Aktuálně Publikováno: 17. 1. 2007

11. kolokvium k návrhu obč. zák.

Na 11. kolokviu dne 29.1.2007 na téma Zneužití práva a přístup osnovy občanského zákoníku k jeho zákazu a postihu. Ochrana dobré víry. vystoupí:

prof. JUDr. et Dr. Karel Eliáš (Ústav státu a práva AV ČR)

prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. (Právnická fakulta MU)

Bližší informace o pořádání cyklu kolokvií jsou uvedeny níže.