Informace o knihovně

Středisko vědeckých informací (SVI) poskytuje základní i specializované knihovnické služby pro vědecké pracovníky, studenty vysokých škol i pro odbornou veřejnost.

SVI se dělí na sekci Knihovna a sekci Databáze.  

adresa:
ÚSP AV ČR, v. v. i.
Středisko vědeckých informací
3. patro
Národní 18
116 00 Praha 1
 
telefon:  221 990 731 
email: svi@ilaw.cas.cz


Otevírací doba pro veřejnost:
Pondělí: 8:30-12:00 a 13:00-15:30
Čtvrtek: 8:30-12:00 a 13:00-15:30

Knihovna čítá cca 35 tisíc svazků knih z oblasti teorie práva, právní filozofie, dějin práva, ústavního práva, správního práva, občanského práva, obchodního práva, pracovního práva, trestního práva, autorského práva apod. Časopisecký fond tvoří 55 titulů českých a zahraničních časopisů.

Katalogizace knih je vedena v systému ALEPH, starší literatura je přístupna prostřednictvím lístkového katalogu jmenného, který je naskenován (převeden do elektronické podoby).

Uživatelům je k dispozici menší studovna za účelem prezenčního studia literatury vydané před rokem 1950, základní příručkové, slovníkové a encyklopedické literatury, Sbírky zákonů od roku 1918 a veškeré nabídky časopisů.