Zahraniční právo – informace a odkazy

V těchto sekcích jsou uvedeny základní informace o mezinárodním právu veřejném a jeho pramenech a subjektech a také o vztahu českého práva a mezinárodního práva veřejného, o zahraničních právních řádech a o právu EU. Vše je doplněno o řadu užitečných odkazů na webové stránky příslušných institucí či dokumentů.

Mezinárodní právo

Zahraniční právní řády

Právo EU

Různé