Centrum práva výzkumu, vývoje a inovací (RLC)

Mezioborová platforma pro zkoumání a řešení aktuálních otázek a problémů v oblasti práva výzkumu, vývoje a inovací, včetně komplexního výzkumu a konsolidace souvisejících témat; zkoumání konkrétních témat napříč dotčenými právními obory, zejména obory správního práva, práva duševního vlastnictví, ochrany dat, jakož i práva pracovního, korporátního; účelem výzkumu je zvýšení právní jistoty při realizaci právních norem v této oblasti, efektivního využívání veřejných prostředků poskytovaných na podporu výzkumných projektů a vytvoření synergických efektů mezi výzkumnými pracovišti a jejich zřizovatelem (AV).