Aktuálně Publikováno: 20. 2. 2007

12. kolokvium

Na 12. kolokviu dne 26.2.2007 na téma Změny závazků v subjektech a v obsahu. vystoupí:

prof. JUDr. et Dr. Karel Eliáš (Ústav státu a práva AV ČR)

JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. (Fakulta právnická ZČU v Plzni)

JUDr. Kamil Šebesta, MBA (Právnická fakulta UK v Praze)

JUDr. PhDr. David Elischer (Právnická fakulta UK v Praze)

Bližší informace o pořádání cyklu kolokvií jsou uvedeny níže.