Databáze

Databáze ASEP – publikační činnost výzkumných pracovníků ÚSP i AV ČR.

Databáze CLAN – článková bibliografie – obsahuje cca 35 000 záznamů článků z českých právnických časopisů z období od roku 1993 do současnosti a také vybrané články časopisu Právník před rokem 1993. Databáze pokrývá cca 20 titulů, které jsou ve fondu knihovny. Každý článek je taktéž opatřen klíčovými slovy k věcnému vyhledávání a stručnou anotací.

 

Databáze a zahraniční časopisy v on-line verzi

Pro veřejnost je přístup k plným textům článků vázán na počítač v knihovně.

HEIN Online 

BECK-online

Taylor & Francis

Jurisprudence

 

Dalloz

Répertoire de droit européen

Revue trimestrielle de droit européen
 

Oxford Journals Law 

American Law and Economics Review

The British Journal of Criminology

European Journal of International Law

Industrial Law Journal

International Journal of Law, Policy and the Family

International Journal of Law and Information Technology

International Journal of Refugee Law

Journal of Environmental Law

Journal of International Economic Law

The Journal of Law, Economics, and Organization

Medical Law Review

Oxford Journal of Legal Studies

Statute Law Review

Journal of Conflict and Security Law

Law, Probability and Risk

International Journal of Constitutional Law

Journal of International Criminal Justice

Human Rights Law Review

Journal of Competition Law & Economics

Chinese Journal of International Law

Journal of Intellectual Property Law & Practice

Capital Markets Law Journal

Trusts & Trustees

Policing: A Journal of Policy and Practice

International Journal of Transitional Justice

The Journal of World Energy Law & Business

Reports of Patent, Design and Trade Mark Cases

Journal of Human Rights Practice

Journal of International Dispute Settlement

Journal of Church and State

Journal of European Competition Law & Practice

International Data Privacy Law

British Yearbook of International Law

Current Legal Problems

Yearbook of European Law

Yearbook of International Environmental Law

ICSID Review – Foreign Investment Law Journal

Jerusalem Review of Legal Studies

The American Journal of Jurisprudence

Uniform Law Review

Arbitration International

American Journal of Legal History

The American Journal of Comparative Law