Titul Ph.D.

Vědečtí pracovníci ÚSP pracují nejen jako školitelé v doktorských studijních programech právnických fakult, ale podílejí se rovněž na vysokoškolské výuce v bakalářském a magisterském studiu v rámci své pedagogické činnosti. Někteří z nich zastávají též funkce ve vedení vysokých škol.

Doktorský studijní program s MU

Ústav státu a práva uskutečňuje, ve spolupráci s Právnickou fakultou MU v Brně, doktorský studijní program Transitional Jurisprudence. Doktorský studijní program se specificky zaměřuje na interdisciplinární studium práva v národním, nadnárodním a mezinárodním kontextu a buduje tak nové excelentní výzkumně zaměřené doktorské studijní programy: 1) Legal Theory and Public Affairs; 2) Intellectual Property Law; 3) Comparative Company - Foundation and Trust Law; 4) Comparative Constitutional Law. Cílem společného doktorského studia je výchova nové generace vědeckých pracovníků, schopných účastnit se výzkumu na evropské úrovni, jakož i výchova špičkových odborníků pro potřeby praxe (zejména se zaměřením na užší specializaci ve vybraných oblastech práva s mezinárodním přesahem).