Aktuálně Publikováno: 24. 10. 2007

18. kolokvium k návrhu obč. zák.

Na 18. kolokviu dne 29.10.2007 na téma Postavení právnických osob vystoupí:

prof. JUDr. et Dr. Karel Eliáš (Ústav státu a práva AV ČR a PrF ZČU v Plzni)

JUDr. Ivana Štenglová (Nejvyšší soud ČR)

JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. (Právnická fakulta MU v Brně)

Bližší informace o pořádání cyklu kolokvií jsou uvedeny níže.