Aktuálně

Cyklus kolokvií k návrhu obč. zák.

Ústav státu a práva Akademie věd ČR

pořádá

Cyklus kolokvií k vybraným otázkám návrhu nového občanského zákoníku.

Cyklus se koná pod záštitou vedoucího vědeckého pracovníka a zpracovatele návrhu nového občanského zákoníku prof. JUDr. et Dr. Karla Eliáše.

Datum konání:

- každé poslední pondělí v měsíci roku 2006 (mimo měsíce červenec a srpen),

- vždy od 14.00 hod.

Místo konání:

- zasedací místnost ÚSP AV ČR, Národní 18, Praha 1, 7. patro.

Obsah každého kolokvia:

úvodní referát, přihlášené příspěvky a…

Celý text

Aktuálně

Cena ministryně za výzkum

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy předala dne 10. listopadu 2005 ve Velkém zrcadlovém sále MŠMT Cenu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy za výzkum v roce 2005

věděckému pracovníkovi ÚSP AV ČR

doc. JUDr. Josefu Blahožovi, DrSc.

Cena je udělována jako ocenění za mimořádné výsledky ve výzkumu a vývoji dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje).

Celý text

Aktuálně

Pocta

V rámci konání workshopu Modernizace veřejné správy v Evropě a České republice se dne 22. listopadu 2005 v ÚSP uskutečnila

prezentace sborníku Otázky tvorby práva v České republice, Polské republice a Slovenské republice,

který byl vydán ÚSP AV ČR a FPR ZČU v Plzni v nakladatelství Aleš Čeněk jako pocta vědeckému pracovníkovi

JUDr. Jiřímu Grospičovi, CSc.

Odkaz: www.alescenek.cz

Celý text

Aktuálně

Dny otevřených dveří

Místo konání: Národní 18, Praha 1, zasedací místnost v 7. patřeDatum a doba otevření: 8. – 9. 11. 2005, 14:00–16:00 h

Kontakt: Hana Cihelková, tel.: 221 990 711, e-mail: ilaw@ilaw.cas.cz - u skupiny nad 8 osob je nutné se objednat předem

TÉMATA EXKURZÍ:

Prezentace činnosti ústavu, informace o vědeckém výzkumu v oblasti právní vědy; Publikační činnost pracovníků a prezentace časopisu Právník; Databáze budované Střediskem vědeckých informací. Vždy v 15:00 hod cca 20 minut trvající přednáška s…

Celý text

Aktuálně

Mezinárodní workshop

Ústav státu a práva AV ČR v rámci své mezinárodní vědecké spolupráce pořádá

workshop s mezinárodní účastí na téma

Modernizace veřejné správy v Evropě a České republice,

který se koná ve dnech 22.- 23. listopadu 2005 v zasedací síni ÚSP, Národní 18, Praha 1, 7. patro.

Program:

22. listopad 2005

blok Obecné a průřezové otázky reformy a modernizace veřejné správy

9.00 hod

JUDr. Jaroslav Zachariáš,CSc., úvodní slovo ředitele Ústavu státu a práva AV ČR

9.10 hod

RNDr. Josef Postránecký, náměstek ministra…

Celý text

Aktuálně

Přednáška

Česká společnost pro mezinárodní právo, Česká odbočka Sdružení pro mezinárodní právo (ILA) ve spolupráci s PF UK v Praze

si Vás dovolují pozvat na přednášku spojenou s diskusí na téma

Right of asylum in Europe in the age of international terrorism.

Přednášející: Dr. Federico Lenzerini (Researcher in International Law, Universitá degli studi di Siena).

Přednáška se koná ve středu 12. října 2005 v 16.00 hod v budově Právnické fakulty UK v Praze, I. patro, místnost č. 117.

Pořadatelé: JUDr. Vladimír…

Celý text

Aktuálně

Mezinárodní konference

Právnická fakulta MU v Brně, Právnická fakulta UK v Praze, Právnická fakulta ZČU v Plzni, Ústav státu a práva AV ČR a Společnost pro pracovní právo a sociální zabezpečení

ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Vás zvou na mezinárodní vědeckou konferenci

PRACOVNÍ PRÁVO 2005 - Skončení pracovního poměru

která se koná ve dnech 5. - 7. října 2005 v kongresovém zařízení AV ČR Zámecký hotel Třešt

Základní zaměření jednání:

1. Skončení pracovního poměru - hodnocení právní úpravy a výhledy…

Celý text

Aktuálně

Pocta

V červnu t.r. oslavil předseda Vědecké rady ÚSP AV ČR

prof. JUDr. Antonín Kanda, DrSc.

dvě významná jubilea - 75. narozeniny a 50. let své vědecké práce v Ústavu státu a práva.

U této příležitosti vydal ÚSP v nakladatelství Aleš Čeněk sborník Pocta Antonínu Kandovi.

