Aktuálně Publikováno: 15. 11. 2007

19. kolokvium k návrhu obč. zák.

Na 19. kolokviu dne 26.11.2007 na téma Vedlejší doložky v kupní smlouvě vystoupí:

prof. JUDr. et Dr. Karel Eliáš (Ústav státu a práva AV ČR a PrF ZČU v Plzni)

JUDr. Milan Hulmák (Fakulta právnická ZČU v Plzni)

JUDr. PhDr. David Elischer (Právnická fakulta UK v Praze)

Bližší informace o pořádání cyklu kolokvií jsou uvedeny níže.