Aktuálně Publikováno: 16. 5. 2007

15. kolokvium k návrhu obč. zák.

Na 15. kolokviu dne 28.5.2007 na téma Právo stavby. Věcná břemena a reálná břemena. vystoupí:

prof. JUDr. et Dr. Karel Eliáš (Ústav státu a práva AV ČR a PF ZČU)

JUDr. Filip Melzer, Ph.D. (Právnická fakulta UP v Olomouci)

Bližší informace o pořádání cyklu kolokvií jsou uvedeny níže.