Odkaz: www.alescenek.cz

Celý text

Aktuálně

Setkání pracovníků právnických knihoven v ČR a SR

Ústav státu a práva AV ČR u příležitosti 50. výročí svého založení pořádal

Setkání pracovníků právnických knihoven v ČR a SR

které se uskutečnilo dne 22. června 2005 od 10.00 hod v zasedací místnosti , 7. patro

Program:

9.30 - 10.00 hod prezence účastníků

10.00 - 10.30 hod Zahájení - ředitel JUDr. Jaroslav Zachariáš, CSc., vedoucí SVI ÚSP AV ČR PhDr. Jarmila Čermáková

10.30 - 12.00 hod Přednáška JUDr. PhDr. Zdeněk Masopust, DrSc. Národní třída č. 18 v žurnalistice a vědě

12.00 - 13.00 hod přestávka

13.0…

Celý text

Aktuálně

Smlouva zakládající Ústavu pro Evropu - pro a proti

Ústav státu a práva Akademie věd ČR

ve spolupráci s Parlamentním institutem PSP ČR a Právnickou fakultou ZČU v Plzni Smlouva zakládající Ústavu pro Evropu - pro a proti

(právní aspekty)

Sympozium se konalo dne 12. května 2005 od 9.30 hod

v zasedací místnosti v 7. patře ÚSP AV ČR, Národní 18, Praha 1

Program:

Proč „ústava“

Úvodní slovo – JUDr. Jaroslav Zachariáš, CSc., ředitel Ústavu státu a práva AV ČR

doc. JUDr. Pavel Svoboda, D.E.A., Právnická fakulta UK v Praze, Ministerstvo zahraničních věcí

Evrop…

Celý text

Aktuálně

Program slavnostního kolokvia

Program slavnostního kolokvia konaného u příležitosti 50. výročí ÚSP AV ČR

Evropské dilema - Smlouva o Ústavě pro Evropu

dne 15. června 2005, Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, 2. patro

9.30 – 10.00 hod prezence účastníků

Místnost č. 206

10.00 –11.30 hod

Zahájení

JUDr. Jaroslav Zachariáš, CSc., ředitel Ústavu státu a práva AV ČR

I. Návrh smlouvy zakládající Ústavu pro Evropu - nový prostor pro efektivní regulaci?

Moderující: JUDr. Jaroslav Zachariáš, CSc., ředitel Ústavu státu a práva AV ČR

JUDr.…

Celý text

Aktuálně

Kolokvia doktorandů a školitelů

Ústav státu a práva AV ČR v rámci uskutečňování doktorského studijního programu pořádá pravidelná kolokvia doktorandů a školitelů. Termín:Školitel:Téma:

23. května 2005

JUDr. PhDr. Z. Masopust, DrSc.

Svět Hobbesův nebo svět Kantův? (jedno z témat amerického neokonzervatismu)

bližší informace: JUDr. L. Vostrá

Celý text

Aktuálně

Moot court 2005

Moot court 2005

soutěž konaná v rámci projektu Národního vzdělávacího fondu

„Právní aspekty různých druhů diskriminace v EU a ČR“ financovaného Evropskou komisí ve spolupráci s Úřadem vlády

Místo konání: Okresní soud Plzeň-město, Nádražní 325/7, Plzeň

Datum konání: pondělí 9. května 2005 od 9.15 hod

bližší informace JUDr. Ján Matejka, matejka@ilaw.cas.cz

Celý text

Aktuálně

Kolokvia doktorandů a školitelů

Ústav státu a práva AV ČR v rámci uskutečňování doktorského studijního programu pořádá pravidelná kolokvia doktorandů a školitelů. Termín:Školitel:Téma:17. ledna 2005JUDr. Jan Bárta, CSc.vybrané otázky veřejného práva17. února 2005JUDr. František Cvrček, CSc.

základní výzkum, metody, právní jazyk

21. března 2005

28. dubna 2005

prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš

doc. JUDr. Josef Blahož, DrSc.

rekodifikace českého občanského práva (teoretické a praktické otázky)

právní komparatistika na příkladu ústavního…

Celý text

Aktuálně

Mezinárodní sympozium - Praha 2004

Ústav státu a práva AV ČR ve spolupráci s Ústavem práva Polské akademie věd a Ústavem štátu a práva Slovenské akademie věd pořádal ve dnech 29. – 30. listopadu 2004 v zasedací místnosti budovy sympozium na téma Aktuální otázky tvorby práva v České republice, Polské republice a Slovenské republice. Přednášené příspěvky byly zaměřeny především k metodickým a technickým otázkám legislativy, vybraným legislativním otázkám reformy veřejné správy a úřednického práva, ke kodifikaci práva životního…

Celý text