Aktuálně Publikováno: 14. 9. 2007

17. kolokvium k obč. zák.

Na 17. kolokviu dne 24.9.2007 na téma Dědická přihláška. Zřeknutí se dědictví a odmítnutí dědictví. Vedlejší doložky v závěti. Dědická substituce. vystoupí:

prof. JUDr. et Dr. Karel Eliáš (Ústav státu a práva AV ČR a PF ZČU v Plzni)

JUDr. Václav Bednář (Fakulta právnická ZČU v Plzni)

JUDr. Jindřich Psutka (Fakulta právnická ZČU v Plzni)

Bližší informace o pořádání cyklu kolokvií jsou uvedeny níže.