Aktuálně

Přednáška

Ústav státu a práva AV ČR, Center for Law and Public Affairs (CeLAPA) pořádá přednášku

Julen Etxabe

The Experience of Judgment

Respondentem přednášky je Zdeněk Kühn.

Datum: 4. 12. 2014 od 14.00 hod

Místo: Ústav státu a práva AV ČR, Národní 18, 7. patro, zasedací místnost

Přihlášky a bližší informace: agha@ilaw.cas.cz

In a world populated by multiplicity of voices, perspectives, and normative worldviews, what is the role of courts and how is this role to be imagined? What does it mean to adjudicate a…

Celý text

Aktuálně

Workshop

Ústav státu a práva AV ČR zve na

WORKSHOP MEDICÍNSKÉHO PRÁVA A BIOETIKY a následné diskuzní fórum na téma:

Právní odpovědnost poskytovatelů zdravotních služeb podle NOZ

Datum: 5. 12. 2014

Místo: Ústav státu a práva AV ČR, Národní 18, Praha 1, zasedací místnost 7. patro

Závazné přihlášky zasílejte e-mailem na: akce@ilaw.cas.cz. Počet účastníků je omezen.

Bližší informace zde.

Celý text

Aktuálně

Přednáška

Ústav státu a práva AV ČR, Center for Law and Public Affairs (CeLAPA) pořádá přednášku

Robert Alexy

Non-Positivistic Concept of Constitutional Rights

Datum: 17. 12. 2014 od 14.00 hod

Místo: Akademie věd ČR, Národní 3, 2. patro, zasedací místnost č. 205

Přihlášky a bližší informace: agha@ilaw.cas.cz

Celý text

Aktuálně

Semináře

Ústav státu a práva AV ČR ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR pořádá sérii vzdělávacích seminářů

Účast veřejnosti v environmentálním rozhodování - jak dostát požadavkům Aarhuské úmluvy

Bližší informace naleznete na http://www.ilaw.cas.cz/aarhus

Celý text

Aktuálně

Den otevřených dveří

Ve dnech 1.- 15. 11.2014 se uskuteční již další ročník největšího vědeckého festivalu v ČR, který vědu představí formou přednášek, výstav, seminářů, soutěží apod.

Bližší informace naleznete http://www.tydenvedy.cz/

Ústav státu a práva AV ČR v rámci Týdne vědy a techniky pořádá Den otevřených dveří, který se uskuteční dne 6.11.2014 od 10:00 hod do 15:00 hod.

Bližší informace o dnu otevřených dveří zde, kontakt ilaw@ilaw.cas.cz nebo tel. 221 990 711.

Celý text

Aktuálně

Workshop

Ústav státu a práva AV ČR a Centre for Law and Cosmoplitan Values Universite of Antwerpen pořádají workshop

The Post-political Constellation and European Identity

Datum: 25. 9. 2014, 14.00 hod

Místo: Univerzita of Antwerpen, Centre for Law and Cosmopolitan Values, Sint-Jacobstraat 2, 2000 Antwerpen, room M.103

What is European identity: a political philosophy or a governmental practice? How can we best understand the concept, and what set of theoretical analyses best sheds light on its contemporary…

Celý text

Aktuálně

Konference

Ústav státu a práva AV ČR, Kabinet zdravotnického práva a bioetiky, a Centrum pro bioetiku ÚHSL 1. lékařské fakulty UK v Praze Vás zvou na konferenci

ENHANCEMENT A MODERNÍ MEDICÍNA

Datum: 25. 9. 2014 od 9.00 hod

Místo: Lékařský dům, Sokolská 31, Praha 2

Program:

Adam Doležal Lidská důstojnost a enhancement

Roman Šmucler Co je to krása, jak se mění a kde jsou dnes hranice možného?

