Vědecké stáže

Vědečtí pracovníci Ústavu státu a práva se věnují též rozvíjení talentu a odborných a výzkumných dovedností studentů a mladých právních vědců.

V současné době je rámci činnosti Centra pro klimatické právo a udržitelnost (CLASS) vedena stáž na téma Právo ochrany klimatu.

Hlavní platformou pro realizaci studentských stáží je program AV ČR Otevřená věda, v jehož rámci jsou na pracovištích AV ČR pořádány vědecké stáže, vedené lektory z řad výzkumných pracovníků. Stáže jsou desetiměsíční a konají se vždy po celý kalendářní rok s výjimkou letních prázdnin. Témata stáží na další rok jsou pro uchazeče vypisována zpravidla v listopadu na webu Otevřené vědy, kde naleznete též aktuální podmínky konání stáží.

V roce 2018 vedli vědci z  Ústavu státu a práva stáže na témata:

- Současná etika: Současná normativní etika a aplikace hlavních normativních etických teorií na vybraná témata (eutanázie, práva zvířat, imigrace, spravedlivá válka, teorie trestání)

- Po stopách počátků republiky: Mapování podstatných míst spojených s právním a společenským vývojem počátečních let československé republiky

- Právo životního prostředí

V roce 2017 vedli vědci z  Ústavu státu a práva pět stáží, a to na témata:

- Biometrické osobní údaje a ochrana soukromí

- Právo a ochrana klimatu

- Právo a etika

- Právní odpovědnost

- Současná etika

 

Stáže ELSA

Kromě toho Ústav státu a práva spolupracuje jako partnerská instituce ELSA v rámci programu STEP Traineeships pro vedení stáží určených pro zahraniční studenty.