Naši autoři v jiných nakladatelstvích

Vyhledávání

Prozařování OECD principů corporate governance do národních kodexů dobré správy obchodních korporací Kniha

Prozařování OECD principů corporate governance do národních kodexů dobré správy obchodních korporací

Ivana Štenglová, Bohumil Havel (eds) / 2022

Publikace je výsledkem konference, která se zaměřila na některé otázky corporate governance. Úvahy každého autora či autorky vedla nejen snaha o hledání jejich vlastních otázek a odpovědí, ale také snaha se vyrovnat s postupným prozařováním OECD Principů corporate governance.

Zákon o veřejných výzkumných institucích (č. 341/2005 Sb.) - komentář Kniha

Zákon o veřejných výzkumných institucích (č. 341/2005 Sb.) - komentář

Ján Matejka, Jan Bárta, Bohumil Havel a kol. / 2021

Kniha přináší podrobný komentář všech ustanovení zákona o veřejných výzkumných institucích a shrnuje nejdůležitější judikaturu k tomuto zákonu.

Fiduciární povinnosti orgánů společnosti na pomezí korporačního, insolvenčního a trestního práva Kniha

Fiduciární povinnosti orgánů společnosti na pomezí korporačního, insolvenčního a trestního práva

Bohumil Havel, Lucia Žitňanská (eds) / 2020

Publikace Fiduciární povinnosti orgánů společnosti na pomezí korporačního, insolvenčního a trestního práva je souhrnem příspěvků (celkem 18) z mezinárodní konference zaměřené na průřezové uchopení fiduciárních povinností členů orgánů obchodních korporací.

Corporate governance společností s účastí státu Kniha

Corporate governance společností s účastí státu

Kristián Csach, Bohumil Havel (eds) / 2020

Sborník Corporate governance společností s účastí státu se pokouší analyzovat státem (spolu)vlastněné právnické osoby (SOE) jako legitimní nástroj správy veřejného majetku, resp. uspokojování veřejných potřeb. Sestává z celkem osmnácti příspěvků, jež jsou výstupem obchodněprávní konference „Obchodné společnosti (podniky) s účasťou štátu – (SOE – State owned Enterprises)“.

Odpovědnost za škodu z provozu autonomních vozidel Kniha

Odpovědnost za škodu z provozu autonomních vozidel

Eva Fialová a kol. / 2022

Publikace se zaměřuje nejen na odpovědnost podle ustanovení občanského zákoníku, jež by byla aplikovatelná v případě vzniku škody, ale také na jednotlivé subjekty, které by mohly za škodu odpovídat, a analyzuje jejich odpovědnost z pohledu občanského práva. Autoři identifikují nedostatky platné právní úpravy a předkládají možná řešení. Publikace neopomíná ani téma odpovědnosti za autonomní systémy a umělou inteligenci obecně, nebo právní úpravu autonomního řízení v jiných právních řádech.

Klimatické právo Kniha

Klimatické právo

Hana Müllerová a kol. / 2023

Publikace Klimatické právo systematicky zpracovává nově vznikající obor klimatického práva v českém prostředí. Hlavním prvkem knihy je důkladná analýza právních otázek, které v této oblasti vyvstávají, a to jak v souvislostech práva českého, tak i unijního a mezinárodního.

Zákon o právu na digitální služby Kniha

Zákon o právu na digitální služby

Ján Matejka, Pavel Mates / 2022

Automatizované řízení vozidel a autonomní doprava. Technické a humanitní perspektivy Kniha
Republika právníků Kniha

Republika právníků

Jan Kober / 2021

Budoucnost státu? Kniha

Budoucnost státu?

Petr Agha (ed.) / 2017

Kapitoly o právech zvířat. „My a oni“ z pohledu filosofie, etiky, biologie a práva Kniha
Ochrana zvířat v Právu Kniha

Ochrana zvířat v Právu

Hana Müllerová, Vojtěch Stejskal / 2013

Pro zadaný výraz nebyly nalezeny žádné záznamy.