Aktuálně Publikováno: 4. 4. 2007

1. quodlibetní disputace

Ústav státu a práva Akademie věd ČR, v. v. i.

si Vás dovoluje pozvat na 1. disputaci v cyklu

„QUODLIBETNÍ DISPUTACE

aneb disputace o čemkoliv“

na téma Právo a násilí.

Referující: JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph. D. (PF MU)

Koreferáty: JUDr. Michal Šejvl, JUDr. Tomáš Sobek (ÚSP AV ČR)

Moderátor disputace: JUDr. PhDr. Zdeněk Masopust, DrSc. (ÚSP AV ČR)

Předmětem disputace bude monografie

Škop, Martin: Právo a násilí. Vybrané teorie vztahu práva a násilí.

Brno, Masarykova univerzita 2006. 152 s.

------------------------

Disputace se uskuteční v pondělí dne 16. dubna 2007 v 14.00 hod

v zasedací místnosti Ústavu státu a práva AV ČR, Národní 18, Praha 1, 7. patro.

-----------------------

Žádáme o zaslání potvrzení Vaší účasti na e-mail: vostra@ilaw.cas.cz.