Josef Syka Enhancement v neurofyziologii

Vladimir Vavrda Nevědomé a vědomé důvody pro enhancement

Wendy Drozenová Human…

Celý text

Aktuálně

Zvaná přednáška

Hana Müllerová

vystoupí s přednáškou s následnou diskusí

Legal regulation of natural resources in the Czech Republic

Datum: 1. 9. 2014 od 15.00 hod

Místo: University of Maribor – Faculty of Law, Mladinska 9, 2000 Maribor, Slovenia

Přednáška se koná v rámci mezinárodní akce “Workshop on natural resources & role of states and the capital (Limitations of ownership and property due to environmental protection and socio-society reasons)“

Oznámení o workshopu a program zde.

Celý text

Aktuálně

Přednáška

Ústav státu a práva AV ČR, Center for Law and Public Affairs (CeLAPA) Vás zvou na přednášku

Axel Gosseries (Louvain University)

Is Age Discrimination Special?

Datum: 17. 7. 2014 v 14.00 hod

Místo: Ústav státu a práva AV ČR, Národní 18, zasedací místnost, 7. patro

Přihlášky: agha@ilaw.cas.cz

This paper will critically look at several possible accounts of whether (and to what extent) one may have good reasons to believe that age-based differential treatment should not worry us as much as gender-based…

Celý text

Aktuálně

Nová ekniha

Upozorňujeme, že byla vydána nová ekniha

Doležal, Adam - Doležal, Tomáš: Praktické dopady nového občanského zákoníku na provozování lékařské praxe.

Praha: Bofia Medical, 2014.

Knihu je možné si zdarma stáhnout na tomto webu v sekci Vydané knihy nebo na www.zdravotnickepravo.info

Celý text

Aktuálně

Diskusní setkání

Ústav státu a práva AV ČR Vás zve na konferenci

PRÁVA ZVÍŘAT Z PERSPEKTIVY FILOZOFIE, SOCIOLOGIE A PRÁVA

Datum: 29. 5. 2014 od 15.00 hod

Místo: Ústav státu a práva AV ČR, Národní 18, Praha 1, 7. patro

Přihlášky a kontakt: mullerova@ilaw.cas.cz. Pozvánka v PDF zde.

Program:

Morální status zvířat v teorii a praxi - PhDr. Tereza Vandrovcová, katedra sociologie FF UK v Praze

Speciesismus a liberacionismus - Dr. David Černý, Ústav státu a práva AV ČR

Zvíře jako subjekt přirozených práv - JUDr. Adam…

Celý text

Aktuálně

Workshop

Ústav státu a práva AV ČR, Kabinet zdravotnického práva a bioetiky Vás zvou na workshop

MORAL ENHANCEMENT

Datum: 14. 5. 2014 od 15.00 hod

Místo: Ústav státu a práva AV ČR, Národní 18, Praha 1, 7. patro

Jednacím jazykem je angličtina.

Program workshopu naleznete zde.

Celý text

Aktuálně

Nová ekniha

Upozorňujeme, že Ústav státu a práva AV ČR vydal novou knihu

Kučera Bohumil. Základní problémy mezinárodního soudního procesu. Úvodním slovem opatřil Jan Malíř.

Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2014. E-knihy.

Knihu je možné si zdarma stáhnout na tomto webu v sekci Vydané knihy.

Celý text

Aktuálně

Přednáška

Ústav státu a práva AV ČR, Center for Law and Public Affairs (CeLAPA) a University of Upsala Vás zvou na přednášku

Patricia Mindus

The Functional Correlation Thesis: Some Fundamental Challenges of Citizenship – in the EU and Beyond

Datum: 15. 4. 2014 v 10.00 hod

Místo: Ústav státu a práva AV ČR, Národní 18, zasedací místnost, 7. patro

Přihlášky: agha@ilaw.cas.cz

Citizenship is a key mechanism of inclusion and exclusion that has attracted growing attention and is destined to become increasingly…

Celý text

Aktuálně

Konference

Ústav státu a práva AV ČR Vás zve na konferenci, jejímž je partnerem

Reprodukčné zdravie ženy v centre zájmu

Právne, bioetické, medicínske a psychosociálne aspekty starostlivosti o ženské zdravie

Datum: 10. - 11. 4. 2014

Místo: Košice - konferenční sál, Hotel Košice

Bližší informace a program konference http://konferencia.medius.sk/

Celý text

Aktuálně

Konference

Ústav státu a práva AV ČR, Kabinet zdravotnického práva a bioetiky Vás zvou na konferenci

HUMAN ENHANCEMENT

Je zdokonalování člověka správné? Etická a právní úskalí při tvorbě dokonalého člověka.

