helena Jermanová, František Cvrček (eds) / 2012

Quo vadis Evropo? Praha: Ústav státu a práva AV ČR

Právní myšlení. Kritika moralismu Kniha

Právní myšlení. Kritika moralismu

Tomáš Sobek / 2011

Praha: Ústav státu a práva AV ČR

Právo a stát na stránkách Právníka. 150 let právnického časopisu Kniha

Právo a stát na stránkách Právníka. 150 let právnického časopisu

Zdeněk Masopust (ed) / 2011

Praha: Ústav státu a práva AV ČR

Kontrola dělby pravomocí v EU se zřetelem ke kompetenčním excesům Kniha

Kontrola dělby pravomocí v EU se zřetelem ke kompetenčním excesům

Vojtěch Belling, Jan. Malíř, Lenka Pítrová / 2010

Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk

Dvacet let poté: Právo ve víru metamorfóz Kniha

Dvacet let poté: Právo ve víru metamorfóz

Zdeněk Masopust, Helena Jermanová (eds) / 2010

Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk

Právní informatika Kniha

Právní informatika

František Cvrček / 2010

Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk

Partnerství veřejného a soukromého sektoru. Právní a ekonomické aspekty Kniha

Partnerství veřejného a soukromého sektoru. Právní a ekonomické aspekty

Tomáš Louda, Jiří Grospič a kol. / 2010

Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk

Nemorální právo Kniha

Nemorální právo

Tomáš Sobek / 2010

Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk

Aplikace práva EU v České republice. Vybrané problémy Kniha

Aplikace práva EU v České republice. Vybrané problémy

Michal Šejvl a kol. / 2009

Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk

Česká republika v Evropské unii (2004-2009)  Institucionální a právní aspekty členství Kniha

Česká republika v Evropské unii (2004-2009) Institucionální a právní aspekty členství

Jan Malíř a kol. / 2009

Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk

První česká federativní ústava z roku 1619 Kniha

První česká federativní ústava z roku 1619

Karolina Adamová / 2009

Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk

Partnerství veřejného a soukromého sektoru Kniha

Partnerství veřejného a soukromého sektoru

Jan Lego, Tomáš Louda (eds) / 2008

Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk

Argumenty teorie práva Kniha

Argumenty teorie práva

Sobek, Tomáš / 2008

Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk

Metamorfózy práva ve střední Evropě Kniha

Metamorfózy práva ve střední Evropě

Zdeněk Masopust, Helena Jermanová (eds) / 2008

Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk

Otázky sportovního práva Kniha

Otázky sportovního práva

Kol. aut. / 2008

Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk

The Problems of Application of EU Law in Central European Perspective Kniha

The Problems of Application of EU Law in Central European Perspective

Michal Šejvl, Lenka Vostrá (eds) / 2007

Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk

Územní samospráva v České republice a Evropě Kniha

Územní samospráva v České republice a Evropě

Tomáš Louda, Jiří Grospič, Lenka Vostrá (eds) / 2007

Plzeň: Aleš Čeněk

Modernizace veřejné správy v Evropě a České republice Kniha

Modernizace veřejné správy v Evropě a České republice

Tomáš Louda, Jiří Grospič, Lenka Vostrá (eds) / 2006

Plzeň: Aleš Čeněk

Otázky tvorby práva v České republice, Polské republice a Slovenské republice Kniha

Otázky tvorby práva v České republice, Polské republice a Slovenské republice

Lenka Vostrá, Jarmila Čermáková (eds) / 2005

Plzeň: Aleš Čeněk

Pocta Antonínu Kandovi k 75. narozeninám Kniha

Pocta Antonínu Kandovi k 75. narozeninám

Lenka Vostrá (ed) / 2005

Plzeň: Aleš Čeněk

Reforma veřejné správy v teorii a praxi Kniha

Reforma veřejné správy v teorii a praxi

Jiří Grospič, Lenka Vostrá (eds) / 2004

Plzeň: Aleš Čeněk

Pro zadaný výraz nebyly nalezeny žádné záznamy.