Informace o knihovně

Středisko vědeckých informací poskytuje potřebné zázemí pro pracovníky ústavu při jejich vědecké práci a veškerou svou činnost zaměřuje především na zajišťování základních a specializovaných informačních potřeb při řešení grantů a projektů vědeckých pracovníků, ale současně také plní funkci veřejné knihovny pro odbornou veřejnost.


adresa:
Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
Středisko vědeckých informací
3. patro
Národní 117/18
110 00 Praha 1
 
IČ: 68378122


telefon:  221 990 731 
email: svi@ilaw.cas.cz

Otevírací doba pro veřejnost:

Pondělí: 8:30-12:00 a 13:00-15:30
Čtvrtek: 8:30-12:00 a 13:00-15:30

Vedoucí knihovny, akvizice, databáze CLAN:
PhDr. Jarmila Čermáková
telefon: 221 990 730
email: jarmila.cermakova@ilaw.cas.cz
 
Periodika, rešerše, databáze CIT a CLAN, MVS:
Lucie Smíšková Malá
telefon: 221 990 733
email: lucie.mala@ilaw.cas.cz
 
Katalogizace, správa fondu, odpisy, MVS:
Mgr. Jolanta Sokolová
telefon: 221 990 734
email: jolanta.sokolova@ilaw.cas.cz
 

Fond knihovny je doplňován jak v závislosti na momentálně řešených projektech, tak s přihlédnutím k profilu fondu tak, aby byla k dispozici základní právnická literatura v plné šíři a současně zahrnovala obory z projektů, které se aktuálně v ústavu řeší. V současnosti jsou to především otázky právní filozofie, svobodné vůle, etiky, zdravotnického práva, ochrany biometrických údajů, problematika informační společnosti a umělé inteligence, otázky práva životního prostředí a klimatické změny a věci okolo základních lidských práv a úlohy ústavního soudnictví ve společnosti. Fond knihovny dále zahrnuje nejen právnickou literaturu, ale i ostatní dotčené obory, jako je filozofie, historie, informační technologie, politologie a etika.

Katalog knihovny je přístupný přes internet, a to nejen z webových stránek ústavu, ale i prostřednictvím Souborného katalogu ČR, katalog starší literatury získané do roku 1989 je k dispozici na webových stránkách knihovny v naskenované podobě a je v něm možno vyhledávat buď podle autorů, nebo názvů knih.

Od roku 2016 se knihovna taktéž podílí na významném projektu, který ústav získal z programu na podporu Národní a kulturní identity (NAKI II) s názvem Národní právní dědictví, jehož cílem je zpřístupnění historické právní literatury prostřednictvím zdigitalizované a metadaty opatřené literatury, především prvorepublikového období, a které bude umožňovat fulltextové vyhledávání, což je v rámci digitalizace starých textů naprosto unikátní přístup.

 

Středisko vědeckých informací buduje dvě vlastní databáze :

CLAN – článková bibliografie obsahuje cca 41 000 záznamů článků z českých právnických časopisů z období od roku 1993 do současnosti a také vybrané články časopisu Právník před rokem 1993. Databáze pokrývá cca 25 titulů z fondu knihovny. Každý článek je opatřen klíčovými slovy k věcnému vyhledávání a stručnou anotací.

CIT –  databáze citací prací vědeckých pracovníků ústavu, kde evidujeme k začátku roku 2021 více než 1 700 záznamů.

Další významnou databází, kterou má ve své gesci knihovna je:
ASEP – tato databáze eviduje publikační činnost pracovníků ústavů Akademie věd a k 31. 12. 2020 obsahuje téměř 3 400 záznamů pracovníků ÚSP.