Aktuálně Publikováno: 4. 7. 2007

Oznámení o konání konference

Dne 28. června 2007 se v konferenčním sále Starého purkrabství na Vyšehradě konala konference řešitelských kolektivů grantového projektu GA AV ČR Ústavu státu a práva AV ČR, Fakulty právnické ZČU v Plzni a Vysoké školy aplikovaného práva na téma

Právní politika boje proti terorismu a demokracie: otevřená otázka současnosti.