Datum: 15. 5. 2014 od 13.30 hod

Místo: CEVRO Institut, Jungmannova 17, Praha 1

Jednacím jazykem je angličtina.

Podrobný program s abstrakty přednášek naleznete zde.

Přihlášky a kontakt: akce@ilaw.cas.cz

Genetické inženýrství, nanotechnologie, robotika a jiné oblasti vědy přinesly nebývalý posun možností v…

Celý text

Aktuálně

Seminář

Ústav státu a práva AV ČR pořádá interní seminář

Retroaktivita v rozhodnutích Ústavního soudu ČR.

Datum: 24. 4. 2014

Místo: Ústav státu a práva AV ČR, Praha

Akce je uzavřená.

Celý text

Aktuálně

Přednáška

Ústav státu a práva AV ČR, Center for Law and Public Affairs (CeLAPA) Vás zve na přednášku

Matej Avbelj

Post-modernity of Transnational Law and Legal Pluralism

Datum: 11. 4. 2014 v 10.00 hod

Místo: Ústav státu a práva AV ČR, Národní 18, zasedací místnost, 7. patro

Přihlášky: agha@ilaw.cas.cz

Matej Avbelj www.avbelj.eu

This paper advocates a unique understanding of legal pluralism conceived of as a principled legal framework. It explains why this conception of legal pluralism best fits in descriptive,…

Celý text

Aktuálně

Workshop

Česká společnost sportovního práva (CASL), Ústav státu a práva AV ČR a Právnická fakulta UK v Praze zvou na

1. sportovně-právní workshop na téma:

Občanská sdružení - spolky v režimu nového občanského zákoníku

Problematika dopingu

Datum: 28. 3. 2014

Místo: Právnická fakulta UK v Praze, nám. Curierových 7, Praha 1, 1. patro, učebna č. 103

Vstup volný.

Program:

9:00

9:10

Zahájení

9:10

9:40

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.: Sportovní právo v curriculu právnických fakult.

9:40

10:10

Mgr. Jana Dočkalová:…

Celý text

Aktuálně

Výzva k zasílání příspěvků

Dne 6.10.2014 uplyne 100 let od smrti A. Randy, zakladatele novodobé české nauky občanského a obchodního práva.

Redakce časopisu Právník má v úmyslu připomenout toto výročí uveřejněním vědeckých statí zaměřených v rámci témat, jimž se A. Randa věnoval, na konkrétní a aktuální právní otázky spojené s problematikou držby, vlastnictví, náhrady škody neb dědění v propojení s korporačním právem. Redakci nejde o stati změřené historicko-právně, ale o doložení současné úrovně právní vědy v oborech,…

Celý text

Aktuálně

Přednáška

Ústav státu a práva AV ČR, Center for Law and Public Affairs zvou na přednášku v rámci FRANZ WEYR FELLOWSHIP

Emilios Christodoulidis

Constitutionalism and Austerity

Datum: 27. 2. 2014, 14.00 hod

Místo: Ústav státu a práva AV ČR, Národní 18, Praha 1, zasedací místnost, 7. patro

The idea of the Constitution as involving an irreducibly POLITICAL dimension is progressively giving way to a logic of the constitutional as tailored increasingly to the economic priorities of the European Union. This paper…

Celý text

Aktuálně

Workshop

Ústav státu a práva AV ČR ve spolupráci s MAX-PLANCK-INSTITUT FUR SOZIALRECHT UND SOCIALPOLITIK pořádá workshop

Sociální práva občanů třetích států

Datum: 14. února 2014 od 9.00 hod

Místo: Ústav státu a práva AV ČR, Národní 18, zasedací místnost, 7. patro.

Bližší informace naleznete v přiloženém dokumentu. Garant a organizátor: JUDr. Martin Štefko, Ph.D.

Kontakt: akce@ilaw.cas.cz

Celý text