Aktuálně Publikováno: 14. 9. 2007

Mezinárodní konference v SR

Národní rada Slovenské republiky - Stála komisia pre Ústavu SR a rokovací poriadok Národnej rady SR - s příspěním Ústavu státu a práva AV ČR

pořádá dne 25. září 2007 v Bratislavě, v budově Národní rady SR, konferenci s mezinárodní účastí

Vnímánie poslaneckej imunity v súčastnosti, jej význam a kontexty jej uplatňovania v Slovenskej republike.